Tutustu Lapin hyvinvointialueen digitaalisten palvelujen nykytilan kuvaukseen
Lapin hyvinvointialueen kansalaisille tarkoitettujen digitaalisten palveluiden nykytilankuvaus on...

Tutustu Lapin hyvinvointialueen digitaalisten palvelujen nykytilan kuvaukseen

13.12.2022

Lapin hyvinvointialueen kansalaisille tarkoitettujen digitaalisten palveluiden nykytilankuvaus on valmistunut. Kuvauksen tarkoituksena on tuottaa ymmärrystä alueen julkisrahoitteisten, kansalaisille tarkoitetuiden digipalveluiden tilanteesta ja luoda suuntaa hyvinvointialueen yhdenvertaiselle digitaalisten palvelujen kehittämiselle.

Tiedonkeruu aloitettiin Lapin hyvinvointialueen ICT-valmistelussa Maarit Pirttijärven toimesta. Elokuussa Posken VASA -hankkeen työntekijä Hanne Lindström jatkoi työtä tiiviissä yhteistyössä ICT-valmistelun kanssa.

Nykytilan kuvaus koostuu aikaisempien selvitysten tietopohjasta, järjestelmien pääkäyttäjien haastatteluista ja sähköpostikyselyistä sekä yhteistyöstä Ikäystävällinen Lappi ja Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeiden sekä ICT valmistelun työntekijöiden kanssa.

Johtopäätöksinä todettiin, että

  • Lapin hyvinvointialueella on paljon sähköisiä palveluita ja hyvät mahdollisuudet käyttää niitä monipuolisesti sekä sosiaali- että terveydenhuollossa. Asiakkaiden kannalta kuntakohtainen palveluiden esittely selkeyttää monimuotoista kokonaisuutta. Yhtenäistä sähköisen asioinnin portaalia ei alueella vielä ole.
  • Nykyiset järjestelmät ovat kuntien ja organisaatioiden itsenäisesti valitsemia ja ylläpitämiä. Järjestelmiä hallinnoidaan aikaisempien sopimusten mukaisesti. Järjestelmien yhtenäistäminen käynnistyy hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa.
  • Järjestelmiä ylläpitävät pääkäyttäjät ovat osaavia, mutta he ylläpitävät järjestelmiä usein muun työn ohella. Kaikkien järjestelmien pääkäyttäjillä ei ole mahdollisuutta seurata esimerkiksi järjestelmän käyttömääriä järjestelmän kautta.
  • Palveluiden käyttömääriä ei kaikkien palveluiden osalta vielä tilastoida asiakas- ja potilastietojärjestelmään tai toiminnanohjausjärjestelmään. Esimerkiksi etätapaamisista on saatavilla pääsääntöisesti vain työntekijöiden arvioita omista asiakastapaamisistaan.
  • Osa järjestelmistä vaatii vahvan tunnistautumisen, kun taas osassa palveluista oli tietoisesti valittu kevyt tunnistautuminen asiakkaiden käyttökokemuksen parantamiseksi. Kaikissa palveluissa vahva tunnistautuminen ei ole mahdollista.
  • Asiakaskokemuksen mittaaminen järjestelmissä on yleisesti vielä vähäistä.

Nykytilan kuvauksesta työstettiin esitys käsitellen alueella käytössä olevia digipalveluja.

THL koostaa valtakunnallisen raportin hyvinvointialueiden nykytilan kuvauksista vuoden 2022 aikana. Nykytilan kuvauksen tiedonkeruun pohjana käytettiin THL:n taulukkoa kansalaisten käytössä olevista digitaalisista palveluista.

Lisätietoja antaa: 

Hanne Lindström, suunnittelija

hanne.lindstrom@poske.fi

040 647 1384

 

Maarit Pirttijärvi, IT-projektipäällikkö, kansalaisen digitaaliset palvelut

maarit.pirttijarvi@lapha.fi

040 544 0524

Tutustu Lapin hyvinvointialueen digitaalisten palvelujen nykytilan kuvaukseen
13.12.2022
Lapin hyvinvointialueen kansalaisille tarkoitettujen digitaalisten palveluiden nykytilankuvaus on...