Lapin hyvinvointialue ja Lapin AMK käynnistävät sopimuksellisen yhteistyön
Lapin hyvinvointialue ja Lapin AMK käynnistävät sopimuksellisen yhteistyön Lapin hyvinvointialue ja Lapin...

Lapin hyvinvointialue ja Lapin AMK käynnistävät sopimuksellisen yhteistyön

20.3.2024

Loga eambbo

Takaisin edelliselle sivulle

Lapin hyvinvointialue ja Lapin AMK käynnistävät sopimuksellisen yhteistyön

20.3.2024

Lapin hyvinvointialue ja Lapin AMK käynnistävät sopimuksellisen yhteistyön Lapin hyvinvointialue ja Lapin ammattikorkeakoulu ovat solmineet kumppanuussopimuksen. Yhteistyöllä tähdätään parempiin sosiaali- ja terveyspalveluihin ja niiden parempaan saatavuuteen Lapissa.

Lapin hyvinvointialue järjestää Lapin julkiset sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut kaikissa Lapin 21 kunnassa. Välimatkat palvelujen äärelle ovat Lapissa pidemmät kuin missään muualla Suomessa. Digitaalisten ratkaisujen lisäksi hyvinvointialue hakee aktiivisesti monia muitakin uusia ja ennakkoluulottomia tapoja ratkoa haasteita.

Hyvinvointialuejohtaja Jari Jokelan mukaan monipuolinen yhteistyö ammattikorkeakoulun kanssa luo perustaa uuden osaavan henkilöstön saamiselle sekä nykyisen henkilöstön osaamisen monipuolistamiselle ja hyvinvointialueen palvelujen kehittämiselle.

– Kaikkien hyvinvointialueiden taloustilanne on vaikea, mutta henkilöstön saatavuus ja riittävyys on talouspaineitakin suurempi haaste, Jari Jokela toteaa.

Luonteva liitto

Ammattikorkeakoulu on alueen merkittävin sote-asiantuntijoiden kouluttaja ja myös sen vilkas ja osaava tutkimus- ja kehittämistoiminta on erinomainen kehittämisalusta vasta reilun vuoden ajan toimineelle hyvinvointialueelle. Lapin hyvinvointialue ja Lapin AMK ovatkin kumppanuussopimuksessa päättäneet yhdistää voimiaan kehittääkseen terveys- ja hyvinvointipalvelujen johtamista ja palveluita ja parantaakseen palveluiden saatavuutta Lapissa.

Hoitotyön johtajana Lapin hyvinvointialueella työskentelevän Leena Karjalaisen mukaan kumppanuusyhteistyön aiheet tukevat suoraan hyvinvointialueen strategiaa ja palvelutehtävää. Sopimus on laaja, mutta siinä ei ole mitään liikaa eikä liian vähän.

- Johtamisteema on erittäin tärkeä, sillä taloudellisen tilanteen muutosten lisäksi myös johtaminen on murroksessa. Johtamisen tulee aina olla tavoitteellista, Leena Karjalainen tähdentää.

Vaikka Lapin hyvinvointialue on organisaationa uusi, ei yhteistyötä tarvitse rakentaa tyhjän päälle, sillä sosiaali- ja terveysalan yhteistyön juuret ulottuvat jo ammattikorkeakouluakin edeltäneisiin aikoihin. Lapin hyvinvointialue ja AMK ovat jo ehtineet käynnistää muutamia yhteisiä hankkeita.

Osaamispäällikkö Jaana Huovinen ammattikorkeakoululta muistuttaa, että sosiaali- ja terveyssektori ei ole muusta yhteiskunnasta irrallinen saareke.

- Meillä on jo käynnissä yhteisiä hyvinvointiteknologioihin liittyviä hankkeita, joissa on mukana muidenkin alojen asiantuntijoita. Vaikka huomio on totta kai sote-kysymyksissä, on Lapin hyvinvointialue monipuolinen työpaikka, jossa myös muiden kuin sote-alan asiantuntijoiden työllä on iso merkitys onnistumisten kannalta.

Erityinen Lappi, monipuolinen sopimus

Kumppanuusyhteistyö tulee olemaan sisällöllisesti monipuolista, ja siihen tulee osallistumaan laaja joukko sekä ammattikorkeakoulun että hyvinvointialueen asiantuntijoita. Yhteistyötä tullaan tekemään neljässä pääteemassa, joita ovat 1) eri ikäisten terveyden edistäminen, 2) työyhteisöjen moninaisuus, 3) hyvinvointiteknologiset ratkaisut ja 4) moniammatillinen palveluohjaus ja sosiaalinen kuntoutus. Edelleen, kukin teema pitää sisällään useita, varsin konkreettisia kehittämiskohteita. Esimerkkeinä voidaan mainita ikäihmisten kotona asumisen tukeminen, kulttuurierojen huomioiminen, työssä jaksaminen, etätyön ohjaaminen, robotiikan ja tekoälyn hyödyntäminen, asiakaspolkujen muotoilu, luontolähtöisten menetelmien hyödyntäminen ja moniammatillinen yhteistyö.

Sopimuksen monipuolisuus ilahduttaa rehtori Riitta Rissasta ja se, että sen myötä päästään yhteistyössä ratkomaan asioita Lapin erityisyys huomioiden.

- Pidän myös siitä, miten sopimusvalmistelijat korostavat jatkuvaa oppimista. Sehän on sekä työhyvinvointi- että veto- ja pitovoimakysymyskin. Meidän viestimme alan opintoja suunnitteleville tai niitä jo tekeville on, että työsi on arvokasta ja koulutus kuljettaa sinua uralla eteenpäin.

Toimeksi panemisen taito

Teemojen ja aiheiden lisäksi on myös yhteistyön tekemisen keinovalikoima laaja. Uusia kehittämishankkeita valmistellaan rahoittajien käsittelyyn ja ammattikorkeakoulun edistyneitä oppimis- ja kehittämisympäristöjä voidaan hyödyntää kokeiluihin, pilotointeihin ja testaukseen.

Asiantuntijayhteistyössä tulevat kysymykseen myös vastavuoroiset vierailut ja luennot, AMKin opettajien työelämäjaksot ja työelämätarpeiden huomiointi tutkintokoulutuksissa.

AMK- ja YAMK-opiskelijoille voidaan tarjota opinnäytetyötoimeksiantoja valituista, Lapin hyvinvointialueen kehittämisen kannalta tärkeistä teemoista. Hoitotyön, sosiaalialan, fysioterapian, vanhustyön ja liikunta-alan AMK- ja YAMK-opiskelijat voivat osana opintojaan ratkoa myös pienempiä työelämän toimeksiantoja.

Tutkintotavoitteisen koulutuksen lisäksi ammattikorkeakoulu pystyy tarjoamaan Lapin hyvinvointialueen tarpeeseen myös suppeampia opintokokonaisuuksia jatkuvan oppimisen periaatteen mukaisesti. Hyvinvointialueen tarpeet selvitettiin ja ne ovat pohjalla myös ensi syksynä käynnistyvässä Uudistuvien sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen asiantuntija -YAMK-tutkintokoulutuksessa, joka antaa vahvat valmiudet sekä sosiaali- että terveysalan johtamiseen.

Yhteistyötä koordinoivat Leena Karjalainen ja osaamispäällikkö Marika Kunnari. Yhteyshenkilöiden johdolla laaditaan kumppanuussopimuksen liitteeksi toimintasuunnitelma, jossa kuvataan yhteistyön toimenpiteet tarkemmin. Toimintasuunnitelma laaditaan ja tarkistetaan vuosittain.

Kumppanuussopimuksen allekirjoittivat hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela ja rehtori Riitta Rissanen. Sopimus on voimassa tällä erää kolme vuotta.

Lapin hyvinvointialue ja Lapin AMK käynnistävät sopimuksellisen yhteistyön
20.3.2024
Lapin hyvinvointialue ja Lapin AMK käynnistävät sopimuksellisen yhteistyön Lapin hyvinvointialue ja Lapin...

Lapin hyvinvointialue ja Lapin AMK käynnistävät sopimuksellisen yhteistyön


Lapin hyvinvointialue ja Lapin AMK käynnistävät sopimuksellisen yhteistyön Lapin hyvinvointialue ja Lapin ammattikorkeakoulu ovat solmineet kumppanuussopimuksen. Yhteistyöllä tähdätään parempiin sosiaali- ja terveyspalveluihin ja niiden parempaan saatavuuteen Lapissa.

Tuoreimmat ajankohtaiset H2

Tuoreimmat ajankohtaiset

Asset Publisher

 1. Lapin hyvinvointialue ja Lapin AMK käynnistävät sopimuksellisen yhteistyön
  Lapin hyvinvointialue ja Lapin AMK käynnistävät sopimuksellisen yhteistyön Lapin hyvinvointialue ja Lapin...

  Lapin hyvinvointialue ja Lapin AMK käynnistävät sopimuksellisen yhteistyön

  20.3.2024

  Loga eambbo

  Takaisin edelliselle sivulle

  Lapin hyvinvointialue ja Lapin AMK käynnistävät sopimuksellisen yhteistyön

  20.3.2024

  Lapin hyvinvointialue ja Lapin AMK käynnistävät sopimuksellisen yhteistyön Lapin hyvinvointialue ja Lapin ammattikorkeakoulu ovat solmineet kumppanuussopimuksen. Yhteistyöllä tähdätään parempiin sosiaali- ja terveyspalveluihin ja niiden parempaan saatavuuteen Lapissa.

  Lapin hyvinvointialue järjestää Lapin julkiset sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut kaikissa Lapin 21 kunnassa. Välimatkat palvelujen äärelle ovat Lapissa pidemmät kuin missään muualla Suomessa. Digitaalisten ratkaisujen lisäksi hyvinvointialue hakee aktiivisesti monia muitakin uusia ja ennakkoluulottomia tapoja ratkoa haasteita.

  Hyvinvointialuejohtaja Jari Jokelan mukaan monipuolinen yhteistyö ammattikorkeakoulun kanssa luo perustaa uuden osaavan henkilöstön saamiselle sekä nykyisen henkilöstön osaamisen monipuolistamiselle ja hyvinvointialueen palvelujen kehittämiselle.

  – Kaikkien hyvinvointialueiden taloustilanne on vaikea, mutta henkilöstön saatavuus ja riittävyys on talouspaineitakin suurempi haaste, Jari Jokela toteaa.

  Luonteva liitto

  Ammattikorkeakoulu on alueen merkittävin sote-asiantuntijoiden kouluttaja ja myös sen vilkas ja osaava tutkimus- ja kehittämistoiminta on erinomainen kehittämisalusta vasta reilun vuoden ajan toimineelle hyvinvointialueelle. Lapin hyvinvointialue ja Lapin AMK ovatkin kumppanuussopimuksessa päättäneet yhdistää voimiaan kehittääkseen terveys- ja hyvinvointipalvelujen johtamista ja palveluita ja parantaakseen palveluiden saatavuutta Lapissa.

  Hoitotyön johtajana Lapin hyvinvointialueella työskentelevän Leena Karjalaisen mukaan kumppanuusyhteistyön aiheet tukevat suoraan hyvinvointialueen strategiaa ja palvelutehtävää. Sopimus on laaja, mutta siinä ei ole mitään liikaa eikä liian vähän.

  - Johtamisteema on erittäin tärkeä, sillä taloudellisen tilanteen muutosten lisäksi myös johtaminen on murroksessa. Johtamisen tulee aina olla tavoitteellista, Leena Karjalainen tähdentää.

  Vaikka Lapin hyvinvointialue on organisaationa uusi, ei yhteistyötä tarvitse rakentaa tyhjän päälle, sillä sosiaali- ja terveysalan yhteistyön juuret ulottuvat jo ammattikorkeakouluakin edeltäneisiin aikoihin. Lapin hyvinvointialue ja AMK ovat jo ehtineet käynnistää muutamia yhteisiä hankkeita.

  Osaamispäällikkö Jaana Huovinen ammattikorkeakoululta muistuttaa, että sosiaali- ja terveyssektori ei ole muusta yhteiskunnasta irrallinen saareke.

  - Meillä on jo käynnissä yhteisiä hyvinvointiteknologioihin liittyviä hankkeita, joissa on mukana muidenkin alojen asiantuntijoita. Vaikka huomio on totta kai sote-kysymyksissä, on Lapin hyvinvointialue monipuolinen työpaikka, jossa myös muiden kuin sote-alan asiantuntijoiden työllä on iso merkitys onnistumisten kannalta.

  Erityinen Lappi, monipuolinen sopimus

  Kumppanuusyhteistyö tulee olemaan sisällöllisesti monipuolista, ja siihen tulee osallistumaan laaja joukko sekä ammattikorkeakoulun että hyvinvointialueen asiantuntijoita. Yhteistyötä tullaan tekemään neljässä pääteemassa, joita ovat 1) eri ikäisten terveyden edistäminen, 2) työyhteisöjen moninaisuus, 3) hyvinvointiteknologiset ratkaisut ja 4) moniammatillinen palveluohjaus ja sosiaalinen kuntoutus. Edelleen, kukin teema pitää sisällään useita, varsin konkreettisia kehittämiskohteita. Esimerkkeinä voidaan mainita ikäihmisten kotona asumisen tukeminen, kulttuurierojen huomioiminen, työssä jaksaminen, etätyön ohjaaminen, robotiikan ja tekoälyn hyödyntäminen, asiakaspolkujen muotoilu, luontolähtöisten menetelmien hyödyntäminen ja moniammatillinen yhteistyö.

  Sopimuksen monipuolisuus ilahduttaa rehtori Riitta Rissasta ja se, että sen myötä päästään yhteistyössä ratkomaan asioita Lapin erityisyys huomioiden.

  - Pidän myös siitä, miten sopimusvalmistelijat korostavat jatkuvaa oppimista. Sehän on sekä työhyvinvointi- että veto- ja pitovoimakysymyskin. Meidän viestimme alan opintoja suunnitteleville tai niitä jo tekeville on, että työsi on arvokasta ja koulutus kuljettaa sinua uralla eteenpäin.

  Toimeksi panemisen taito

  Teemojen ja aiheiden lisäksi on myös yhteistyön tekemisen keinovalikoima laaja. Uusia kehittämishankkeita valmistellaan rahoittajien käsittelyyn ja ammattikorkeakoulun edistyneitä oppimis- ja kehittämisympäristöjä voidaan hyödyntää kokeiluihin, pilotointeihin ja testaukseen.

  Asiantuntijayhteistyössä tulevat kysymykseen myös vastavuoroiset vierailut ja luennot, AMKin opettajien työelämäjaksot ja työelämätarpeiden huomiointi tutkintokoulutuksissa.

  AMK- ja YAMK-opiskelijoille voidaan tarjota opinnäytetyötoimeksiantoja valituista, Lapin hyvinvointialueen kehittämisen kannalta tärkeistä teemoista. Hoitotyön, sosiaalialan, fysioterapian, vanhustyön ja liikunta-alan AMK- ja YAMK-opiskelijat voivat osana opintojaan ratkoa myös pienempiä työelämän toimeksiantoja.

  Tutkintotavoitteisen koulutuksen lisäksi ammattikorkeakoulu pystyy tarjoamaan Lapin hyvinvointialueen tarpeeseen myös suppeampia opintokokonaisuuksia jatkuvan oppimisen periaatteen mukaisesti. Hyvinvointialueen tarpeet selvitettiin ja ne ovat pohjalla myös ensi syksynä käynnistyvässä Uudistuvien sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen asiantuntija -YAMK-tutkintokoulutuksessa, joka antaa vahvat valmiudet sekä sosiaali- että terveysalan johtamiseen.

  Yhteistyötä koordinoivat Leena Karjalainen ja osaamispäällikkö Marika Kunnari. Yhteyshenkilöiden johdolla laaditaan kumppanuussopimuksen liitteeksi toimintasuunnitelma, jossa kuvataan yhteistyön toimenpiteet tarkemmin. Toimintasuunnitelma laaditaan ja tarkistetaan vuosittain.

  Kumppanuussopimuksen allekirjoittivat hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela ja rehtori Riitta Rissanen. Sopimus on voimassa tällä erää kolme vuotta.

  Lapin hyvinvointialue ja Lapin AMK käynnistävät sopimuksellisen yhteistyön
  20.3.2024
  Lapin hyvinvointialue ja Lapin AMK käynnistävät sopimuksellisen yhteistyön Lapin hyvinvointialue ja Lapin...

  Lapin hyvinvointialue ja Lapin AMK käynnistävät sopimuksellisen yhteistyön


  Lapin hyvinvointialue ja Lapin AMK käynnistävät sopimuksellisen yhteistyön Lapin hyvinvointialue ja Lapin ammattikorkeakoulu ovat solmineet kumppanuussopimuksen. Yhteistyöllä tähdätään parempiin sosiaali- ja terveyspalveluihin ja niiden parempaan saatavuuteen Lapissa.

Kaikki ajankohtaiset - Nappi