Sosiaalipalvelujen toimintaohjeet ja asiakasmaksut yhtenäistyvät 
Aluehallituksen päätöstiedote kokouksesta 7.12.2022

Sosiaalipalvelujen toimintaohjeet ja asiakasmaksut yhtenäistyvät 

11.12.2022

Aluehallituksen päätöstiedote kokouksesta 7.12.2022

Aluehallitus hyväksyi keskiviikon kokouksessaan suuren joukon sosiaalipalvelujen toimintaan, asiakasmaksuihin ja palkkioihin liittyviä asiakirjoja.

Ikääntyneiden ammatillisen perhehoidon toimintaohje
Ammatillisesta perhehoidosta maksetaan perhehoitajille pitkäaikaisesta hoidosta 114 euroa vuorokaudelta ja lyhytaikaisesta hoidosta 140 euroa vuorokaudelta. 3-6 tuntia kestävästä hoitopäivästä maksetaan 70 euroa ja 6-8 tuntia kestävästä päivästä 95 euroa.

Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje
Ohje on niihin tapauksiin, kun palvelu ei ole niin sanottua ammatillista perhehoitoa vaan toimeksiantosuhteista perhehoitoa. Samalla hyväksyttiin hoitajille maksettavat palkkiot ja kulukorvaukset. Hyvinvointialueen tavoitteena on lisätä perhehoidon osuutta kaikista ikääntyneiden asumispalveluista.

Lastensuojeluun ja vammaispalveluihin liittyvän lasten ja nuorten perhehoidon toimintaohje
Samalla hyväksyttiin palveluun liittyvät palkkiot ja kulukorvaukset.

Ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelisääntökirja Samalla määritettiin asiakkailta perittävät enimmäishinnat.

Kotihoidon palvelusetelisääntökirja
Kotihoidon tulosidonnaisen palvelusetelin enimmäisarvoksi päätettiin 36 euroa tunnilta.

Tukipalvelujen palvelusetelisääntökirja
Samalla hyväksyttiin palvelujen myöntämisperusteet. Palveluseteleiden arvot käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Tukiperhetoiminnan toimintaohje
Palveluun liittyvät palkkiot ja kulukorvaukset käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Lääkkeiden annosjakelun palvelusetelisääntökirja
Lääkkeiden annosjakelun palvelusetelin arvo on neljä euroa per viikko.

Ikääntyneiden ja alle 65-vuotiaiden omaishoidontuen myöntämisperusteet
Samalla hyväksyttiin omaishoidontuen palkkiot. Palkkiot tulevat voimaan jo vuodenvaihteessa, mutta kunkin asiakkaan palkkiot muuttuvat vasta sitten ensi vuoden aikana, kun hänen kanssaan on tehty uusi palvelutarvearviointi.

Muita päätöksiä sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuihin liittyen:
Rintamaveteraaneille voidaan myöntää ikääntyneiden palveluita palvelusetelillä tuloista ja varoista riippumatta ja ilman asiakasmaksua. Sijaisomaishoidon tasasuuruisen palvelusetelin arvo on 36 euroa tunnilta. Palvelusetelillä pyritään osaltaan tukemaan omaishoitajia. 

Asiakkaan pyytämiin asiakirjoihin, tietopyyntöihin ja postitukseen liittyviä maksuja korotetaan inflaation vuoksi kahdeksan prosenttia nykytasosta. Myös muilta hyvinvointialueilta, vakuutusyhtiöiltä, Kelalta ja muilta vastaavilta toimijoilta perittäviä terveyspalvelujen toimenpidemaksuja korotetaan kahdeksalla prosentilla.

Kaikkiin nyt päätettyihin toimintaohjeisiin, asiakasmaksuihin ja palkkioihin voi tutustua paremmin esityslistan tai pöytäkirjan liitteissä.

Sosiaalipalvelujen toimintaohjeet ja asiakasmaksut yhtenäistyvät 
11.12.2022
Aluehallituksen päätöstiedote kokouksesta 7.12.2022