Saamen kielen lautakunnan asettaminen
Sámegiela lávdegotti ásaheapmi. Sämikielâ lävdikode asâttem. Sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd piijjmõš.

Saamen kielen lautakunnan asettaminen

9.10.2023

Lue lisää
Kaksi saamelaista takaa kuvattuna kaamosaikaan.

Kuva: Lapin materiaalipankki, Eeva Mäkinen

Saamen kielen lautakunnan asettaminen

9.10.2023

Sámegiela lávdegotti ásaheapmi. Sämikielâ lävdikode asâttem. Sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd piijjmõš.

Saameksi alapuolella
Sámegillii vuolábealde
Sämikielân vyelni
sääʹmǩiõʹlle vueʹlnn
***********************

Saamen kielen lautakunnan asettaminen

Asetettiin saamen kielen lautakunta, jonka jäseniksi valittiin Marko Tervaniemi, Per-Oula Juuso, Terhi Harju, Petra Magga-Vars, Ristenrauna Magga, Anna-Katariina Feodoroff, Laura Niittyvuopio-Valle, Anni Ahlakorpi, Pigga Keskitalo, Uula Tapiola, Ara Aikio, Sammol Lukkari, Kari Guttorm. Puheenjohtajaksi valittiin Laura Niittyvuopio-Valle ja varapuheenjohtajaksi Anni Ahlakorpi. Aluevaltuusto nimesi lautakunnan jäsenet ja puheenjohtajat jo helmikuussa 2023, mutta Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut aluevaltuuston aiemman päätöksen. Hallinto-oikeuden mukaan aiemmassa päätöksessä ei toteutunut hyvinvointialuelain kohta, jonka mukaan lautakuntaan tulee valita saamenkielisiä henkilöitä. 

Sámegiela lávdegotti ásaheapmi

Ásahuvvui sámegiela lávdegoddi, masa lahttun válljejuvvojedje Marko Tervaniemi, Per-Oula Juuso, Terhi Harju, Petra Magga-Vars, Ristenrauna Magga, Anna-Katariina Feodoroff, Laura Niittyvuopio-Valle, Anni Ahlakorpi, Pigga Keskitalo, Uula Tapiola, Ara Aikio, Sammol Lukkari, Kari Guttorm. Ságadoallin válljejuvvui Laura Niittyvuopio-Valle ja várreságadoallin Anni Ahlakorpi. Guovllustivra nammadii lávdegotti lahtuid ja ságadolliid jo guovvamánus 2023, muhto Davvi-Suoma hálddahusriekti lea gomihan guovllustivrra ovddit mearrádusa. Hálddahusrievtti mielde ovddit mearrádusas ii ollašuvvan lága buresveadjinguovllus čuokkis, man mielde lávdegoddái galgá válljet sámegielat olbmuid. 

Sämikielâ lävdikode asâttem

Asâttui sämikielâ lävdikodde, moos jesânin väljejuvvojii Marko Tervaniemi, Per-Oula Juuso, Terhi Harju, Petra Magga-Vars, Ristenrauna Magga, Anna-Katariina Feodoroff, Laura Niittyvuopio-Valle, Anni Ahlakorpi, Pigga Keskitalo, Uula Tapiola, Ara Aikio, Sammol Lukkari, Kari Guttorm. Saavâjođetteijen väljejui Laura Niittyvuopio-Valle já värisaavâjođetteijen Anni Ahlakorpi. Kuávlustivrâ nomâttij lävdikode jesânijd já saavâjođetteijeid jo kuovâmáánust 2023, mut Tave-Suomâ haldâttâhriehti lii komettâm kuávlustiivrâ oovdeb miärádâs. Haldâttâhrievti mield oovdeb miärádâsâst ij olášum laavâ pyereestvaijeemkuávlust cekki, mon mield lävdikoodán kalga valjiđ sämikielâlijd ulmuid. 

Sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd piijjmõš

Piʹjješ sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd, koon vuäzzliʹžžen vaʹlljeeš Marko Tervaniemi, Per-Oula Juuso, Terhi Harju, Petra Magga-Vars, Ristenrauna Magga, Anna-Katariina Feodoroff, Laura Niittyvuopio-Valle, Anni Ahlakorpi, Pigga Keskitalo, Uula Tapiola, Ara Aikio, Sammol Lukkari, Kari Guttorm. Saaǥǥjååʹđteeʹjen vaʹlljeeš Laura Niittyvuopio-Valle da vääʹrrsaaǥǥjååʹđteeʹjen Anni Ahlakorpi. Vuʹvddvälddõs nõõmti luʹvddkååʹdd vuäzzlaid da saaǥǥjååʹđteejid juʹn täʹlvvmannust 2023, leâša Tâʹvv-Lääʹddjânnam vaaldšemvuõiǥâs lij jaukkääm vuʹvddvälddõõzz ääiʹjab tuʹmmstõõǥǥ. Vaaldšemvuõiggâz mieʹldd ääiʹjab tuʹmmstõõǥǥâst ij teâuddjam pueʹrrvââjjamvuʹvddlääʹjj vueʹss, koon mieʹldd luʹvddkådda âlgg vaʹlljeed sääʹmǩiõllsaž oummuid. 
 

Kaksi saamelaista takaa kuvattuna kaamosaikaan. Saamen kielen lautakunnan asettaminen
9.10.2023
Sámegiela lávdegotti ásaheapmi. Sämikielâ lävdikode asâttem. Sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd piijjmõš.
Kaksi saamelaista takaa kuvattuna kaamosaikaan.

Saamen kielen lautakunnan asettaminen


Sámegiela lávdegotti ásaheapmi. Sämikielâ lävdikode asâttem. Sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd piijjmõš.