Pelastus- ja valmiuslautakunnan päätöksiä 7.9.
Lapin pelastuslaitoksen palvelutasosta esitys aluehallitukselle Pelastus- ja valmiuslautakunta teki...

Pelastus- ja valmiuslautakunnan päätöksiä 7.9.

11.9.2023

Lue lisää

Pelastus- ja valmiuslautakunnan päätöksiä 7.9.

11.9.2023

Lapin pelastuslaitoksen palvelutasosta esitys aluehallitukselle

Pelastus- ja valmiuslautakunta teki kokouksessaan 7.9.2023 esityksen aluehallitukselle Lapin pelastuslaitoksen palvelutasosta vuosille 2024-2025. Palvelutasopäätöksen esityksessä määritellään Lapin pelastuslaitoksen tuottamien palvelujen taso, toiminnan tavoitteet ja kehittämistoimenpiteet.

Pelastus- ja valmiuslautakunta huomauttaa esityksessään aluehallitukselle, että Lapin pelastuslaitoksen palvelutaso on pidettävä lakisääteisellä tasolla riittämättömästä rahoituksesta huolimatta.

Pelastustoimi on valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä ainoa sisäisen turvallisuuden toimija, jonka rahoitusasema ei vahvistu lainkaan, vaikka hallitusohjelmassa luvataan turvata laadukkaat pelastustoimen palvelut koko maassa. Pelastustoimen reaalirahoitus jopa pienenee palkkaratkaisuista, inflaatiosta ja asetuspohjaisesta vuokratason noususta johtuen.

Toimintaympäristön muutokset lisäävät toiminnan kustannuksia

Pelastus- ja valmiuslautakunta kiinnitti huomiota siihen, että pelastustoimen tehtävät ovat Lapissa lisääntyneet vuosi vuodelta ja matkailun kasvu tulee lisäämään tehtäviä tulevinakin vuosina merkittävästi. Pelastus- ja valmiuslautakunta pitää hyvin ongelmallisena sitä, ettei matkailua huomioida lainkaan pelastustoimen rahoituskriteerinä, vaikka matkailun vaikutus pelastustoimen tehtäviin on tilastollisesti helposti osoitettavissa.

Hallitusohjelma tuo esiin muutoksia myös Suomen turvallisuusympäristössä. Yhteiskunnan rakenteen muutokset, teknologian kehittyminen sekä ilmastonmuutokseen ja sään ääri-ilmiöihin sopeutuminen edellyttävät pelastustoiminnan järjestelmän vahvistamista. Hallitusohjelmassa on todettu pelastustoimen rooli keskeisenä sisäisen turvallisuuden palveluna, jolla on tärkeä rooli myös vakavissa normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Pelastus- ja valmiuslautakunta huomauttaa, että palvelujen turvaaminen, pelastustoimen järjestelmän vahvistaminen ja häiriötilanteisiin sekä poikkeusoloihin varautuminen eivät ole mahdollisia ilman, että pelastustoimen rahoitusasemaa parannetaan ja sen rahoitusvaje korjataan.

Muita päätöksiä

Pelastus- ja valmiuslautakunta merkitsi tiedoksi Aluehallintoviraston asiantuntija-arvion Lapin pelastuslaitoksen palveluista vuodelta 2022 ja keskusteli pitkään vuoden 2024 talousraamista hyvinvointialueella. Pelastus- ja valmiuslautakunta piti tärkeänä, että pelastustoimen nykyinen rahoitusasema, investoinnit ja palveluntuotanto kyetään turvaamaan myös taloudellisesti haastavassa tilanteessa.

Pelastus- ja valmiuslautakunnan päätöksiä 7.9.
11.9.2023
Lapin pelastuslaitoksen palvelutasosta esitys aluehallitukselle Pelastus- ja valmiuslautakunta teki...

Pelastus- ja valmiuslautakunnan päätöksiä 7.9.


Lapin pelastuslaitoksen palvelutasosta esitys aluehallitukselle Pelastus- ja valmiuslautakunta teki kokouksessaan 7.9.2023 esityksen aluehallitukselle Lapin pelastuslaitoksen palvelutasosta vuosille 2024-2025. Palvelutasopäätöksen esityksessä määritellään Lapin pelastuslaitoksen tuottamien palvelujen taso, toiminnan tavoitteet ja kehittämistoimenpiteet. Pelastus- ja valmiuslautakunta huomauttaa esityksessään aluehallitukselle, että Lapin pelastuslaitoksen palvelutaso on pidettävä...