Sote-palvelujen asiakasmaksut yhtenäistyvät 
Aluehallituksen päätöstiedote 16.11.2022 pidetystä kokouksesta.

Sote-palvelujen asiakasmaksut yhtenäistyvät 

11.12.2022

Aluehallituksen päätöstiedote 16.11.2022 pidetystä kokouksesta.

Aluehallitus hyväksyi koko Lappiin yhtenäiset asiakaspalvelumaksut. Asiakasmaksuissa ei ole ollut isoja eroja, sillä lähes kaikissa kunnissa ja palveluissa on ollut käytössä valtion määrittämät enimmäismaksut.

Käyntimaksu terveyskeskuslääkärille on vuoden alusta lähtien 20,90 euroa, ja se peritään vuodessa korkeintaan kolme kertaa.

Alle 25-vuotiaiden ehkäisy on jatkossa maksutonta koko Lapissa. Myös veteraanit saavat maksuttomia palveluja.

Hallitus äänesti, pitäisikö perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkäripalvelujen käyntimaksuista luopua kokonaan. Niistä luopumista kannatti kuitenkin vain kaksi jäsentä, joten käyntimaksujen periminen pysyi voimassa.

Hyvinvointialueen valmistelijat jatkavat asiakasmaksuperusteiden valmistelua muun muassa täydentämällä maksuvapautusten perusteita. Aluevaltuusto hyväksyy asiakasmaksujen yleiset perusteet samalla kun päättää ensi vuoden talousarviosta joulukuussa. Jos aluevaltuuston hyväksymät perusteet ovat ristiriidassa aluehallituksen nyt hyväksymien yksityiskohtaisten maksujen kanssa, aluehallitus käsittelee asiakasmaksut uudelleen.

Tarkemmat tiedot asiakasmaksuista on nähtävissä 16.11.2022 pidetyn aluehallituksen kokouksen liitteenä: pöytäkirjat ja esityslistat.

Sote-palvelujen asiakasmaksut yhtenäistyvät 
11.12.2022
Aluehallituksen päätöstiedote 16.11.2022 pidetystä kokouksesta.