Navigation Menu

Navigation Menu

Psykiatriija ja sorjjasvuođaid dikšun

Navigation Menu

Psykiatria ja riippuvuuksien hoito

Psykiatria ja riippuvuuksien hoito

Psykiatrian perustehtävänä on tutkia, hoitaa ja kuntouttaa psykiatrista erikoissairaanhoitoa ja erityistason päihdepalveluita tarvitsevia kansalaisia.

Hoidettavilla on eriasteisia mielenterveydenhäiriöitä, päihdeongelmia sekä psykiatrisia sairauksia. Palvelut tuotetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Mielenterveyspalvelu Mippi-tiimin neuvonta (Rovaniemi)

Palvelu on tarkoitettu sinulle, jolla on sovittu asiakkuus Mielenterveyspalvelu Mippiin. Voit kysyä palvelusta henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa mielenterveyteesi ja hyvinvointiisi liittyen. Voit olla yhteydessä, kun esimerkiksi haluat keskustella omasta tilanteestasi, saada tietoa laboratoriovastauksistasi tai varata ajan. Neuvonta ja ohjaus ovat luottamuksellista ja maksutonta.

Palvelu vaatii tunnistautumisen, jotta voimme varmistua henkilöllisyydestäsi. Palvelun kautta voi lähettää viestejä ja kysymyksiä, myös liitteiden lähettäminen on turvallista. Lähetetyt viestit sekä niihin saapuneet vastaukset tallentuvat omalle asiointitilillesi Omavirtuun.

Käytön tuki

Psykiatrisen avohoidon esitietolomake (Lapin keskussairaala)

Esitietolomakkeella kerätään tietoa vastaanottokäynnille tulevalta asiakkaalta hänen tilanteestaan. Lomakkeelle voi täyttää ensin osan tiedoista, tallentaa lomakkeen luonnoksen ja jatkaa täyttämistä myöhemmin.

Palvelu vaatii tunnistautumisen, jotta voimme varmistua henkilöllisyydestäsi. Palvelun kautta voi lähettää viestejä ja kysymyksiä, myös liitteiden lähettäminen on turvallista. Lähetetyt viestit sekä niihin saapuneet vastaukset tallentuvat omalle asiointitilillesi Omavirtuun.

Käytön tuki

Länsi-Pohjan keskussairaalan riippuvuuksien poliklinikka

Saat yhteyden riippuvuuksien poliklinikan työntekijöihin puhelimitse arkipäivisin.

Länsi-Pohjan keskussairaalan korvaushoitoyksikkö

Saat yhteyden puhelimitse Länsi-Pohjan keskussairaalan korvaushoitoyksikköön.

Lapin keskussairaalan lastenpsykiatrian osasto

Saat yhteyden lastenpsykiatrian osastolle puhelimitse arkipäivisin.

Lapin keskussairaalan nuorisopsykiatrian osasto

Saat yhteyden nuorisopsykiatrian osaston hoitajiin puhelimitse arkipäivisin.

Lapin keskussairaalan psykiatrian poliklinikka

Saat yhteyden psykiatrian poliklinikalle puhelimitse arkipäivisin.

Poliklinikan toimiston soittoajat
  • Monday - Thursday 08:00 - 16:00
  • Friday 08:00 - 13:00

Lapin keskussairaalan lastenpsykiatrian poliklinikka

Saat yhteyden lastenpsykiatrian poliklinikan toimistoon puhelimitse arkipäivisin.

Lapin keskussairaalan mielenterveyspäivystyksen neuvonta- ja ohjauspuhelin

Lapin keskussairaalan mielenterveyspäivystyksen puhelin on auki vuorokauden ympäri. Päivystyspuhelimessa annamme ohjausta ja neuvontaa sekä teemme hoidontarpeen arvioita.

Puhelun aikana teemme ensiarvion hoidon tarpeesta ja kiireellisyydestä. Tarvittaessa varaamme ensikäyntiajan Mielitiimiin, joka on matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu. Jos avuntarve on välitön, ohjaamme sinut hakeutumaan perusterveydenhuollon päivystykseen, jossa lääkäri arvioi psyykkisen vointisi. Mielenterveyspäivystyksessä emme uusi reseptejä. Reseptiasiat voit hoitaa Omakannan tai hoidosta vastaavan yksikön kautta.

Päivystävässä puhelimessa annamme neuvontaa myös omaisille, sidosryhmille ja viranomaisille.

Lapin keskussairaalan psykiatrinen osastohoito

Psykiatrisen hoidon osastoille saat yhteyden puhelimitse. Potilassoitoille on omat puhelinnumeronsa.

Psykiatriaseen osastohoitoon sisältyvät akuuttiosasto, vaativan hoidon ja kuntoutuksen osasto, tutkimus- ja hoito-osasto sekä toiminnallisen hoidon yksikkö.

Länsi-Pohjan keskussairaalan riippuvuuksien ja psykiatrian osasto

Saat puhelimitse yhteyden riippuvuuksien ja psykiatrian osastoon.

Riippuvuuksien ja psykiatrian osastolla järjestämme katkaisu-, vieroitus- ja kuntoutushoitoa. Hoitoon voit hakeutua riippuvuuksien poliklinikan tai muun julkisen terveydenhuollon kautta.

Länsi-Pohjan keskussairaalan riippuvuuksien poliklinikka

Riippuvuuksien poliklinikka sijaitsee Länsi-Pohjan keskussairaalan psykiatriatalossa. Poliklinikalle voit hakeutua ilman ajanvarausta maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin. Muina aikoina asiointi tapahtuu ajanvarauksella.

Riippuvuuksien poliklinikalla teemme hoidon tarpeen arviointeja ja hoidamme erilaisia päihderiippuvuuksia (esimerkiksi alkoholi-, huume- ja lääkeongelmat) sekä toiminnallisia riippuvuuksia (esimerkiksi peli-, netti- ja seksiriippuvuudet). Riippuvuuksien poliklinikan palveluihin voit hakeutua myös riippuvuusongelmaisen läheinen saadakseen tukea tilanteeseensa. Hoitomuotoina ovat ohjaus ja neuvonta, yksilö-, pari-, perhe- ja verkostokeskustelut sekä lääkinnällinen avokatkaisu. Poliklinikalla teemme myös päihderiippuvuuden arviointeja.

Čujuhus

Psykiatriatalo

Kauppakatu 25, 94100 KEMI

Käyntipäivystys
  • Monday 09:00 - 11:00
  • Wednesday - Friday 09:00 - 11:00

Lapin keskussairaalan aikuispsykiatrian poliklinikka ja Mielitiimi

Aikuispsykiatrian poliklinikka ja Mielitiimi sijaitsevat Rovaniemen kaupungin keskustassa Valtakadulla. Aikuispsykiatrian poliklinikka sijaitsee rakennuksen 3. kerroksessa ja Mielitiimi 2. kerroksessa.

Čujuhus

Valtakatu 11, 96100 ROVANIEMI

Lapin keskussairaalan lastenpsykiatrian poliklinikka

Lapin keskussairaalan lasten psykiatrian poliklinikka sijaitsee Rovaniemen keskustassa Urheilukadulla. Poliklinikka sijaitsee rakennuksen 3. kerroksessa.

Čujuhus

Urheilukatu 5-7, 96100 ROVANIEMI

Länsi-Pohjan riippuvuuksien poliklinikka (Kemi, Keminmaa, Tervola)

Riippuvuuksien poliklinikalla teemme hoidon tarpeen arviointeja, hoidamme erilaisia päihderiippuvuuksia (esimerkiksi alkoholi-, huume- ja lääkeongelmat) sekä toiminnallisia riippuvuuksia (esimerkiksi peli-, netti- ja seksiriippuvuudet). Tarjoamme tukea myös riippuvuusongelmaisen läheisille. Hoitomuotoina ovat ohjaus ja neuvonta, yksilö-, pari-, perhe- ja verkostokeskustelut sekä lääkinnällinen katkaisuhoito.

Riippuvuuksien poliklinikalle voit tulla ilman ajanvarausta maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin. Muulloin asiointi tapahtuu ajanvarauksella.

Čujuhus

Kauppakatu 25 B, 94100 KEMI

Käyntipäivystys ilman ajanvarausta
  • Monday 09:00 - 11:00
  • Wednesday - Friday 09:00 - 11:00

Eará oktavuohtadieđut

Telefovdna

Lapin keskussairaalan lasten- ja nuorisopsykiatrian osastot

Lasten- ja nuorisopsykiatrian osastot sijaitsevat Lapin keskussairaalan viereisessä Vilkka-rakennuksessa. Lastenosasto sijaitsee rakennuksen 1. kerroksessa ja nuoriso-osasto 2. kerroksessa. Pääsisäänkäynnistä jälkeen pääset hissillä 1. tai 2. kerrokseen, joissa on opasteet osastoille M-siipeen.

Lastenpsykiatrian osasto

Lastenpsykiatrian osasto on 5-paikkainen perheosasto, joka tarjoaa hoitoa alle 13-vuotiaille lapsille sekä tukea ja ohjausta heidän vanhemmilleen. Lastenpsykiatrian osasto toimii viikko-osastona maanantaista perjantaihin. Viikonloput vietetään kotona. Huoltaja tai lapsen lähiaikuinen osallistuu lapsen hoitoon ympärivuorokautisesti.

Nuorisopsykiatrian osasto

Nuorisopsykiatrian osasto on 5-paikkainen avo-osasto, joka toimii maanantaista perjantaihin. Ensisijaisesti osastohoitoa harkitaan kriisitilanteissa, kun avohoito ja verkoston antama tuki ovat riittämättömiä. Osastohoidon jälkeen jatkohoito järjestetään kotikuntaan tai työskentelyä jatketaan nuorisopsykiatrialla polikliinisesti. Tarvittaessa nuori ohjataan muihin hoitoa tarjoaviin yksiköihin. Osastolle tullaan lääkärin ohjauksella.

Čujuhus

Porokatu 32, 96400 ROVANIEMI

Länsi-Pohjan keskussairaalan korvaushoitoyksikkö

Korvaushoitoyksikkö sijaitsee Länsi-Pohjan keskussairaalan psykiatriatalossa.

Korvaushoitoyksikössä toteutamme opioidiriippuvaisille tarkoitettua lääkkeellistä korvaushoitoa sekä psykososiaalista kuntoutusta hoito- ja kuntoutussuunnitelman mukaisesti.

Čujuhus

Psykiatriatalo

Kauppakatu 25, 94700 KEMI

Länsi-Pohjan keskussairaalan psykiatrian poliklinikka, Tornio

Tornion psykiatrian poliklinikka sijaitsee Tornion terveyskeskuksen 2. kerroksessa.

Saat psykiatrian poliklinikalta neuvontaa, psykiatrista tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta. Hoitomuotoina käytämme esimerkiksi perhe- ja verkostotyötä, yksilökeskusteluja, erilaisia ryhmämuotoisia hoitoja, toimintaterapiaa ja lääkehoitoa.

Čujuhus

Tornion terveyskeskus, pääovesta toiseen kerrokseen

Sairaalakatu 1, 95400 TORNIO

Länsi-Pohjan keskussairaalan psykiatrian poliklinikka, Kemi

Länsi-Pohjan keskussairaalan psykiatrian poliklinikalta saat neuvontaa, psykiatrista tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta.

Hoitomuotoina käytämme esimerkiksi perhe- ja verkostotyötä, yksilökeskusteluja, erilaisia ryhmämuotoisia hoitoja, toimintaterapiaa ja lääkehoitoa. Suunnittelemme ja arvioimme hoitoa yhdessä asiakkaan kanssa. Vastaamme nopeasti avun tarpeeseen ja huomioimme hoidossa myös asiakkaan perheen ja verkostot.

Čujuhus

Kauppakatu 5 A, 94100 KEMI

Länsi-Pohjan keskussairaalan yleissairaalapsykiatrian poliklinikka

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka sijaitsee Länsi-Pohjan keskussairaalan psykiatriatalossa.

Poliklinikalla teemme muun muassa työkyvyn- ja hoidonarviointeja, järjestämme hoitoa ja annamme kriisiterapiaa. Hoitosuhteet ovat lyhyitä. Muutaman käynnin jälkeen hoito voi jatkua oman kotikunnan mielenterveysasemalla tai Keroputaan sairaalassa. Tarvittaessa teemme myös kotikäyntejä.

Čujuhus

Psykiatriatalo

Kauppakatu 25, 94700 KEMI

Länsi-Pohjan keskussairaalan riippuvuuksien ja psykiatrian osasto

Riippuvuuksien ja psykiatrian osasto sijaitsee Länsi-Pohjan keskussairaalan psykiatriatalossa.

Riippuvuuksien ja psykiatrian osastolla järjestämme katkaisu-, vieroitus- ja kuntoutushoitoa. Hoitoon voit hakeutua riippuvuuksien poliklinikan tai muun julkisen terveydenhuollon kautta.

Čujuhus

Psykiatriatalo

Kauppakatu 25, 94700 KEMI

Lapin keskussairaalan nuorisopsykiatrian poliklinikka

Lapin keskussairaalaan nuorisopsykiatrian poliklinikka sijaitsee Rovaniemen keskustassa Urheilukadulla.

Čujuhus

Poliklinikka sijaitsee rakennuksen 4. kerroksessa.

Urheilukatu 5-7, 96100 ROVANIEMI

Lapin keskussairaalan psykiatrian osastot

Psykiatrian osastoihin kuuluvat akuuttiosasto, vaativan hoidon ja kuntoutuksen osasto, tutkimus- ja hoito-osasto sekä toiminnallisen hoidon yksikkö.

Čujuhus

Ounasrinteentie 22, 96400 ROVANIEMI

Psykiatrian ja riippuvuuksien hoidon palvelut ovat maksuttomia.

Länsi-Pohjan keskussairaalan riippuvuuksien poliklinikka

Saat yhteyden riippuvuuksien poliklinikan työntekijöihin puhelimitse arkipäivisin.

Länsi-Pohjan keskussairaalan korvaushoitoyksikkö

Saat yhteyden puhelimitse Länsi-Pohjan keskussairaalan korvaushoitoyksikköön.

Lapin keskussairaalan lastenpsykiatrian osasto

Saat yhteyden lastenpsykiatrian osastolle puhelimitse arkipäivisin.

Lapin keskussairaalan nuorisopsykiatrian osasto

Saat yhteyden nuorisopsykiatrian osaston hoitajiin puhelimitse arkipäivisin.

Lapin keskussairaalan psykiatrian poliklinikka

Saat yhteyden psykiatrian poliklinikalle puhelimitse arkipäivisin.

Poliklinikan toimiston soittoajat
  • Monday - Thursday 08:00 - 16:00
  • Friday 08:00 - 13:00

Lapin keskussairaalan lastenpsykiatrian poliklinikka

Saat yhteyden lastenpsykiatrian poliklinikan toimistoon puhelimitse arkipäivisin.

Lapin keskussairaalan mielenterveyspäivystyksen neuvonta- ja ohjauspuhelin

Lapin keskussairaalan mielenterveyspäivystyksen puhelin on auki vuorokauden ympäri. Päivystyspuhelimessa annamme ohjausta ja neuvontaa sekä teemme hoidontarpeen arvioita.

Puhelun aikana teemme ensiarvion hoidon tarpeesta ja kiireellisyydestä. Tarvittaessa varaamme ensikäyntiajan Mielitiimiin, joka on matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu. Jos avuntarve on välitön, ohjaamme sinut hakeutumaan perusterveydenhuollon päivystykseen, jossa lääkäri arvioi psyykkisen vointisi. Mielenterveyspäivystyksessä emme uusi reseptejä. Reseptiasiat voit hoitaa Omakannan tai hoidosta vastaavan yksikön kautta.

Päivystävässä puhelimessa annamme neuvontaa myös omaisille, sidosryhmille ja viranomaisille.

Lapin keskussairaalan psykiatrinen osastohoito

Psykiatrisen hoidon osastoille saat yhteyden puhelimitse. Potilassoitoille on omat puhelinnumeronsa.

Psykiatriaseen osastohoitoon sisältyvät akuuttiosasto, vaativan hoidon ja kuntoutuksen osasto, tutkimus- ja hoito-osasto sekä toiminnallisen hoidon yksikkö.

Länsi-Pohjan keskussairaalan riippuvuuksien ja psykiatrian osasto

Saat puhelimitse yhteyden riippuvuuksien ja psykiatrian osastoon.

Riippuvuuksien ja psykiatrian osastolla järjestämme katkaisu-, vieroitus- ja kuntoutushoitoa. Hoitoon voit hakeutua riippuvuuksien poliklinikan tai muun julkisen terveydenhuollon kautta.

Psykiatria ja riippuvuuksien hoito

H4 lisätietoa