Lappi lij tuu pueʹrrvââjjamvõuddad!

Lappi pueʹrrvââjjamvuʹvdd vaʹsttad Lappi õõlmâs sosiaal-, tiõrvâsvuõtt-, da peälštemkääzzkõõzzi riâššmõõžžâst 1.1.2023 ääʹljeeʹl.

Kääzzkõõzz seʹrddje kooʹddin da kåʹddõhttõõzzin pueʹrrvââjjamvuuʹdid, što jälsteei vuõǯǯče ääiʹjbu tääʹssverddsab soti-da peälštemkääzzkõõzzid juõʹǩǩåʹrnn Lääʹddjânnmest.

Täujja kõččum

Mii muttsest ǩeäss miõl? Looǥǥ järrsi eʹtǩǩeem kõõččmõõžžid leʹbe vuõlttâd jiijjad kõõččmõõžž!

Lappi pueʹrrvââjjamvuʹvdd somest

Someliiŋk ävvne ođđ kõskklõʹstte