Vastaa päihdekyselyyn ja auta Rovaniemeä tekemään parempaa ehkäisevää päihdetyötä
Rovaniemen kaupunki on julkaissut Rovaniemen päihdetilannetta kartoittavan kyselyn, johon se toivoo...

Vastaa päihdekyselyyn ja auta Rovaniemeä tekemään parempaa ehkäisevää päihdetyötä

8.5.2023

Lue lisää

Vastaa päihdekyselyyn ja auta Rovaniemeä tekemään parempaa ehkäisevää päihdetyötä

8.5.2023

Rovaniemen kaupunki on julkaissut Rovaniemen päihdetilannetta kartoittavan kyselyn, johon se toivoo saavansa mahdollisimman paljon vastauksia kuntalaisilta. Kaupunki hyödyntää kyselyn tuloksia ehkäisevän päihdetyön suunnittelussa. 

Kyselyllä kartoitetaan kuntalaisten näkemyksiä ja mielipiteitä Rovaniemen päihdetilanteesta sekä keinoista, joilla päihteiden, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja rahapelien haittoja voidaan vähentää. 
Kaupunkia kiinnostaa, miten kuntalaiset suhtautuvat ehkäisevän päihdetyön eri keinoihin, mitä ehkäisevässä päihdetyössä tulisi erityisesti kehittää ja mitkä kehityskohteet ovat asukkaille tärkeimpiä. 

Kyselyyn voi osallistua nimettömästi ja luottamuksellisesti. Vastaamisaikaa on 4.6. asti. Vastaaminen vie enintään 10 minuuttia. Verkkokyselyyn pääsee uutisesta, joka löytyy kaupungin verkkosivulta osoitteesta rovaniemi.fi.

Ehkäisevä päihdetyö on osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja kattaa alkoholin, tupakan, huumausaineiden ja muiden päihtymiseen käytettävien aineiden sekä rahapelaamisen aiheuttamien haittojen ehkäisyn.  Tavoitteena on ehkäistä ja vähentää haittoja niin päihteiden käyttäjille, heidän läheisilleen kuin yhteiskunnallekin. Lisäksi tarkoituksena on lisätä ymmärrystä päihteiden käytöstä ja niihin liittyvistä ilmiöistä sekä edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista päihteisiin liittyvissä asioissa.

Syksyn kampanja lisää ymmärrystä päihteitä käyttävien elämäntilanteesta

Rovaniemellä järjestetään lokakuussa ehkäisevän päihdetyön teemoja esiin nostava Kaikkien kaupunki -kampanja. 23.-29.10.2023 järjestettävän kampanjan tavoite on lisätä kaupunkilaisten turvallisuuden tunnetta ja ymmärrystä päihteitä ongelmallisesti käyttävien ihmisten elämäntilanteista. 

Rovaniemellä kampanja toteutetaan yhteistyönä Rovaniemen kaupungin, Lapin hyvinvointialueen ja järjestöjen toimesta. Lisätietoja kampanjasta löydät kampanjan verkkosivuilta.

Rovaniemen kaupungin tiedote 8.5.2023

Vastaa päihdekyselyyn ja auta Rovaniemeä tekemään parempaa ehkäisevää päihdetyötä
8.5.2023
Rovaniemen kaupunki on julkaissut Rovaniemen päihdetilannetta kartoittavan kyselyn, johon se toivoo...

Vastaa päihdekyselyyn ja auta Rovaniemeä tekemään parempaa ehkäisevää päihdetyötä


Rovaniemen kaupunki on julkaissut Rovaniemen päihdetilannetta kartoittavan kyselyn, johon se toivoo saavansa mahdollisimman paljon vastauksia kuntalaisilta. Kaupunki hyödyntää kyselyn tuloksia ehkäisevän päihdetyön suunnittelussa.  Kyselyllä kartoitetaan kuntalaisten näkemyksiä ja mielipiteitä Rovaniemen päihdetilanteesta sekä keinoista, joilla päihteiden, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja rahapelien haittoja voidaan vähentää.  Kaupunkia kiinnostaa, miten kuntalaiset suhtautuvat...