Navigation Menu

Kielityöntekijänä Lapin hyvinvointialueella

Kielityöntekijänä Lapin hyvinvointialueella

FI | SMS

Kielityöntekijänä Lapin hyvinvointialueella

Kuvassa kielityöntekijä Anna Lumikivi kesällä, aurinkoinen metsä taustalla.Olen Anna, koltansaamen kielen kielityöntekijä Ivalosta. Olen asunut suurimman osan elämästäni Ivalossa, vaikka kävinkin opiskelemassa matkailua Etelä-Suomessa. Jonkin aikaa tein matkailualan töitä opintojen ohella mm. Iso-Britanniassa, mutta valmistuttuani minulle tuli vahva halu opiskella koltansaamen kieltä ja palata kotikonnuille. Kieli veikin mennessään ja muutti elämänsuuntani täysin: olen tehnyt koltansaamesta urani ja vietän suuren osan vapaa-ajastanikin kielen parissa.

Täydellinen työ aivopähkinöistä nauttijoille

Kielityöntekijänä työhön sisältyy paljon kääntämistä, mutta työ on paljon muutakin. Työssäni pääsen muun muassa tiedottamaan saamenkieliselle väestölle, tulkkaamaan sekä koordinoimaan muiden käännösten tilauksia. Jokainen työpäivä on erilainen, mikä tekeekin työstä mielekästä. Vaikka itsenäistä työtä on paljon ja teen töitä etänä kotoa käsin, pidämme tiiviisti yhteyttä tiimin kesken. Meitä saamen kielen kielityöntekijöitä on tiimissämme vakituisesti kaksi, mutta pian saamme vahvistusta tiimiimme kesäksi. Tiimimme on siis melko tiivis, mutta työilmapiiri on yksi parhaimpia, mitä olen urani aikana kokenut! 

Työssäni teen paljon yhteistyötä myös muiden koltansaamen osaajien kanssa. Meillä on oma, noin kahdenkymmenen koltansaamen osaajan Teams-ryhmä, josta löytyy osaajia ympäri Suomen. Työskentelemme kaikki eri alan organisaatioissa ja yrityksissä, mutta meitä yhdistää koltansaamen kieli. Vertaistuki kieltä osaavien kesken onkin erittäin arvokasta, kun pääsee pohtimaan yhdessä kielen kiemuroita ja kehittämään sitä.

Parasta työssäni on oman kielitaidon kehittyminen. Esimerkiksi kääntäminen ei ole aina yksinkertaista, kun koltansaameksi ei ole niin paljon vakiintunutta sote-alan sanastoa. Aina ei siis pysty kääntämään tekstiä sanasta sanaan, vaan täytyy miettiä muitakin tapoja, miten asian voi ilmaista ymmärrettävästi koltansaameksi. Työssäni kehitän paitsi omaa kielitaitoani ja sote-alan ymmärrystäni, mutta myös koltansaamen kieltä. Ongelmanratkaisukyky onkin yksi tärkeä kielityöntekijän ominaisuus – voisi sanoa, että työ on täydellinen aivopähkinöistä nauttiville!

Koltansaame vie mennessään vapaallakin

Kuvassa Anna Lumikivi talvella, karvalakki päässään.
Vapaa-ajallani teen koltansaameksi musiikkia sooloartistina sekä bändissä nimeltä Suõmmkar. Lisäksi edistän saamenkielistä lastenkulttuuria: olen juontajana Unna Junná-ohjelmassa ja ollut mukana useamman saamenkielisen muskariohjelman tekemisessä. Olin mukana tekemässä myös Suõmmpieʹss- ohjelmaa (suom. Sävelpesä), joka sai Yleltä vuonna 2023 Vuoden musiikkiteko -tunnustuksen. 

Tänä keväänä olin sooloartistina mukana The Voice of Finlandissa. Lähdin mukaan puhtaasti koltansaamen takia. Kieli on uhanalainen ja minulle rakas musiikin lisäksi, ja halusin päästä laulamaan koltansaameksi telkkariin parhaaseen katseluaikaan – sitähän ei ole tapahtunut koskaan aiemmin. Haluan toimia esimerkkinä erityisesti kolttasaamelaisille lapsille ja nuorille, että koltansaameksikin voi ja kannattaa tehdä musiikkia ja esiintyä. 

The Voice of Finland -kokemus oli erittäin hieno ja ikimuistoinen, erityisesti kohtaamiset toisten laulajien ja tuotantoporukan kanssa. Matkani Voicessa päättyi Knockout-esityksiin, ja olen siitä kiitollinen: Ivalossa asuvan, muutenkin monessa mukana olevan pienten lasten äidin ei ole aivan helppoa matkustaa jatkuvasti Etelä-Suomeen kuvauksiin, joten tämä oli minulle täydellinen kokemus, joka kesti juuri toivomaani vaiheeseen saakka.

Lopuksi haluankin kannustaa kaikkia opiskelemaan saamen kieliä – edes vähän!

Anna Lumikivi, koltansaamen kielityöntekijä, Lapin hyvinvointialue

Kuvassa sitaatti annan tarinasta: "Parasta työssäni on oman kielitaidon kehittyminen. Aina ei voi kääntää sanasta sanaan, ja pohdimmekin usein muiden koltansaamen osaajien kanssa erilaisia ilmaisutapoja. Työ onkin täydellinen aivopähkinöistä nauttiville!”

 

***

Ǩiõlltuâjjliʹžžen Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹdest

Kuvassa kielityöntekijä Anna Lumikivi kesällä, aurinkoinen metsä taustalla.Mon leäm Anna, nuõrttsääʹmǩiõlltuâjjlaž Âʹvvlest.  Leäm jälstam šuurmõs vueʹzz muu jieʹllmest Âʹvvlest, håʹt jieʹllem mättʼtõõttmen turiism Saujj-Lääʹddjânnmest.  Muäʹdd eeʹjj riõuggum turismmsueʹrjest määttai lââʹssen ouddm.  Jõnn-Britanniast, leâša ko valmštõʹvvem määttain, muʹnne šõõddi viõusâs haall mättʼtõõttâd nuõrttsääʹmǩiõl da mäʹcced dommvoudda.  Ǩiõll moʹttji muu jieʹllemvuuʹd aaibâs: mon leäm tuejjääm nuõrttsääʹmǩiõlâst muu karriääʹr da vieʹttjam šuurmõs vueʹzz luõvâsääiʹjstan še ǩiõlin. 

Tuõđi šiõǥǥ tuâjj ooumže, ǩii tuʹǩǩad čåuʹdded proʹbleeʹmid

Ǩiõlltuâjjliʹžžen tuõjju kooll jiânnai jåårǥlâttmõõžž, leâša tuâjj lij jiânnai jeänab še.  Tuâjstan piâzzam ouddmiârkkân saaǥǥted sääʹmǩiõllsaž narooʹde, tuʹlǩǩeed di koordinâʹstted jeeʹres jåårǥlõõzzi tiʹllʼjõõzz.  Juõʹǩǩ tuâjjpeiʹvv lij jeeʹresnallšem, da tõn veäkka tuâjj lij miõlǩieʹssi.  Håʹt-i jiõččnaž tuâjj lij jiânnai da reâuǥam ougglõsõhttvuõđin jiiʹjjan pääiʹǩest, leäp täujja õhttvuõđâst mij sääʹmäʹrttel kõõskâst.  Mij äʹrttlest lie kueʹhtt sääʹmǩiõlltuâjjla, leâša sõrgg vuäǯǯap ǩieʹzz poʹdde kuälmad ǩiõlltuâjjla ärttla.  Leäp miâlggâd uʹcc äʹrttel, leâša toobdâlm meeʹst tuâjast lij õhtt puermõõzzin, koid leäm ni kuäʹss ǩiõččlâsttam!  

Tuâjstan tuejjääm jiânnai õhttsažtuâj jeeʹres nuõrttsääʹmǩiõl siltteejivuiʹm še.  Meeʹst lij jiõččân, nuʹtt 20 nuõrttsääʹmǩiõl mainsteei Teams-joukk, koʹst lie sääʹmǩiõl mainsteei pirr Lääʹddjânnam.  Mij puk reâuggap jeeʹres sueʹrji organisaatioin da põrggsin, leâša nuõrttsääʹmǩiõll lij miʹjjid õhtteei äʹšš.  Verddsažtuäʹrjj ǩiõl mainsteeji kõõskâst lij še tuõđi vääžnai, ko piâss smiõttâd õõutsââʹjest ǩiõl vaʹǯǯtõõzzid da viikkâd tõn ouʹdde. 

Puermõs äʹšš muu tuâjast lij jiõččan ǩiõllsilttõõzz ouddnummuš.  Ouddmiârkkân jåårǥlâttmõš iʹlla peeʹl hiâlpp, ko nuõrttsääʹmǩiõʹlle ij leäkku nuʹtt jiânnai soti-sueʹrj veiddsânji õnnum sannõs.  Juõʹǩǩ vuâra ij âʹte vueiʹt jåårǥlâʹtted teeʹkst sääʹnest sänna, ko âlgg smiõttâd jeeʹres naaʹllid še, mäʹhtt ääʹšš vuäitt čuäʹjted fiʹttjemnalla säämas.  Muu tuâjast viiǥǥam ooudâs jiõččan ǩiõllsilttõõzz da soti-sueʹrj fiʹttjõõzz, leâša sääʹmǩiõl še.  Odd čåuʹdded proʹbleeʹmid lij õhtt vääžnai ǩiõlltuâjjla jiiʹjjesnallšemvuõtt! 

Sääʹmǩiõll lij jõnn vueʹss jieʹllmest luõvâsääiʹjest še

Kuvassa Anna Lumikivi talvella, karvalakki päässään.Luõvâsääiʹjest tuejjääm musiikk sääʹmǩiõʹlle sooloartisttân di Suõmmkar-bääʹndest.  Lââʹssen viiǥǥam ooudâs sääʹmǩiõllsaž päärnaikulttuur: leäm jååʹđteei Unna Junná- prograammâst da leäm leämma mieʹldd muäʹdd sääʹmǩiõllsaž musikksiõrrškooulprograamm raajjmõõžžâst.  Leʹjjem mieʹldd tuejjeʹmen Suõmmpieʹss-prograamm še, kååʹtt vuäǯǯii Ylest eeʹjj 2023 Eeʹjj musikktuâjj -ciiʹst.  

Tän ǩeâđđa leʹjjem sooloartisttân mieʹldd The Voice of Finlandist.  Vueʹlǧǧem mieʹldd aaibâs sääʹmǩiõl diõtt.  Ǩiõll lij vaarvuâlaž da muʹnne rääʹǩǩes, seämmanalla ko musikk še, da mon haaʹleem piâssâd läullad sääʹmǩiõʹlle televisiooʹje puermõs ǩiõččâmääiʹj – nåkam ij leäkku ǩiâvvam ni kuäʹss ouddâl.  Haaʹlääm leeʹd ouddmiârkk jeäʹrben nuõrttsäʹmmlaž päärnaid da nuõrid, što nuõrttsääʹmǩiõʹlle še vuäitt da kännat tuejjeed musiikk da čuäʹjtõõttâd.  

The Voice of Finland leäi tuõđi fiin ǩiõččlâsttmõš, koon jiõm ni kuäʹss väjldââʹtt, jeäʹrben vueiʹnlõõttmõõžžid jeeʹres läullaivuiʹm da puuʹtʼtemjooukin.  Muu mäʹtǩǩ puuđi Knockout-poʹdde, da leäm tõʹst späʹssballaš:  Âʹvvlest jälsteei uʹcc päärnai jieʹnnest, ǩeäʹst lij muđoi še ǩiirâs määŋg jeeʹres aaʹššin ij leäkku čuuʹt hiâlpp reissjed täujja Saujj-Lääʹddjânnma fiʹlmmjummuž diõtt, da tõʹnt tät leäi muʹnne tuõđi šiõǥǥ ǩiõččlâsttmõš, mii piišti sami tõn poʹdde, koozz haaʹleem piâssâd. 

Looppâst haaʹlääm smeʹllkâtted pukid mättʼtõõttâd sääʹmǩiõlid – ni siõmmna! 

Anna Lumikivi, nuõrttsääʹmǩiõlltuâjjlaž, Lappi pueʹrrvââjjamvuʹvdd

Kuvassa Annan sitaatti: "Puermõs äʹšš muu tuâjast lij jiõččan ǩiõllsilttõõzz ouddnummuš.  Juõʹǩǩ vuâra ij vueiʹt jåårǥlâʹtted sääʹnest sänna, da mij smiõttâp täujja jeeʹresnallšem vueʹjjid särnnad aaʹššid õõutveäkka jeeʹres sääʹmǩiõl mainsteejivuiʹm. Tät tuâjj lij puermõs ooumže, ǩii tuʹǩǩad čåuʹdded proʹbleeʹmid!”