Aluehallituksen päätöksiä 12.6.2023
Rovaniemelle koko Lappia palveleva uusi lapsi- ja nuorisokoti Kiekerö. Hallinto-oikeudelta päätökset...

Aluehallituksen päätöksiä 12.6.2023

13.6.2023

Loga eambbo

Takaisin edelliselle sivulle

Aluehallituksen päätöksiä 12.6.2023

13.6.2023

Rovaniemelle koko Lappia palveleva uusi lapsi- ja nuorisokoti Kiekerö. Hallinto-oikeudelta päätökset Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin peruspääoman alentamisesta.

Rovaniemelle koko Lappia palveleva uusi lapsi- ja nuorisokoti Kiekerö

Lapin aluehallitus päätti, että hyvinvointialue toteuttaa Rovaniemelle uuden lapsi- ja nuorisokotiyksikkö Kiekerön niin sanottuna kiinteistöleasingina. 
 
Lapsi- ja nuorisokoti Kiekeröön perustetaan omaan palvelutuotantoon perustuva arviointi- ja vastaanottoyksikkö sekä erityisen vaativan sijaishuollon yksikkö. Kaikkiaan Kiekeröön tulee 12-14 asiakaspaikkaa kolmeen eri yksikköön. 
 
Lapsi- ja nuorisokodille vuokrattava tontti Rovaniemen Kiekeröntiellä sijaitsee 2,5 kilometrin päässä uudesta Lapin keskussairaalan lapsi- ja nuorisopsykiatrian osastosta, mikä tukee yksikköjen yhteistyötä. Ympäri Lappia tulevia lapsia ja nuoria sijoitettaisiin vastaanotto- ja arviointiyksikköön noin 2-3 kuukauden mittaisiin hoitojaksoihin. Vaativan sijaishuollon yksikössä hoitoajat ovat pidempiä. 
 
Aiemmin vastaavia palveluja on hankittu ostopalveluina, ja sijoituspaikkojen puutteen vuoksi lapsia on jouduttu sijoittamaan kauas, myös Lapin ulkopuolelle. Oman palvelutuotannon arvioidaan vähentävän kustannusten nousua. Suunnitelmien mukaan rakennus saataisiin käyttöön kesään 2025 mennessä.

Hallinto-oikeudelta päätökset Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin peruspääoman alentamisesta 

Lapin hyvinvointialue on tehnyt tammikuussa hallinto-oikeudelle kunnallisvalituksen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin suunnitelmasta alentaa peruspääomaansa 14 miljoonasta 2,5 miljoonaan euroon. Hallinto-oikeus päätti jättää valituksen tutkimatta, koska Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin valtuusto on elokuussa hyväksynyt uudelleenlaaditun tilinpäätöksen vuodelle 2021. Uudelleenlaaditussa tilinpäätöksessä kuntayhtymän peruspääomaa ei ole alennettu, joten hyvinvointialueen valitus on menettänyt merkityksensä.  
 
Hallinto-oikeus oli hylännyt valituksen, joka koski sairaanhoitopiirin valtuuston tekemää päätöstä, että peruspääomaa ei alenneta. 
 
Lapin aluehallitus merkitsi kokouksessaan hallinto-oikeuden tekemät päätökset tiedoksi.

Muita päätöksiä 

Päätettiin käynnistää lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapioiden ostopalvelujen kilpailutus. Kilpailutettava sopimuskausi on 2024-2025 ja yksi optiovuosi. Kilpailutettaviin ostopalveluihin sisältyy muun muassa puhe-, fysio-, toiminta-, jalka- ja ravitsemusterapian palveluja.    
 
Hyväksyttiin kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyviä sopimuksia. Kunnat ja kuntayhtymät ovat täydentäneet selvityksiään toimitiloista, siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja kunnilta vuokrattavista toimitiloista.  
 
Muutettiin pelastuslaitoksen viestintäasiantuntijan ja turvallisuusasiantuntijan virat toimiksi.

Lisätietoja
aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311 
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998 
 

Aluehallituksen päätöksiä 12.6.2023
13.6.2023
Rovaniemelle koko Lappia palveleva uusi lapsi- ja nuorisokoti Kiekerö. Hallinto-oikeudelta päätökset...

Aluehallituksen päätöksiä 12.6.2023


Rovaniemelle koko Lappia palveleva uusi lapsi- ja nuorisokoti Kiekerö. Hallinto-oikeudelta päätökset Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin peruspääoman alentamisesta.

Tuoreimmat ajankohtaiset H2

Tuoreimmat ajankohtaiset

Asset Publisher

 1. Aluehallituksen päätöksiä 7.11.2023
  Lapin aluehallitus hyväksyi vastauksen Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityspyyntöön, joka koski...

  Aluehallituksen päätöksiä 7.11.2023

  7.11.2023

  Loga eambbo

  Takaisin edelliselle sivulle

  Aluehallituksen päätöksiä 7.11.2023

  7.11.2023

  Lapin aluehallitus hyväksyi vastauksen Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityspyyntöön, joka koski Mehiläinen Länsi-Pohja -ulkoistuksen uutta sopimusluonnosta.

  Aluehallitus vastasi Mehiläis-ulkoistusta koskevaan selvityspyyntöön

  Lapin aluevaltuusto päätti viime kokouksessaan, että Meri-Lapin terveyspalvelujen ostamista Mehiläinen Länsi-Pohjalta jatketaan muutetulla sopimuksella. Virasto haluaa selvittää, onko esitetty muutossopimus hankintalain mukainen, vai ovatko muutokset niin suuria, että hankinta pitäisi kilpailuttaa uudestaan.

  Kilpailu- ja kuluttajavirasto kysyi muun muassa, mitä muutoksia sopimukseen olisi tulossa hankinnan kohteen, luonteen, laajuuden ja rahallisen arvon osalta.

  Selvityksessään hyvinvointialue toteaa, että sopimusta pyrittiin muuttamaan vain niiltä osin, kuin se oli uuden sosiaali- ja terveyslainsäädännön mukaan välttämätöntä. Tavoitteena oli myös, että muutokset olisivat kustannusneutraaleja, eli sopimushinta muuttuisi saman verran kuin mitä muutokset palvelutuotannon laajuudessa ja sisällössä edellyttäisivät.

  Muutetun sopimuksen myötä Mehiläinen Länsi-Pohjalta siirtyisivät hyvinvointialueen itsensä järjestettäviksi koko akuuttiklinikan ja akuuttilääketieteen päivystystoiminta sekä kirurgian, sisätautien, lastentautien, radiologian, anestesiologian, naistentautien ja synnytysten erikoisalojen lääkärityö. Sopimukseen tulisi myös irtisanomismahdollisuus. Kiinteä vuosihinta alenisi noin 18,5 miljoonalla, joka on noin 30 prosenttia aiemmasta vuosihinnasta.

  Kilpailu- ja kuluttajavirasto vaati perusteita, millä perusteella aluevaltuusto katsoi, että sopimusmuutokset olisivat hankintalain mukaan mahdollisia. Hyvinvointialueen vastauksen mukaan aluevaltuuston kokouksessa esitettiin useita perusteita sekä siitä, että muutossopimus olisi hankintalain mukainen, että siitä, että muutossopimus olisi hankintalain vastainen.

  Muutosten laillisuutta perusteltiin aluevaltuustossa äänestyksen voittaneessa muutosesityksessä esimerkiksi sillä, että sote-uudistus on tuonut ennakoimattomia muutoksia, joita ei ole voitu tietää, kun alkuperäinen sopimus on laadittu vuonna 2017. Lisäksi hankintalain mukaan rahallinen muutos saisi olla 50 prosenttia ja muutokset eivät vaikuttaisi sopimuksen luonteeseen, vaan kyseessä olisi edelleen määräaikainen, väestövastuinen ja kiinteähintainen sopimus.

  Toistaiseksi hyvinvointialueella ei ole arviota, milloin muutossopimus allekirjoitettaisiin. Hyväksymässään vastauksessa aluehallitus pyytää, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto käsittelisi asian kiireellisenä.

  Muita päätöksiä

  Merkittiin tiedoksi Lapin hyvinvointialueen kolmas osavuosikatsaus, ajalta 1.1.-30.9.2023. Talouden toteuma on alijäämältään 48 miljoonaa euroa, mutta toimintatuotoista ja -kuluista puuttuu olennaisia tietoja. Puuttuvilla tiedoilla oikaistu alijäämä olisi syyskuun lopun tilanteessa noin 50,3 miljoonaa euroa. Eniten talousarvio on ylittymässä sosiaalipalveluissa. Tämän hetken ennusteen mukaan koko vuonna alijäämää kertyisi 85,8 miljoonaa, kun alkuperäinen talousarvio oli 43,2 miljoonaa alijäämäinen.  
   

  Lisätietoja:

  aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, p. 040 841 0311
  hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, p. 040 5323 998

  Aluehallituksen päätöksiä 7.11.2023
  7.11.2023
  Lapin aluehallitus hyväksyi vastauksen Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityspyyntöön, joka koski...

  Aluehallituksen päätöksiä 7.11.2023


  Lapin aluehallitus hyväksyi vastauksen Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityspyyntöön, joka koski Mehiläinen Länsi-Pohja -ulkoistuksen uutta sopimusluonnosta.

 2. Aluevaltuusto äänesti: Ulkoistussopimusta Mehiläisen kanssa tulee jatkaa muutettuna
  Lapin aluevaltuuston päätöstiedote 23. lokakuuta 2023 pidetystä kokouksesta.

  Aluevaltuusto äänesti: Ulkoistussopimusta Mehiläisen kanssa tulee jatkaa muutettuna

  23.10.2023

  Loga eambbo

  Takaisin edelliselle sivulle

  Aluevaltuusto äänesti: Ulkoistussopimusta Mehiläisen kanssa tulee jatkaa muutettuna

  Länsi-Pohjan keskussairaala talvella.

  Länsi-Pohjan keskussairaala

  23.10.2023

  Lapin aluevaltuuston päätöstiedote 23. lokakuuta 2023 pidetystä kokouksesta.

  Lapin aluevaltuusto päätti maanantain kokouksessaan, että hyvinvointialue jatkaa Meri-Lapin terveyspalvelujen ostamista Mehiläinen Länsi-Pohja oy:ltä yrityksen kanssa neuvotellun uuden sopimusluonnoksen mukaisesti. 

  Nykyinen ulkoistussopimus ei täytä uusien sote-lakien vaatimuksia ja on siksi osittain mitätön. Siksi laki velvoitti hyvinvointialueen päättämään ulkoistuksen mitätöimisestä, irtisanomisesta tai muuttamisesta lainmukaiseksi lokakuun loppuun mennessä. 

  Hyvinvointialue ja Mehiläinen ovat käyneet neuvotteluja sopimuksen muuttamiseksi. Uudessa sopimusluonnoksessa toiminta ja työntekijät jaetaan Mehiläisen ja hyvinvointialueen johdon alle. 

  Aluehallitus esitti viime viikkoisessa kokouksessaan aluevaltuustolle, että sopimus irtisanotaan heti vuoden 2025 lopussa, mutta aluevaltuusto oli ulkoistuksen jatkamisen kannalla. 

  Aluevaltuusto äänesti päätöksestä kahdesti. Ensimmäisessä äänestyksessä vastakkain olivat sopimuksen jatkaminen muutettuna sekä sopimuksen irtisanominen vuoden 2027 loppuun sellaisella lisäselvennöksellä, että päätös ei tarkoita sairaalan lopettamista. Äänestyksen voitti äänin 31-28 sopimuksen jatkaminen muutettuna. 

  Toisella aluevaltuusto äänesti, jatketaanko sopimusta muutettuna, vai irtisanotaanko se vuoden 2025 loppuun. Sopimuksen jatkaminen muutettuna voitti äänin 30-29. 

  Aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti ponnen, jonka mukaan Lapissa on jatkossakin kaksi sairaalaa, ja niiden toimintaa kehitetään. Lisäksi valtuustossa jätettiin toimenpidealoite, että sairaaloiden keskinäisestä työnjaosta on tuotava vaihtoehtoja päätöksentekoon viimeistään ensi maaliskuussa. Työnjaon valmistelussa on huomioitava hyvinvointialueen valtuuston aiempi linjaus, jonka mukaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ympärivuorokautinen yhteispäivystys pitää turvata sekä Rovaniemellä että Kemissä.

  Lisätietoja:
  aluevaltuuston puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä, johanna.ojala-niemela@lapha.fi
  hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998 

  Länsi-Pohjan keskussairaala talvella. Aluevaltuusto äänesti: Ulkoistussopimusta Mehiläisen kanssa tulee jatkaa muutettuna
  23.10.2023
  Lapin aluevaltuuston päätöstiedote 23. lokakuuta 2023 pidetystä kokouksesta.
  Länsi-Pohjan keskussairaala talvella.

  Aluevaltuusto äänesti: Ulkoistussopimusta Mehiläisen kanssa tulee jatkaa muutettuna


  Lapin aluevaltuuston päätöstiedote 23. lokakuuta 2023 pidetystä kokouksesta.

 3. Hyvinvointialue selvittää esteellisyydet ennen Mehiläis-sopimuksen käsittelemistä
  Päätöstiedote aluehallituksen kokouksesta 9. lokakuuta 2023

  Hyvinvointialue selvittää esteellisyydet ennen Mehiläis-sopimuksen käsittelemistä

  9.10.2023

  Loga eambbo

  Takaisin edelliselle sivulle

  Hyvinvointialue selvittää esteellisyydet ennen Mehiläis-sopimuksen käsittelemistä

  9.10.2023

  Päätöstiedote aluehallituksen kokouksesta 9. lokakuuta 2023

  Lapin aluehallituksen oli tarkoitus käsitellä maanantaina 9. lokakuuta pidetyssä kokouksessaan Mehiläinen Länsi-Pohjan ulkoistusta. Tässä vaiheessa oli tarkoitus merkitä tiedoksi asiantuntijalausunnot, jotka hyvinvointialue on tilannut sosiaali- ja terveysministeriöltä ja hankintalakiin erikoistuneelta oikeustieteen professorilta, sekä selvitysmiesten kannanotot.

  Hyvinvointialuejohtajan ehdotuksesta asia kuitenkin poistettiin tämän kokouksen esityslistalta esteellisyyskysymyksien selvittämiseksi.  Aluehallituksen seuraava kokous on keskiviikkona 18. lokakuuta. Siihen mennessä hyvinvointialueen pitäisi saada asiantuntijalausunto siitä, ovatko muun muassa Meri-Lapin kuntien hallitusten jäsenet esteellisiä käsittelemään asiaa aluehallituksessa.

  Aluehallituksen on tarkoitus tehdä 18. lokakuuta aluevaltuustolle esitys siitä, mitä hyvinvointialue tekee Länsi-Pohjan ulkoistettujen terveyspalvelujen suhteen. Lopullisesti ulkoistussopimuksen tulevaisuudesta päättää aluevaltuusto kokouksessaan maanantaina 23. lokakuuta.

  Vaihtoehdot ovat, että sopimusta muutetaan sote-lakien mukaiseksi hankintalain mahdollistamissa rajoissa tai se todetaan kokonaan mitättömäksi tai irtisanotaan. Laki velvoittaa hyvinvointialueen tekemään päätöksen lokakuun loppuun mennessä, sillä nykyinen ulkoistussopimus on uusien sote-lakien vastainen.

  Lisätietoja:

  aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311 hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 5323 998  

  Hyvinvointialue selvittää esteellisyydet ennen Mehiläis-sopimuksen käsittelemistä
  9.10.2023
  Päätöstiedote aluehallituksen kokouksesta 9. lokakuuta 2023

  Hyvinvointialue selvittää esteellisyydet ennen Mehiläis-sopimuksen käsittelemistä


  Päätöstiedote aluehallituksen kokouksesta 9. lokakuuta 2023

 4. Aluehallituksen päätöksiä 12.6.2023
  Rovaniemelle koko Lappia palveleva uusi lapsi- ja nuorisokoti Kiekerö. Hallinto-oikeudelta päätökset...

  Aluehallituksen päätöksiä 12.6.2023

  13.6.2023

  Loga eambbo

  Takaisin edelliselle sivulle

  Aluehallituksen päätöksiä 12.6.2023

  13.6.2023

  Rovaniemelle koko Lappia palveleva uusi lapsi- ja nuorisokoti Kiekerö. Hallinto-oikeudelta päätökset Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin peruspääoman alentamisesta.

  Rovaniemelle koko Lappia palveleva uusi lapsi- ja nuorisokoti Kiekerö

  Lapin aluehallitus päätti, että hyvinvointialue toteuttaa Rovaniemelle uuden lapsi- ja nuorisokotiyksikkö Kiekerön niin sanottuna kiinteistöleasingina. 
   
  Lapsi- ja nuorisokoti Kiekeröön perustetaan omaan palvelutuotantoon perustuva arviointi- ja vastaanottoyksikkö sekä erityisen vaativan sijaishuollon yksikkö. Kaikkiaan Kiekeröön tulee 12-14 asiakaspaikkaa kolmeen eri yksikköön. 
   
  Lapsi- ja nuorisokodille vuokrattava tontti Rovaniemen Kiekeröntiellä sijaitsee 2,5 kilometrin päässä uudesta Lapin keskussairaalan lapsi- ja nuorisopsykiatrian osastosta, mikä tukee yksikköjen yhteistyötä. Ympäri Lappia tulevia lapsia ja nuoria sijoitettaisiin vastaanotto- ja arviointiyksikköön noin 2-3 kuukauden mittaisiin hoitojaksoihin. Vaativan sijaishuollon yksikössä hoitoajat ovat pidempiä. 
   
  Aiemmin vastaavia palveluja on hankittu ostopalveluina, ja sijoituspaikkojen puutteen vuoksi lapsia on jouduttu sijoittamaan kauas, myös Lapin ulkopuolelle. Oman palvelutuotannon arvioidaan vähentävän kustannusten nousua. Suunnitelmien mukaan rakennus saataisiin käyttöön kesään 2025 mennessä.

  Hallinto-oikeudelta päätökset Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin peruspääoman alentamisesta 

  Lapin hyvinvointialue on tehnyt tammikuussa hallinto-oikeudelle kunnallisvalituksen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin suunnitelmasta alentaa peruspääomaansa 14 miljoonasta 2,5 miljoonaan euroon. Hallinto-oikeus päätti jättää valituksen tutkimatta, koska Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin valtuusto on elokuussa hyväksynyt uudelleenlaaditun tilinpäätöksen vuodelle 2021. Uudelleenlaaditussa tilinpäätöksessä kuntayhtymän peruspääomaa ei ole alennettu, joten hyvinvointialueen valitus on menettänyt merkityksensä.  
   
  Hallinto-oikeus oli hylännyt valituksen, joka koski sairaanhoitopiirin valtuuston tekemää päätöstä, että peruspääomaa ei alenneta. 
   
  Lapin aluehallitus merkitsi kokouksessaan hallinto-oikeuden tekemät päätökset tiedoksi.

  Muita päätöksiä 

  Päätettiin käynnistää lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapioiden ostopalvelujen kilpailutus. Kilpailutettava sopimuskausi on 2024-2025 ja yksi optiovuosi. Kilpailutettaviin ostopalveluihin sisältyy muun muassa puhe-, fysio-, toiminta-, jalka- ja ravitsemusterapian palveluja.    
   
  Hyväksyttiin kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyviä sopimuksia. Kunnat ja kuntayhtymät ovat täydentäneet selvityksiään toimitiloista, siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja kunnilta vuokrattavista toimitiloista.  
   
  Muutettiin pelastuslaitoksen viestintäasiantuntijan ja turvallisuusasiantuntijan virat toimiksi.

  Lisätietoja
  aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311 
  hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998 
   

  Aluehallituksen päätöksiä 12.6.2023
  13.6.2023
  Rovaniemelle koko Lappia palveleva uusi lapsi- ja nuorisokoti Kiekerö. Hallinto-oikeudelta päätökset...

  Aluehallituksen päätöksiä 12.6.2023


  Rovaniemelle koko Lappia palveleva uusi lapsi- ja nuorisokoti Kiekerö. Hallinto-oikeudelta päätökset Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin peruspääoman alentamisesta.

Kaikki ajankohtaiset - Nappi