Ensimmäinen potilas leikataan Lapin keskussairaalan uusissa saleissa tänään
Lapin keskussairaalan leikkaus- ja anestesiayksikön (LAY) haastava käyttöönottovaihe on edennyt...

Ensimmäinen potilas leikataan Lapin keskussairaalan uusissa saleissa tänään

27.4.2023

Loga eambbo

Takaisin edelliselle sivulle

Ensimmäinen potilas leikataan Lapin keskussairaalan uusissa saleissa tänään

Kuvassa on Lapin keskussairaalan laajennusosan uusi heräämö.

Kuva uudesta heräämöstä. Kuvaaja Jarno Niemi, Lapin hyvinvointialue.

27.4.2023

Lapin keskussairaalan leikkaus- ja anestesiayksikön (LAY) haastava käyttöönottovaihe on edennyt aikataulussa ja yksikössä eletään parhaillaan muuttoviikkoa.

Käyttöönottovaiheen aikana tiloja, laitteita ja toimintatapoja testattiin ja henkilökuntaa koulutettiin, jotta kaikki on valmiina ja toiminnassa kun potilastoiminta yksiköissä käynnistyy. Leikkaus- ja anestesiayksikön tulee pyöriä jokaisena vuorokauden aikana kaikkina vuoden päivinä, minkä vuoksi käyttöönottovaiheen onnistumiseen panostettiin huomattavasti henkilökunnan sekä johdon toimesta.  Matkan varrella haasteita toivat erityisesti tietotekniset ongelmat, mutta ne saatiin selvitetyksi viime viikon aikana.
 
Ennen muuttoviikkoa LAY:n tiloissa on otettu käyttöön toimisto- sekä taukotiloja ja tämän viikon aikana kaikki yksikön toiminta siirtyy asteittain uusiin tiloihin ja potilastoiminta käynnistetään. 

 

VIIKON AIKATAULU: 

Maanantai - keskiviikko 24.-26.4. 
Leikkaukset  (ml. hätäsektiot) toteutetaan vanhalla puolella ja myös vanha heräämö on edelleen käytössä. Alkuviikon aikana laitteet, huonekalut ja varastot siirtyvät suurilta osin uusiin tiloihin siten, että muutto ei vaaranna suunniteltujen ja yllättävien leikkausten suorittamista.

Torstai 27.4. 
Aamun ensimmäinen leikkaus on samalla viimeinen leikkaus vanhoissa leikkaussaleissa, sillä jo seuraava leikkaus tehdään uusissa tiloissa. Myös uusi heräämö otetaan käyttöön heti aamusta.
Hätäsektiosalin siirtymisestä tiedotetaan erikseen asianosaisia. 

Perjantai 28.4. 
Leikkaus- ja anestesiayksikkö toimii kokonaisuudessaan uudella puolella ja vanhoista tiloista voidaan sammuttaa valot. Tilat jäävät odottamaan sitä, kun niitä aletaan peruskorjata uuden teho- ja valvontaosaston tarpeisiin.


Lapin keskussairaalan laajennusosalla uusissa tiloissa toimintansa tulee käynnistämään kevään ja kesän aikana vielä ensihoito, logistiikka, kivunhoidon ja kuntoutuksen yksikkö, akuuttitiimi sekä päivystyspoliklinikka. Psykiatrian osastot aloittavat toimintansa elokuussa ja välinehuollon sekä sairaala-apteekin toiminta käynnistyy kokonaisuudessaan uusissa tiloissa loppuvuoden aikana. Muutokset käyttöönottoaikoihin ovat mahdollisia, sillä mitään toimintaa ei käynnistetä ennen kuin kaikki on validoitu ja varmistettu sekä koko henkilökunta koulutettu. 

Tutustu Lapin keskussairaalan laajennushankkeeseen lisää hankkeen verkkosivuilla.

Kuvassa on Lapin keskussairaalan laajennusosan uusi heräämö. Ensimmäinen potilas leikataan Lapin keskussairaalan uusissa saleissa tänään
27.4.2023
Lapin keskussairaalan leikkaus- ja anestesiayksikön (LAY) haastava käyttöönottovaihe on edennyt...
Kuvassa on Lapin keskussairaalan laajennusosan uusi heräämö.

Ensimmäinen potilas leikataan Lapin keskussairaalan uusissa saleissa tänään


Lapin keskussairaalan leikkaus- ja anestesiayksikön (LAY) haastava käyttöönottovaihe on edennyt aikataulussa ja yksikössä eletään parhaillaan muuttoviikkoa.

Tuoreimmat ajankohtaiset H2

Tuoreimmat ajankohtaiset

Asset Publisher

 1. Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksuihin muutoksia vuoden 2024 alussa
  Lapin hyvinvointialueella astuvat voimaan uudet asiakasmaksut 1.1.2024 alkaen.

  Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksuihin muutoksia vuoden 2024 alussa

  28.12.2023

  Loga eambbo

  Takaisin edelliselle sivulle

  Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksuihin muutoksia vuoden 2024 alussa

  Kuvituskuva laskin.

  28.12.2023

  Lapin hyvinvointialueella astuvat voimaan uudet asiakasmaksut 1.1.2024 alkaen.

  Jatkossa perusterveydenhuollon käyntimaksu on 23 euroa. Maksu peritään korkeintaan kolme kertaa vuodessa. Terveyskeskuspäivystyksen käyntimaksu on 31,60 euroa. Erikoissairaanhoidon poliklinikan käyntimaksu on 46 euroa. 

  Hammaslääkärin käyntimaksu on 14,60 euroa, suuhygienistin käyntimaksu on 11,30 euroa ja erikoishammaslääkärin käyntimaksu 21,50 euroa. 

  Kuntoutuksen käyntimaksu on 12,80 euroa. Neuvonta ja apuvälinepalvelut ovat maksuttomia. 

  Neuvolat sekä oppilas- ja opiskeluhuolto ovat maksuttomia. 

  Sosiaalityö- ja sosiaaliohjaus on maksutonta. Muiden sosiaalipalvelujen maksuista voit kysyä lisää sosiaalityöntekijältäsi. 

  Maksukatto 

  Vuoden aikana perittävien asiakasmaksujen enimmäismäärä eli maksukatto on 762 euroa. 

  Maksujen yhteismäärää laskettaessa huomioidaan kalenterivuoden (1.1.–31.12.) aikana käyttämiesi palvelujen asiakasmaksut. Jos maksujen yhteismäärä ylittää 762 euroa, ovat maksukattoon sisältyvät palvelut tämän jälkeen kalenterivuoden loppuun saakka maksuttomia. 

  Maksujen yhteismäärää laskettaessa katsotaan, milloin palvelu on saatu. Ei sen mukaan, mikä on laskun eräpäivä tai laskun maksupäivä. 

  Maksu käyttämättä jätetystä palvelusta 

  Maksu käyttämättä jätetystä palvelusta on 56,70 euroa 1.1.2024 alkaen. Maksu peritään, jos jätät ennalta sovitun ajan perumatta tai jätät saapumatta sinulle varatulle ajalle ilman hyväksyttävää syytä. Maksu koskee myös laboratorio- ja kuvantamiskäyntejä, lyhytaikaisia hoitoja ja asumispalvelupaikkoja sekä potilashotellia. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta. 

  Maksuttomat palvelut 

  Lapin hyvinvointialueella veteraanien ja pitkäaikaistyöttömien lääkäripalvelut sekä alle 25-vuotiaiden ehkäisy ovat jatkossakin maksuttomia. 

  Lisäksi asiakas voi saada alennusta tai vapautusta tietyistä maksuista, jos hänen toimeentulonsa on niiden vuoksi vaarassa. Lapin hyvinvointialue arvioi asiakkaan hakemuksen perusteella, täyttyvätkö maksun alentamisen edellytykset. Jos edellytykset täyttyvät, maksua täytyy alentaa. Hyvinvointialueen on annettava asiakkaalle muutoksenhakukelpoinen päätös maksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä. 

  Kuvituskuva laskin. Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksuihin muutoksia vuoden 2024 alussa
  28.12.2023
  Lapin hyvinvointialueella astuvat voimaan uudet asiakasmaksut 1.1.2024 alkaen.
  Kuvituskuva laskin.

  Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksuihin muutoksia vuoden 2024 alussa


  Lapin hyvinvointialueella astuvat voimaan uudet asiakasmaksut 1.1.2024 alkaen.

 2. Aluevaltuusto äänesti: Ulkoistussopimusta Mehiläisen kanssa tulee jatkaa muutettuna
  Lapin aluevaltuuston päätöstiedote 23. lokakuuta 2023 pidetystä kokouksesta.

  Aluevaltuusto äänesti: Ulkoistussopimusta Mehiläisen kanssa tulee jatkaa muutettuna

  23.10.2023

  Loga eambbo

  Takaisin edelliselle sivulle

  Aluevaltuusto äänesti: Ulkoistussopimusta Mehiläisen kanssa tulee jatkaa muutettuna

  Länsi-Pohjan keskussairaala talvella.

  Länsi-Pohjan keskussairaala

  23.10.2023

  Lapin aluevaltuuston päätöstiedote 23. lokakuuta 2023 pidetystä kokouksesta.

  Lapin aluevaltuusto päätti maanantain kokouksessaan, että hyvinvointialue jatkaa Meri-Lapin terveyspalvelujen ostamista Mehiläinen Länsi-Pohja oy:ltä yrityksen kanssa neuvotellun uuden sopimusluonnoksen mukaisesti. 

  Nykyinen ulkoistussopimus ei täytä uusien sote-lakien vaatimuksia ja on siksi osittain mitätön. Siksi laki velvoitti hyvinvointialueen päättämään ulkoistuksen mitätöimisestä, irtisanomisesta tai muuttamisesta lainmukaiseksi lokakuun loppuun mennessä. 

  Hyvinvointialue ja Mehiläinen ovat käyneet neuvotteluja sopimuksen muuttamiseksi. Uudessa sopimusluonnoksessa toiminta ja työntekijät jaetaan Mehiläisen ja hyvinvointialueen johdon alle. 

  Aluehallitus esitti viime viikkoisessa kokouksessaan aluevaltuustolle, että sopimus irtisanotaan heti vuoden 2025 lopussa, mutta aluevaltuusto oli ulkoistuksen jatkamisen kannalla. 

  Aluevaltuusto äänesti päätöksestä kahdesti. Ensimmäisessä äänestyksessä vastakkain olivat sopimuksen jatkaminen muutettuna sekä sopimuksen irtisanominen vuoden 2027 loppuun sellaisella lisäselvennöksellä, että päätös ei tarkoita sairaalan lopettamista. Äänestyksen voitti äänin 31-28 sopimuksen jatkaminen muutettuna. 

  Toisella aluevaltuusto äänesti, jatketaanko sopimusta muutettuna, vai irtisanotaanko se vuoden 2025 loppuun. Sopimuksen jatkaminen muutettuna voitti äänin 30-29. 

  Aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti ponnen, jonka mukaan Lapissa on jatkossakin kaksi sairaalaa, ja niiden toimintaa kehitetään. Lisäksi valtuustossa jätettiin toimenpidealoite, että sairaaloiden keskinäisestä työnjaosta on tuotava vaihtoehtoja päätöksentekoon viimeistään ensi maaliskuussa. Työnjaon valmistelussa on huomioitava hyvinvointialueen valtuuston aiempi linjaus, jonka mukaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ympärivuorokautinen yhteispäivystys pitää turvata sekä Rovaniemellä että Kemissä.

  Lisätietoja:
  aluevaltuuston puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä, johanna.ojala-niemela@lapha.fi
  hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998 

  Länsi-Pohjan keskussairaala talvella. Aluevaltuusto äänesti: Ulkoistussopimusta Mehiläisen kanssa tulee jatkaa muutettuna
  23.10.2023
  Lapin aluevaltuuston päätöstiedote 23. lokakuuta 2023 pidetystä kokouksesta.
  Länsi-Pohjan keskussairaala talvella.

  Aluevaltuusto äänesti: Ulkoistussopimusta Mehiläisen kanssa tulee jatkaa muutettuna


  Lapin aluevaltuuston päätöstiedote 23. lokakuuta 2023 pidetystä kokouksesta.

 3. Ensimmäinen potilas leikataan Lapin keskussairaalan uusissa saleissa tänään
  Lapin keskussairaalan leikkaus- ja anestesiayksikön (LAY) haastava käyttöönottovaihe on edennyt...

  Ensimmäinen potilas leikataan Lapin keskussairaalan uusissa saleissa tänään

  27.4.2023

  Loga eambbo

  Takaisin edelliselle sivulle

  Ensimmäinen potilas leikataan Lapin keskussairaalan uusissa saleissa tänään

  Kuvassa on Lapin keskussairaalan laajennusosan uusi heräämö.

  Kuva uudesta heräämöstä. Kuvaaja Jarno Niemi, Lapin hyvinvointialue.

  27.4.2023

  Lapin keskussairaalan leikkaus- ja anestesiayksikön (LAY) haastava käyttöönottovaihe on edennyt aikataulussa ja yksikössä eletään parhaillaan muuttoviikkoa.

  Käyttöönottovaiheen aikana tiloja, laitteita ja toimintatapoja testattiin ja henkilökuntaa koulutettiin, jotta kaikki on valmiina ja toiminnassa kun potilastoiminta yksiköissä käynnistyy. Leikkaus- ja anestesiayksikön tulee pyöriä jokaisena vuorokauden aikana kaikkina vuoden päivinä, minkä vuoksi käyttöönottovaiheen onnistumiseen panostettiin huomattavasti henkilökunnan sekä johdon toimesta.  Matkan varrella haasteita toivat erityisesti tietotekniset ongelmat, mutta ne saatiin selvitetyksi viime viikon aikana.
   
  Ennen muuttoviikkoa LAY:n tiloissa on otettu käyttöön toimisto- sekä taukotiloja ja tämän viikon aikana kaikki yksikön toiminta siirtyy asteittain uusiin tiloihin ja potilastoiminta käynnistetään. 

   

  VIIKON AIKATAULU: 

  Maanantai - keskiviikko 24.-26.4. 
  Leikkaukset  (ml. hätäsektiot) toteutetaan vanhalla puolella ja myös vanha heräämö on edelleen käytössä. Alkuviikon aikana laitteet, huonekalut ja varastot siirtyvät suurilta osin uusiin tiloihin siten, että muutto ei vaaranna suunniteltujen ja yllättävien leikkausten suorittamista.

  Torstai 27.4. 
  Aamun ensimmäinen leikkaus on samalla viimeinen leikkaus vanhoissa leikkaussaleissa, sillä jo seuraava leikkaus tehdään uusissa tiloissa. Myös uusi heräämö otetaan käyttöön heti aamusta.
  Hätäsektiosalin siirtymisestä tiedotetaan erikseen asianosaisia. 

  Perjantai 28.4. 
  Leikkaus- ja anestesiayksikkö toimii kokonaisuudessaan uudella puolella ja vanhoista tiloista voidaan sammuttaa valot. Tilat jäävät odottamaan sitä, kun niitä aletaan peruskorjata uuden teho- ja valvontaosaston tarpeisiin.


  Lapin keskussairaalan laajennusosalla uusissa tiloissa toimintansa tulee käynnistämään kevään ja kesän aikana vielä ensihoito, logistiikka, kivunhoidon ja kuntoutuksen yksikkö, akuuttitiimi sekä päivystyspoliklinikka. Psykiatrian osastot aloittavat toimintansa elokuussa ja välinehuollon sekä sairaala-apteekin toiminta käynnistyy kokonaisuudessaan uusissa tiloissa loppuvuoden aikana. Muutokset käyttöönottoaikoihin ovat mahdollisia, sillä mitään toimintaa ei käynnistetä ennen kuin kaikki on validoitu ja varmistettu sekä koko henkilökunta koulutettu. 

  Tutustu Lapin keskussairaalan laajennushankkeeseen lisää hankkeen verkkosivuilla.

  Kuvassa on Lapin keskussairaalan laajennusosan uusi heräämö. Ensimmäinen potilas leikataan Lapin keskussairaalan uusissa saleissa tänään
  27.4.2023
  Lapin keskussairaalan leikkaus- ja anestesiayksikön (LAY) haastava käyttöönottovaihe on edennyt...
  Kuvassa on Lapin keskussairaalan laajennusosan uusi heräämö.

  Ensimmäinen potilas leikataan Lapin keskussairaalan uusissa saleissa tänään


  Lapin keskussairaalan leikkaus- ja anestesiayksikön (LAY) haastava käyttöönottovaihe on edennyt aikataulussa ja yksikössä eletään parhaillaan muuttoviikkoa.

Kaikki ajankohtaiset - Nappi