Navigation Menu

Navigation Menu

Patologiija

Navigation Menu

Patologia

Patologia

Patologian erikoisalalla tutkimme kudos- ja solunäytteitä sekä teemme lääketieteellisiä ruumiinavauksia.

Patologian laboratorion hoitohenkilökunta käsittelee saapuvat kudos- ja solunäytteet. Patologi tutkii potilaasta otetun kudos- tai solunäytteen, tekee diagnoosin ja antaa tutkimuslöydöksestä kirjallisen lausunnon hoitavalle lääkärille. Potilasta hoitava lääkäri kertoo tutkimustuloksesta potilaalle.

Obduktioteknikko ja patologi tekevät vainajien lääketieteelliset ruumiinavaukset. Lääketieteellisiä ruumiinavauksia teemme potilasta hoitaneen lääkärin pyynnöstä ja omaisten luvalla. Lääketieteellinen ruumiinavaus tarkoitus on selvittää kuolinsyy sekä mahdolliset muut taudit. Ruumiinavauspöytäkirjan lähetämme potilasta hoitaneelle lääkärille, jolta omaiset voivat tiedustella kuolinsyytä.

Oikeuslääketieteelliset kuolemansyytutkimukset tehdään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Pohjois-Suomen toimipisteessä Oulussa. Se tehdään silloin, kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kuoleman syynä on ollut esimerkiksi tapaturma, hoitotoimenpide tai kuolema on muuten tapahtunut yllättävästi. Oikeuslääketieteelliseen ruumiinavaukseen ei tarvita omaisten suostumusta, sillä se tehdään viranomaisen määräyksestä.

Geasa ja makkár eavttuiguin

Sinua hoitava lääkäri ratkaisee tarvitaanko sairautesi syyn selvittämiseen kudos- tai solunäytettä. Hoitava lääkäri ratkaisee myös milloin sairauteen menehtyneelle potilaalle tehdään lääketieteellinen kuolemansyynselvitys.

Länsi-Pohjan keskussairaalan patologian osasto

Saat yhteyden patologian osaston osastohoitajaan ja kansliaan puhelimitse arkipäivisin.

Patologian osastolla tutkimme kudos- ja solunäytteitä ja teemme lääketieteellisiä ruumiinavauksia.

Soittoajat
  • Monday - Friday 07:00 - 15:00

Lapin keskussairaalan patologian yksikkö

Saat yhteyden patologian yksikköön puhelimitse arkipäivisin.

Vainajan näyttöajan ja haun voit sopia etukäteen puhelimitse patologian osastonsihteerin kanssa.

Patologian yksikkö
  • Monday - Friday 07:00 - 15:00

Länsi-Pohjan keskussairaalan patologian osasto

Patologian laboratoriotilat sijaitsevat E-siivessä 2. kerroksessa. Vainajien säilytys ja kappeli sijaitsevat teknisen osaston siivessä 1. kerroksessa.

Patologian osastolla ei ole päivystystoimintaa.

Čujuhus

Kauppakatu 25, 94100 KEMI

Osaston aukioloajat
  • Monday - Friday 07:00 - 15:00

Lapin keskussairaalan patologian yksikkö

Patologian yksikkö sijaitsee Lapin keskussairaalan 0-kerroksessa.

Patologian yksikössä tutkimme kudos- ja solunäytteitä sekä teemme lääketieteellisiä ruumiinavauksia.

Čujuhus

Ounasrinteentie 22, 96400 ROVANIEMI

Länsi-Pohjan keskussairaalan patologian osasto

Saat yhteyden patologian osaston osastohoitajaan ja kansliaan puhelimitse arkipäivisin.

Patologian osastolla tutkimme kudos- ja solunäytteitä ja teemme lääketieteellisiä ruumiinavauksia.

Soittoajat
  • Monday - Friday 07:00 - 15:00

Lapin keskussairaalan patologian yksikkö

Saat yhteyden patologian yksikköön puhelimitse arkipäivisin.

Vainajan näyttöajan ja haun voit sopia etukäteen puhelimitse patologian osastonsihteerin kanssa.

Patologian yksikkö
  • Monday - Friday 07:00 - 15:00
Patologia

H4 lisätietoa