Pelastuslaitoksen palveluhinnasto perustuu valtakunnalliseen ohjeistukseen
Aluehallituksen päätöstiedote 30.11.2022 kokouksesta

Pelastuslaitoksen palveluhinnasto perustuu valtakunnalliseen ohjeistukseen

11.12.2022

Aluehallituksen päätöstiedote 30.11.2022 kokouksesta

Aluehallitus päätti pelastuslaitoksen palveluhinnaston. Pelastuslaitoksen lakisääteiset tehtävät ovat maksuttomia, ellei niitä ole erikseen säädetty maksullisiksi. Maksullisia tehtäviä ovat esimerkiksi toistuvat virheelliset palohälytykset, jos ne aiheutuvat automaattisten palohälyttimien toimimattomuudesta. Toistuvista virhehälytyksistä voidaan kolmannesta hälytyksestä lähtien periä 990 euron maksu.

 

Muita maksullisia palveluja ovat erilaiset palotarkastukset, valvontatoimet ja kemikaalien käyttöön liittyvät tarkastukset.  Pelastuslaitos voi periä maksuja myös kaluston vuokraamisesta sekä osasta pelastuslaitoksen järjestämistä koulutuksista. Alkusammutuskoulutus varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä hoitolaitosten henkilöstölle on kuitenkin maksutonta.

 

Palveluhinnastot ovat nähtävissä esityslistan/pöytäkirjan liitteissä.

Pelastuslaitoksen palveluhinnasto perustuu valtakunnalliseen ohjeistukseen
11.12.2022
Aluehallituksen päätöstiedote 30.11.2022 kokouksesta