Navigointivalikko

Navigointivalikko

Polikliininen synnytys

Polikliinen synnytys

Polikliininen synnytys

Synnyttäjä ja vastasyntynyt kotiutuvat 6–24 tunnin kuluttua synnytyksestä.

Informointi

 • Vapaaehtoista, perheen oltava valmis tulemaan kontrollikäynnille
 • Synnyttäjä ymmärtää varhaiseen kotiutumiseen liittyvät riskit
 • Synnyttäjällä ja vastasyntyneellä oltava kotiin hakija ja kotona apua, huomioidaan synnyttäjän tai lapsen yllättävä voinnin huononeminen kotona

Synnyttäjän kriteerit

 • Matalan riskin synnyttäjä
 • Ei psykososiaalisia ongelmia tai päihteiden käyttöä
 • Normaali raskaus ja normaali neuvolaseuranta
 • Ei GDM:a
 • Raskauden kesto 38+0 - 41+6
 • Synnyttäjän veriryhmä on Rh +
 • Jos synnyttäjän veriryhmä on Rh – ja vastasyntyneen Rh+, annetaan Anti-D immunoglobuliini ennen kotiutumista
 • Synnyttäjällä ei ole todettu veriryhmävasta-aineita raskauden aikana (muu kuin heikko anti-D profylaksiasta johtuen)
 • GBS positiivinen synnyttäjä on saanut antibioottiprofylaksian (anto >4 tuntia ennen lapsen syntymää ja/tai synnyttäjä on saanut useampia annoksia)
 • Spontaanisti käynnistynyt synnytys tai käynnistetty synnytys, mikäli muut matalan riskin kriteerit täyttyvät
 • Lapsivesi on ollut normaali ja lapsivedenmenosta alle 18 h ennen syntymää
 • Synnyttäjällä ei kuumetta synnytyksen aikana
 • Normaali alatiesynnytys
 • Epiduraalin/spinaalin puudutusvaikutus ohi
 • Synnyttäjä pystyy virtsaamaan
 • Vuoto synnytyksessä korkeintaan 700 ml
 • Jälkeiset ovat täydelliset ja kohtu supistuu normaalisti
 • Enintään II asteen repeämä/episiotomia, jonka kivun kanssa pärjää
 • RR synnytyksen jälkeen alle 140/90, mutta yli 90/60
 • Äiti imettänyt onnistuneesti 2 kertaa, kotona hyvä olla varalla lisäravintoa
 • Synnytyslääkäri tarkistaa äidin voinnin ennen kotiutumista
 • Saattaja ja apua kotiin järjestetty

Vastasyntyneen kriteerit

 • Raskauden kesto 38+0 – 41+6
 • Vastasyntyneen paino ei alle 2500 g tai yli 4500 g
 • Syntyessään hyväkuntoinen (Apgar 7-10, napavaltimon pH >7,10, eikä ole tarvinnut virvoittelua syntymän jälkeen)
 • Vastasyntyneellä ei ole infektion riskitekijöitä (synnyttäjän GBS, LVM>18 h ennen synnytystä, synnyttäjän kuume)
 • Synnyttäjällä ei ole sairauksia tai lääkityksiä, joilla voi olla vaikutusta vastasyntyneen vointiin
 • Vastasyntyneellä ei hypoglykemian riskitekijöitä (lapsen syntymäpaino alle 2500 g tai yli 4500 g, synnyttäjän GDM, synnyttäjän beetasalpaajalääkitys tai SSRI-lääkitys)
 • Vastasyntyneen lämpö on normaali 36,5–37,5 astetta
 • Happisaturaatio sekä kädestä että jalasta yli 95 %
 • Vastasyntyneen hengitystiheys on alle 60 krt/min ja syke 100–160/min
 • Hengitystiheys, syke, saturaatio ja lämpö ovat normaalit 2 kertaa mitattuna (1–2 tunnin ja 5– 6 tunnin iässä)
 • Vastasyntynyt imetetty onnistuneesti vähintään 2 kertaa, kotona olisi hyvä olla lisämaitoa varalla
 • Aiemmalla lapsella ei vastasyntyneisyyskauden ongelmia (mm.GBS-sepsis, vastasyntyneen kellastuminen)
 • Vastasyntynyt on saanut K-vitamiinin
 • Lastenlääkäri tekee vastasyntyneen kotiinlähtötarkastuksen 5–6 h synnytyksen jälkeen (HUOM! tarkastuksia ei tehdä klo 22–09 välillä)
 • Lastenlääkärin tarkastuksessa ei ole ilmennyt poikkeavaa
 • Tarkastetaan, kuuluuko synnyttäjä riskiryhmään, jossa vastasyntynyt tarvitsee Calmette- tai B-hepatiittirokotuksen

Polikliinisen synnytyksen jälkeinen seuranta

 • Soitto kotiin seuraavana päivänä, aika kätilöpkl:n listalle tai osaston hoitajat –muistilistalle
 • Kätilöpkl:n kontrolli 2–3 päivän iässä, jolloin lastenlääkärin tarkastus, tarvittavat seulat
 • Kotiuttava varaa ajat ja tarvittavat lab-seulat valmiiksi tuleville käynneille, soittoaika varataan synnyttäjälle ja kätilöpkl:n kontrolliaika vastasyntyneelle