Navigation Menu

Navigation Menu

Adopšuvdnarávven

Navigation Menu

Adoptioneuvonta

Adoptioneuvonta

Adoptioneuvonta on tarkoitettu vanhemmille, jotka harkitsevat lapsen adoptoimista tai oman lapsensa antamista adoptiolapseksi.

Geasa ja makkár eavttuiguin

Adoptioneuvontapalvelua tarvitseva tulee asua Lapin hyvinvointialueella. Adoption edellytyksiin kuuluu, että adoptiota harkitsevan henkilön olosuhteet on selvitetty.

Báikegotti válljen

Vállje báikegotti ja oainnát oktavuohtadieđuid, rávdnjebálvalusaid ja eará dieđuid mat gusket bálvalusa.

Vállje báikegotti:

Perheoikeudellisten palvelujen palvelupäällikkö

Saat yhteyden perheoikeudellisten palvelujen palvelupäällikköön puhelimitse arkipäivisin. Palvelupäällikkö toimii koko Lapin alueella ja ohjaa sinut oikealle työntekijälle.

Perheoikeudellisten palveluiden päällikkö ohjaa sinut eteenpäin, kun tarvitset adoptioneuvontaa. Palvelu on yhteinen koko Lapin alueelle.

Jos toivot yksin tai yhdessä aviopuolisosi kanssa adoptiolasta, sinun tai teidän tulee hakeutua adoptioneuvontaan. Sinun tulee hakeutua adoptioneuvontaan myös, jos harkitset lapsesi luovuttamista adoptoitavaksi.

Adoption eli lapseksiottamisen tarkoituksena on edistää lapsen etua.

Adoptioneuvonnassa neuvotaan ja autetaan hakijoita arvioimaan valmiuksiaan adoptiovanhemmiksi ja valmistautumaan vanhemmuuteen. Neuvonnassa selvitetään, ovatko adoption edellytykset olemassa ja onko edellytyksiä sopia lapsen ja tämän aikaisempien vanhempien yhteydenpidosta. Adoptioneuvonnassa hakijat ohjataan hakemaan adoptiolupaa ja tarvittaessa hakemaan kansainvälistä adoptiopalvelua. Lapsensa adoptioon antamista harkitseville annetaan tukea adoption pohtimiseen ja tietoa eri vaihtoehdoista.

Neuvojien tehtäviin kuuluu myös huolehtia lasten sijoittamisesta adoptioperheisiin. Lapsen sopeutumista uuteen perheeseen tuetaan ja seurataan. Adoptioneuvontaa voivat antaa hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja luvan saaneet järjestöt.

Adoptioneuvonta on maksutonta.

Perheoikeudellisten palvelujen palvelupäällikkö

Saat yhteyden perheoikeudellisten palvelujen palvelupäällikköön puhelimitse arkipäivisin. Palvelupäällikkö toimii koko Lapin alueella ja ohjaa sinut oikealle työntekijälle.

Perheoikeudellisten palveluiden päällikkö ohjaa sinut eteenpäin, kun tarvitset adoptioneuvontaa. Palvelu on yhteinen koko Lapin alueelle.

Adoptioneuvonta

H4 lisätietoa

h4-ajankohtaista-palvelussa

Ajankohtaista palveluissa

Asset Publisher