Pyydä apua -palvelu nyt myös saameksi
Bivdde veahki -bálvalus dál maiddái sámegillii. Táátu iše -palvâlus tääl meiddei sämikielân.

Pyydä apua -palvelu nyt myös saameksi

5.10.2023

Lue lisää

Pyydä apua -palvelu nyt myös saameksi

5.10.2023

Bivdde veahki -bálvalus dál maiddái sámegillii. Táátu iše -palvâlus tääl meiddei sämikielân.

Sámegillii vuolábealde
sääʹmǩiõʹlle vueʹlnn

***********************

Pyydä apua! on lapsiperheille ja nuorille suunnattu matalan kynnyksen digipalvelu. Palvelussa voit pyytää apua, kysyä neuvoa tai jättää yhteydenottopyynnön omaan tai läheisen tilanteeseen.

Aiemmin pelkästään suomen kielellä toiminut palvelu on nyt saatavilla myös inarin- ja pohjoissaameksi.

Tekemällä pyydä apua -yhteydenoton saamenkielisen palvelupolun kautta, tavoitat saamen kielen ja kulttuurin mukaisissa palveluissa työskenteleviä sote-alan ammattilaisia.

Saamen kielen ja kulttuurin mukaisten palvelujen kehittäminen on osa Lapin hyvinvointialueen Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta. Saamenkielisen pyydä apua -palvelun kehittäminen jatkuu edelleen yhdessä suomenkielisen palvelun kanssa.

Pyydä apua -napin kuva.

Tutustu palveluun Pyydä apua


Bivdde veahki -bálvalus dál maiddái sámegillii


Bivdde veahki! lea mánnábearrašiidda ja nuoraide oaivvilduvvon vuollegis šielmmá digibálvalus.
Bálvalusas sáhtát bivdit veahki, jearrat ráđi dahje guođđit oktavuođaváldinbivdaga, mii guoská du iežat dahje lagas olbmo dili. 

Árat bálvalus lea doaibman dušše suomagillii, muhto dál dan oažžu maiddái anáraš- ja davvisámegillii. 

Go válddát oktavuođa bivdde veahki -bálvalusa sámegielat bálvalanbálgá bokte, oaččut oktavuođa sode-suorggi ámmátolbmuiguin, geat barget sámegiela ja kultuvrra čuovvu bálvalusain. 

Sámegiela ja kultuvrra čuovvu bálvalusat ovddiduvvojit oassin Lappi buresveadjinguovllu Boahttevuođa sode-guovddáš -fitnus. Sámegielat bivdde veahki -bálvalus ovddiduvvo ain ovttas suomagielat bálvalusain. 

Oahpásmuva bálvalussii  Bivdde veahki

 

Koijâd iše -palvâlus tääl meiddei sämikielân


Koijâd iše! lii pärniperruid já nuoráid uáivildum vyeligis šiälmá digipalvâlus. Palvâlusâst puávtáh koijâd iše, koijâdiđ ravvuu tâi kyeđđiđ ohtâvuođâväldimpivduu jieijâd tâi aldemuu tile pirrâ.
 
Ovdil tuše suomâkielân toimâm palvâlus lii tääl finniimist meiddei anarâš- já tavesämikielân.

Koijâd iše -ohtâvuođâväldim tohâmáin sämikielâlii palvâlempálgá peht juuvsah sämikielâ já kulttuur miäldásijn palvâlusâin pargee soti-syergi áámmátulmuid.
 
Sämikielâ já kulttuur miäldásij palvâlusâi ovdedem lii Laapi pyereestvaijeemkuávlu Puátteevuođâ soti-kuávdáš -haavâ (Tulevaisuuden sote-keskus) uási. Sämikielâlii Koijâd iše -palvâlus ovdedem juátkoo ain oovtâst suomâkielâlijn palvâlussáin.


 

Uáppáásm palvâlusân Koijâd iše

Pyydä apua -palvelu nyt myös saameksi
5.10.2023
Bivdde veahki -bálvalus dál maiddái sámegillii. Táátu iše -palvâlus tääl meiddei sämikielân.

Pyydä apua -palvelu nyt myös saameksi


Bivdde veahki -bálvalus dál maiddái sámegillii. Táátu iše -palvâlus tääl meiddei sämikielân.