Turvallinen väärinkäytösten ilmoituskanava on auki
Lapin hyvinvointialueelle on käytössä Whistleblowing ilmoituskanava.

Turvallinen väärinkäytösten ilmoituskanava on auki

30.6.2023

Lue lisää

Ulkopuoliset asiantuntijat vastaanottavat, käsittelevät ja tutkivat ilmoituksen luottamuksellisesti.

Turvallinen väärinkäytösten ilmoituskanava on auki

30.6.2023

Lapin hyvinvointialueelle on käytössä Whistleblowing ilmoituskanava.

Ilmoituskanavalla henkilöstö voi turvallisesti ilmoittaa havaitusta tai epäillystä väärinkäytöksestä Lapin hyvinvointialueen toiminnassa.

Ilmoituksen järjestelmään voivat tehdä henkilöt, jotka ovat työ- tai virkasuhteessa hyvinvointialueeseen, mukaan lukien harjoittelijat. Ilmoituskanava ja tarkemmat tiedot periaatteista löytyvät Lapin hyvinvointialueen intranetistä.

Vahingoittamistarkoituksessa, ilkivaltaisesti, pahantahtoisesti tai aiheettomasti tehty ilmoitus on lainvastaista ja voi johtaa jatkotoimenpiteisiin.

Mitä ilmoituksia voi tehdä?

Oletettu väärinkäytös voi liittyä esimerkiksi julkisiin hankintoihin, tietosuojaan ja -turvaan tai yksityiseen tai henkilöllisyyden suojaan. Ilmoituskanava pohjaa EU-direktiiviin ja kansalliseen ilmoittajansuojelulakiin.​

Muut kuin työ- ja virkasuhteessa olevat henkilöt, joilla on lain nojalla oikeus tehdä ilmoitus, voivat tehdä ilmoituksen viranomaisen keskitettyyn ilmoituskanavaan, mikäli ilmoittaja epäilee, että kyseessä on ilmoituskanavan soveltamisalaan kuuluva asia ja ilmoitus kohdistuu Lapin hyvinvointialueen tai sen organisaation toimintoihin, tekoihin tai laiminlyönteihin.

Viranomaisen keskitetty ilmoituskanava on osoitteessa:  www.oikeuskansleri.fi/miten-ilmoitus-tehdaan.


Ilmoituksen käsittely

Ulkopuoliset asiantuntijat vastaanottavat, käsittelevät ja tutkivat ilmoituksen luottamuksellisesti. Kaikki ilmoituskanavan kautta tulleet ja ilmoituskanavan alaan kuuluvat ilmoitukset käsitellään samalla tavalla ilmoitettavan asian luonteesta riippumatta.

Arvioinnin jälkeen ilmoitus siirretään hyvinvointialueelle jatkotoimenpiteiden päättämistä. Päätöksentekoon osallistuvat henkilöt ovat puolueettomia ja kaikki ilmoituksia käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisia. ​

Ilmoituskanavaan tehtävien ilmoitusten tulee kohdistua hyvinvointialueen tai sen organisaation toimintoihin, tekoihin tai laiminlyönteihin.

Hyvinvointialueen aluehallitus on hyväksynyt ilmoituskanavaa ja ilmoitusmenettelyä koskevat periaatteet 30.5.2023.

Lisätietoja:

Maria Tähtinen, sisäinen tarkastaja
maria.tahtinen@lapha.fi
p. 040 1491142

Turvallinen väärinkäytösten ilmoituskanava on auki
30.6.2023
Lapin hyvinvointialueelle on käytössä Whistleblowing ilmoituskanava.

Turvallinen väärinkäytösten ilmoituskanava on auki


Lapin hyvinvointialueelle on käytössä Whistleblowing ilmoituskanava.