Valmistelua uuteen matkapalvelukeskukseen liittymiseksi jatketaan
Lapin aluevaltuusto päätti, että valmistelua jatketaan Lapin hyvinvointialueen liittymisestä Pohjois-Suomen...

Valmistelua uuteen matkapalvelukeskukseen liittymiseksi jatketaan

5.4.2023

Lue lisää
Kuvassa on monikaistainen silta ylhäältä kuvattuna. Siltaa ylittää viisi autoa.

Kuva: Lapin materiaalipankki, kuvaaja Petri Teppo

Valmistelua uuteen matkapalvelukeskukseen liittymiseksi jatketaan

5.4.2023

Lapin aluevaltuusto päätti, että valmistelua jatketaan Lapin hyvinvointialueen liittymisestä Pohjois-Suomen hyvinvointialueiden ja Tervia-osuuskunnan yhteiseen Tervia Logistiikka -osakeyhtiöön. Jatkovalmistelun jälkeen asia tuodaan vielä aluevaltuuston seuraavassa kokouksessa käsiteltäväksi. 

Tervia Logistiikka oy:n perustaisivat Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta eli Tervia sekä Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun hyvinvointialueet. Lapin hyvinvointialue käyttäisi yhtiön perustamiseen 260 000 euroa.

Tällä hetkellä Lapin hyvinvointialueen kuljetusten välityspalveluista vastaa Rovaniemen kaupungilta hyvinvointialueelle siirtynyt matkapalvelukeskus. Matkapalvelukeskuksen toiminta laajenee vaiheittain käyttöön koko hyvinvointialueelle.

Neljän hyvinvointialueen yhtiöön liittyminen olisi monivaiheinen prosessi, joka toteutettaisiin vaiheittain eri hyvinvointialueilla. Tämänhetkisen arvion mukaan käytännön muutos voisi tapahtua Lapin hyvinvointialueella vuodenvaihteessa 2024–2025. Mahdollisen muutoksen jälkeen sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät taksikyydit välittäisi neljän hyvinvointialueen yhteinen välityspalvelu.

Kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja henkilöt, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Henkilöllä tulee myös olla virallinen kuljetuspalvelupäätös.

Kela-korvattavien matkojen järjestämisvastuu siirtyy mahdollisesti hyvinvointialueille vuosien 2025–2027 aikana, mikä lisäisi järjestettävien taksikyytien määrää.

Kuvassa on monikaistainen silta ylhäältä kuvattuna. Siltaa ylittää viisi autoa. Valmistelua uuteen matkapalvelukeskukseen liittymiseksi jatketaan
5.4.2023
Lapin aluevaltuusto päätti, että valmistelua jatketaan Lapin hyvinvointialueen liittymisestä Pohjois-Suomen...
Kuvassa on monikaistainen silta ylhäältä kuvattuna. Siltaa ylittää viisi autoa.

Valmistelua uuteen matkapalvelukeskukseen liittymiseksi jatketaan


Lapin aluevaltuusto päätti, että valmistelua jatketaan Lapin hyvinvointialueen liittymisestä Pohjois-Suomen hyvinvointialueiden ja Tervia-osuuskunnan yhteiseen Tervia Logistiikka -osakeyhtiöön. Jatkovalmistelun jälkeen asia tuodaan vielä aluevaltuuston seuraavassa kokouksessa käsiteltäväksi.  Tervia Logistiikka oy:n perustaisivat Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta eli Tervia sekä Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun hyvinvointialueet. Lapin...