5.10.2023: Kouluttaudu linkkihenkilöksi
Linkkihenkilöt ovat avaintoimijoita, joita voidaan kutsua myös rinnalla kulkijoiksi tai...

Kouluttaudu linkkihenkilöksi

Alkaa: 5.10.2023

Päättyy: 12.12.2023

Paikka: Zoom-etäyhteys

Linkkihenkilöt ovat avaintoimijoita, joita voidaan kutsua myös rinnalla kulkijoiksi tai hyvinvointiläheteiksi. Linkkihenkilöt työskentelevät hyvinvointilähetteen saaneiden kanssa paikallisesti yhteisöön kiinnittymiseksi.

Koulutuksessa käydään läpi mm. hyvinvointilähetetoimintamalli ja linkkihenkilötoiminta, toipumisorientaatio lähestymistapana ja dialogisuus keskustelussa, motivoiva haastattelu työvälineenä, sosiaalinen verkosto hyvinvoinnin tukena sekä mentorointi ja vertaistuki oman työn tukena.

Koulutuksen kesto on yhteensä noin 130 tuntia, eli 5 opintopistettä. Koulutus on osallistujille maksuton ja se järjestetään etäyhteydellä.

Kaikille avoin info koulutuksesta järjestetään 5.9. klo 9-11.

Koulutuspäivät ovat 19.9., 5.10., 24.10., 7.11., 23.11. sekä 12.12.

Linkkihenkilöiltä ei edellytetä sosiaali- tai terveydenhuollon koulutusta.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja:
hyvinvointilahete.fi

Yhteyshenkilö:

Vilma Sydänlammi, aluekoordinaattori

vilma.sydanlammi@poske.fi