Yksityisten sosiaalipalvelujen ilmoitus- ja lupakäytännöt muuttuvat vuoden 2024 alusta
Palveluntuottajat tekevät jatkossa rekisteröintihakemuksensa Soterin sähköisessä asioinnissa, ei...

Yksityisten sosiaalipalvelujen ilmoitus- ja lupakäytännöt muuttuvat vuoden 2024 alusta

10.11.2023

Lue lisää
Hoitaja ja vanhus pöydän ääressä.

Kuva: STM

Yksityisten sosiaalipalvelujen ilmoitus- ja lupakäytännöt muuttuvat vuoden 2024 alusta

10.11.2023

Palveluntuottajat tekevät jatkossa rekisteröintihakemuksensa Soterin sähköisessä asioinnissa, ei hyvinvointialueen kautta. Jos palvelutuottajan rekisteröintihakemus on nyt vireillä, hyvinvointialueen pitää toimittaa ilmoitus aluehallintovirastoon viimeistään 15.11.2023.

Tammikuun 2024 alusta palveluntuottajat tekevät rekisteröintihakemuksensa Soterin sähköisessä asioinnissa, ei hyvinvointialueen kautta.  

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023) tulee voimaan 1.1.2024. Uusi valvontalaki ja siihen perustuva Soteri-rekisteri muuttavat palveluntuottajien lupa- ja rekisteröintikäytäntöjä.  
 
Muutokset koskevat yksityisiä ja julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajia, yksityisiä varhaiskasvatuspalvelujen palveluntuottajia sekä terveydenhuollon itsenäisiä ammatinharjoittajia. 
 
Aiemmin luvan tai rekisteröintipäätöksen saaneet palveluntuottajat ja itsenäiset ammatinharjoittajat voivat jatkaa toimintaansa aiemman luvan tai rekisteröinnin mukaisesti eikä siirto edellytä palveluntuottajilta toimenpiteitä. Nykyisen rekisterin tiedot siirtyvät uuteen Soteri-rekisteriin. 
 
Lapin hyvinvointialueen pitää toimittaa uudet, vielä vireillä olevat ilmoitukset liitteineen lausunnon kanssa aluehallintovirastoon viimeistään 15.11.2023. Tämän jälkeen aluehallintovirastolle saapuneita ilmoituksia ei välttämättä ehditä käsitellä nykyisen lainsäädännön mukaisesti. 
 

  • Jos suunnittelet ilmoituksen tekoa loppuvuodesta 2023, rekisteröintihakemuksen teko kannattaa hoitaa vasta 1.1.2024 alkaen Soterin sähköisessä asioinnissa. 
  • Jos rekisteröintihakemuksen siirto ei onnistu vuoden 2024 puolelle, hyvinvointialue toimii nykyisen lainsäädännön mukaan. Tällöin asia käsitellään Soteri-rekisterissä vasta 1.1.2024 alkaen, ja palveluntuottajan on täydennettävä aikaisemmin antamiaan tietoja vastaamaan valvontalakia. 

 
Vuoden 2024 alusta rekisteröityvät uudet palveluntuottajat eivät saa aloittaa palveluiden tuottamista ennen rekisteröintipäätöstä.  
 
Vuonna 2024 ratkaistavien rekisteröintihakemuksien maksu määräytyy vuoden 2024 asiakasmaksujen perusteella riippumatta siitä, milloin asia on tullut aluehallintovirastoon. 

Lapin aluehallintoviraston kirje Soteri-rekisteriin siirtymisestä (PDF)
 
 
Lisätietoja: 
Tiina Puotiniemi
Valvontapäällikkö
Lapin hyvinvointialue
040 1545729
tiina.puotiniemi@lapha.fi

  
Sosiaalihuollon ylitarkastaja Marjut Aikio
Sosiaalihuollon ylitarkastaja Merja Isoaho
Lapin aluehallintovirasto, p. 0295 016 000 (vaihde) 

Hoitaja ja vanhus pöydän ääressä. Yksityisten sosiaalipalvelujen ilmoitus- ja lupakäytännöt muuttuvat vuoden 2024 alusta
10.11.2023
Palveluntuottajat tekevät jatkossa rekisteröintihakemuksensa Soterin sähköisessä asioinnissa, ei...
Hoitaja ja vanhus pöydän ääressä.

Yksityisten sosiaalipalvelujen ilmoitus- ja lupakäytännöt muuttuvat vuoden 2024 alusta


Palveluntuottajat tekevät jatkossa rekisteröintihakemuksensa Soterin sähköisessä asioinnissa, ei hyvinvointialueen kautta. Jos palvelutuottajan rekisteröintihakemus on nyt vireillä, hyvinvointialueen pitää toimittaa ilmoitus aluehallintovirastoon viimeistään 15.11.2023.