Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätöksiä pääset hakemaan täältä: viranhaltijapäätökset >>. Sivu aukeaa uudelle välilehdelle.

Toimielinten pöytäkirjat niihin liitettyine muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävänä hyvinvointialueen pöytäkirjat ja esityslistat sivulla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot.

Hyvinvointialueen jäsenen sekä hyvinvointialueiden yhteistoimintaan osallisen hyvinvointialueen ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pantu nähtäville yleiseen tietoverkkoon hyvinvointialueen verkkosivustolle. Kuulutukset pöytäkirjojen nähtäville panosta julkaistaan verkkosivulla https://lapha-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/kuullist_tweb.htm>>.

Asiakirjojen haku

Voit hakea lautakuntien ja muiden toimielinten asiakirjoja arkistosta niiden nimen mukaan. Lisäksi voit rajata hakua kokouspäivämäärävälin perusteella.

Asiakirjojen haku arkistosta >>