Pöytäkirjat ja esityslistat

Toimielinten pöytäkirjat niihin liitettyine muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävänä tällä hyvinvointialueen verkkosivulla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot.

Hyvinvointialueen jäsenen sekä hyvinvointialueiden yhteistoimintaan osallisen hyvinvointialueen ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pantu nähtäville yleiseen tietoverkkoon hyvinvointialueen verkkosivustolle. Kuulutukset pöytäkirjojen nähtäville panosta julkaistaan verkkosivulla https://lapha-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/kuullist_tweb.htm>>.

Aluevaltuuston esityslistat

Esityslistat poistuvat näkyvistä, kun pöytäkirjat julkaistaan. Linkit avautuvat uudelle välilehdelle.

Esityslistat julkaistaan ennen kokousta.


Aluevaltuuston pöytäkirjat

Linkit avautuvat uudelle välilehdelle.

Aluehallituksen henkilöstöjaoston esityslistat

Esityslistat poistuvat näkyvistä, kun pöytäkirjat julkaistaan. Linkit avautuvat uudelle välilehdelle.

Esityslistat julkaistaan ennen kokousta.


Aluehallituksen henkilöstöjaoston pöytäkirjat

Linkit avautuvat uudelle välilehdelle.

Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnan esityslistat

Esityslistat poistuvat näkyvistä, kun pöytäkirjat julkaistaan. Linkit avautuvat uudelle välilehdelle.

Esityslistat julkaistaan ennen kokousta.


Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnan pöytäkirjat

Linkit avautuvat uudelle välilehdelle.

Osallisuus- ja asiakkuuslautakunnan esityslistat

Esityslistat poistuvat näkyvistä, kun pöytäkirjat julkaistaan. Linkit avautuvat uudelle välilehdelle.

Esityslistat julkaistaan ennen kokousta.


Osallisuus- ja asiakkuuslautakunnan pöytäkirjat

Linkit avautuvat uudelle välilehdelle.

Pelastus- ja valmiuslautakunnan esityslistat

Esityslistat poistuvat näkyvistä, kun pöytäkirjat julkaistaan. Linkit avautuvat uudelle välilehdelle.

Esityslistat julkaistaan ennen kokousta.


Pelastus- ja valmiuslautakunnan pöytäkirjat

Linkit avautuvat uudelle välilehdelle.

Väliaikaisen yhteistoimintaelimen esityslistat

Esityslistat poistuvat näkyvistä, kun pöytäkirjat julkaistaan. Linkit avautuvat uudelle välilehdelle.


Väliaikaisen yhteistoimintaelimen pöytäkirjat

Linkit avautuvat uudelle välilehdelle.

Asiakirjojen haku

Voit hakea lautakuntien ja muiden toimielinten asiakirjoja arkistosta niiden nimen mukaan. Lisäksi voit rajata hakua kokouspäivämäärävälin perusteella.

Asiakirjojen haku arkistosta >>