Tietoa ICT-muutoksista

Toimialariippumattomat järjestelmät (TORI)

Henkilöstöhallinnon järjestelmien yhtenäistäminen

Lapin hyvinvointialueella otetaan käyttöön yhtenäiset henkilöstöhallinnon järjestelmät. Järjestelmien käyttöönottoa tehdään syksyn aikana ja vuoden alusta 2023 ne ovat Lapin hyvinvointialueen käytössä.

Järjestelmiksi on valittu seuraavat:

 • Palkka- ja HR-järjestelmä:  Personec FK
 • Työvuorosuunnittelun järjestelmä: Titania
 • Matka- ja kuluhallinnan järjestelmä: M2

Järjestelmien käyttöönottoon  järjestetään koulutuksia.

Lisätietoja

Kari Haapakoski

IT-projektipäällikkö, toimialariippumattomat järjestelmät ja henkilöstöhallinto

kari.haapakoski@lapha.fi

Puh. +358 40 193 2938

Taloushallinnon järjestelmien yhtenäistäminen

Lapin hyvinvointialueelle tulee yhtenäiset taloushallinnon järjestelmät. Järjestelmien käyttöönottoa tehdään syksyn aikana ja vuoden alusta 2023 ne ovat Lapin hyvinvointialueen käytössä.

Järjestelmiksi on valittu seuraavat:

 • Taloushallinnon järjestelmä: IntimePlus
 • Taloudensuunnittelu ja konserni: Tabella
 • Käyttöomaisuuskirjanpitojärjestelmä: Assets
 • Ostolaskujen käsittelyjärjestelmä: Rondo

Lisätietoja

Maija Lehtopää

IT-projektipäällikkö, taloushallinto ja asianhallinta

maija.lehtopaa@lapha.fi

Puh. +358 40 547 2604

Lapin hyvinvointialueen verkkosivut ja intranet

Lapin hyvinvointialueelle toteutetaan verkkosivut, jotka toimivat alueen palvelusivustona. Sivustolta asukkaat ja muut löytävät hyvinvointialueen palvelut ja niiden yhteystiedot sekä muut tiedot hyvinvointialueesta.   Palvelusivusto julkaistaan joulukuussa 2022.

Hyvinvointialueelle toteutetaan yksi yhteinen intranet, joka toimii hyvinvointialueen sisäisen viestinnän pääasiallisena kanava ja työntekijöiden työn tukena. Intranet toteutetaan Microsoft O365-järjestelmään Valo-käyttöliittymäkerroksena. Hyvinvointialueen intranet julkaistaan joulukuussa 2022.

Lisätietoja

Pia Yliräisänen-Seppänen

ICT-suunnittelija, verkkosivu ja intra

pia.yliraisanen-seppanen@lapha.fi

Puh. +358 40 147 3371

Toimialasidonnaiset järjestelmät (TORI)

Vaaratapahtumien ilmoitusjärjestelmän yhtenäistäminen

HaiPro -järjestelmän tietopohja yhtenäistetään ja laajennetaan käyttöä kaikkien toimintayksiköiden (ml. pelastuslaitos) käyttöön. Myös palveluiden käyttäjien potilasturvallisuusilmoitus sekä tietoturva-/ tietosuojailmoitus laajennetaan koko Lapin hyvinvointialueen asiakkaiden käyttöön.

HaiPro raportointityökaluosioista otetaan käyttöön seuraavat osiot:

 • Potilas-/asiakasturvallisuusosio
 • Työturvallisuusosio
 • Tietoturva-/tietosuojaosio
 • Riskienhallintaosio
 • Vakavien tapahtumien käsittely -osio
 • Potilasturvallisuusilmoituslomake
 • Tietoturva-/tietosuojailmoituslomake

Lisätietoja

Anne Sarajärvi

ICT-suunnittelija, tukijärjestelmät ja arkistointi

anne.sarajarvi@lapha.fi

Puh. +358 40 481 9738

ICT-infra

Sähköpostimigraatio

Lapin hyvinvointialue haluaa, että uuden sähköpostin ja muiden viestintäpalveluiden käyttöönotto on siirtymävaiheessa mahdollisimman saumatonta. Tämä tarkoittaa, että työntekijöille siirretään aikaisemmin käytössä olleesta sähköpostista sisältö uuden sähköpostitunnuksen käyttöön. Jotta tämä olisi mahdollista, vaatii se hyvinvointialueen sähköpostin ja muiden viestintäpalveluiden käyttöönottoa jo syksyllä. Viestintäpalveluiden migraatiot toteutetaan organisaatio kerrallaan ja siitä sovitaan erikseen kunkin organisaation kanssa.

Hyvinvointialueen sähköpostiin siirtymisen yhteydessä siirretään uuteen järjestelmään automaattisesti työntekijöiden:

 • sähköpostit
 • kalenterimerkinnät
 • henkilökohtaisella verkkolevyllä, google drivessä tai onedrivessä sijaitsevat tiedostot
 • henkilökohtaiset Teams-työtilat

Viestintäpalveluiden migraatioiden toteutuksesta, siirtyvän henkilöstön koulutuksesta ja toteutuksen jälkeisistä tukitarpeista vastaa LapIT Oy.

Lisätietoja

Tuomas Palomäki

IT-Projektipäällikkö, ICT-Infra

tuomas.palomaki@lapha.fi

Puh. +358 50 356 7719