Tarkennuksia vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten saantiperusteisiin vuoden 2024 alusta
Aluehallitus vahvisti muutoksia vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden saantiperusteisiin....

Tarkennuksia vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten saantiperusteisiin vuoden 2024 alusta

22.12.2023

Lue lisää

Tarkennuksia vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten saantiperusteisiin vuoden 2024 alusta

22.12.2023

Aluehallitus vahvisti muutoksia vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden saantiperusteisiin. Muutokset koskevat kuljetuspalveluiden käyttöä muun kuin asuinkunnan alueella, kustannusten kohtuullisuutta ja vakiotaksin käyttöoikeutta.

Aluehallitus vahvisti muutoksia vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden saantiperusteisiin ja soveltamisohjeisiin 1.1.2024 alkaen. Jatkossa vammaispalvelulain mukaisia matkoja voi tehdä asuinkunnan ja asuinkunnan maantieteellisen lähikunnan alueella. Lähikuntia ovat Suomen alueella olevat kunnat.
 
Jatkossa vakiotaksin käyttöoikeus voidaan myöntää asiakkaalle, joka tarvitsee sitä välttämättä, jotta voi matkustaa turvallisesti. Soveltamisohjeesta poistuu maininta, että kuljettajalla olisi velvollisuus vastata asiakkaan avun, ohjauksen ja valvonnan tarpeesta. Myös viittaus ”tuttuun kuljettajaan" poistuu ohjeesta.

Korvattavaksi tulevat kohtuulliset kuljetuspalveluista aiheutuvat kustannukset. Kustannusten kohtuullisuus arvioidaan tapauskohtaisesti yksilöllisen harkinnan ja matkan tarkoituksen perusteella. 
 
Muutokset eivät lisää kustannuksia, koska ne mahdollistavat ainoastaan jo myönnettyjen kuljetuspalvelumatkojen käyttämisen muun kunnan kuin asuinkunnan alueella, ja korvattavaksi tulevat vain kohtuulliset kustannukset myös käytettäessä vakiotaksia. 

Tarkennuksia vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten saantiperusteisiin vuoden 2024 alusta
22.12.2023
Aluehallitus vahvisti muutoksia vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden saantiperusteisiin....

Tarkennuksia vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten saantiperusteisiin vuoden 2024 alusta


Aluehallitus vahvisti muutoksia vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden saantiperusteisiin. Muutokset koskevat kuljetuspalveluiden käyttöä muun kuin asuinkunnan alueella, kustannusten kohtuullisuutta ja vakiotaksin käyttöoikeutta.