Lapin hyvinvointialueen valmistelussa onnistuttiin suhteellisen hyvin
Asia selviää tarkastuslautakunnan hyväksymästä arviointikertomuksesta vuodelta 2022.

Lapin hyvinvointialueen valmistelussa onnistuttiin suhteellisen hyvin

7.6.2023

Luuvâ lase

Takaisin edelliselle sivulle

Lapin hyvinvointialueen valmistelussa onnistuttiin suhteellisen hyvin

Lähikuvassa kaksi kättä pitelemässä toisiaan.

Kuva: Lapin materiaalipankki

7.6.2023

Asia selviää tarkastuslautakunnan hyväksymästä arviointikertomuksesta vuodelta 2022.


Päätavoitteet turvallisesta palvelujen, henkilöstön ja tilojen siirrosta vuodenvaihteessa onnistuivat. Lapissa vasta vuonna 2021 kesällä aloitettu valmistelu eteni viime vuoden aikana kiireisestä aikataulusta ja resurssien vähyydestä huolimatta hyvässä hengessä.  

Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen viime vuodelta aluevaltuuston käsiteltäväksi 12. kesäkuuta 2023 kokouksessa. Tarkastuslautakunta on arvioinut toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta ja esittää, että aluevaltuusto pyytää aluehallitusta kokoamaan vastineet ja antamaan valtuustolle lausunnon syyskuun loppuun mennessä. 

– Päähavainto on, että toiminta oli vuonna 2022 hyvin virkahenkilö- ja hallitusvetoista. Lautakunta suosittaa, että tämä toiminnan järjestämistapa ei jäisi pysyväksi, toteaa Lapin hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Vesa Puuronen. 

Rahoitus vuonna 2022 oli riittävä

Talouden osalta hyvinvointialueen toimintaa ohjasi hyvän taloudenpidon periaate ja siinä onnistuttiin hyvin. 

Talouden osalta vuoden 2022 rahoitus oli valmisteluun riittävä ja tilikauden tulos ylijäämäinen ennen tilinpäätössiirtoja. 

Vuoden 2023 budjetti on alijäämäinen ja 43,1 miljoonan euron alijäämä tulee kattaa vuoteen 2025 mennessä. Talouden tasapainottaminen edellyttää todennäköisesti merkittäviä rakenteellisia uudistuksia.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2022 on luettavissa kokonaisuudessaan tarkastuslautakunnan sivuilla.

Lappilaisen hyvinvoinnin perusta

Muutostilanteen valmistelu oli kuormittavaa ja muutoksen johtaminen haastavaa. Tarkastuslautakunta toteaa, että erittäin vaativissa muutostilanteissa on tärkeää panostaa työhyvinvointia ylläpitäviin rakenteisiin, joissa johtaminen ja esihenkilötyö on keskeisessä roolissa.

Lapin hyvinvointialueella työskentelee vuoden alusta 7641 sote- ja pelastusalan ammattilaista, jotka tekevät lappilaisen hyvinvoinnin perustan. Lapin hyvinvointialueelle siirtyi henkilöstöä 27 organisaatiosta: 21 kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista, molemmista Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireistä ja muista kuntayhtymistä ja Lapin pelastuslaitokselta. 

Henkilöstö siirtyi liikkeenluovutusperiaatteiden mukaisesti vanhoina työntekijöinä entisine tehtävineen. Myös yksityisille toimijoille ulkoistetut palvelut toimivat entiseen tapaan. Palkanmaksuun oli valmistauduttu hyvin ja tammikuussa maksut toteutuivat suunnitellusti ja suhteellisen hyvin.

Hankintojen valmistelu olisi tullut aloittaa aiemmin ja resursoida paremmin

Lapin hyvinvointialueelle siirtyi merkittävä määrä erilaisia sopimuksia, yhteensä 4 878 kappaletta. Suurin osa sopimuksista koskee ICT- ja ostopalvelusopimuksia. Tarkastuslautakunnan merkittävä huomio oli, että kunnat olivat osin jättäneet vuoden 2022 lopussa kilpailuttamatta päättyviä sopimuksiaan. Kiireellisiä kilpailutuksia on tehty sairaanhoitopiirien resursseilla ja ostamalla kilpailuttajakonsulttipalvelua, joka on huomattavasti kalliimpaa kuin omana työnä tehtynä.

Hankintatoimi on todennut, että hankintojen valmistelu olisi tullut aloittaa varhaisemmassa vaiheessa ja hankintojen valmistelu oli aliresursoitua.

Kuljetussopimukset olivat katkolla useassa kunnassa

Lapin hyvinvointialueen kuljetuspalvelujen kilpailutus on kesken, eikä aluehallitus ole tehnyt asiasta päätöstä. Sopimukset ovat loppuneet useassa kunnassa vuoden 2022 lopussa, mikä voi tarkoittaa hinnankorotuksia ja viivästymistä kuljetuspalvelujen saatavuudessa. Matkapalvelukeskus tuottaa nykyisellään palvelua vain Rovaniemen alueella. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että matkapalvelukeskuksen toiminta ulotetaan koko Lapin hyvinvointialueelle.
 

Lisätietoja:
Lapin hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Vesa Puuronen
050 320 3434, vesa.puuronen@lapha.fi
Lapin hyvinvointialueen tarkastuspäällikkö sekä lautakunnan esittelijä Riitta Erola
040 537 8271, riitta.erola@lapha.fi
 

Lähikuvassa kaksi kättä pitelemässä toisiaan. Lapin hyvinvointialueen valmistelussa onnistuttiin suhteellisen hyvin
7.6.2023
Asia selviää tarkastuslautakunnan hyväksymästä arviointikertomuksesta vuodelta 2022.
Lähikuvassa kaksi kättä pitelemässä toisiaan.

Lapin hyvinvointialueen valmistelussa onnistuttiin suhteellisen hyvin


Asia selviää tarkastuslautakunnan hyväksymästä arviointikertomuksesta vuodelta 2022.

Tuoreimmat ajankohtaiset H2

Tuoreimmat ajankohtaiset

Asset Publisher

 1. Aluevaltuuston päätöksiä 12.6.2023
  Aluevaltuusto kannattaa neljän hyvinvointialueen yhteiseen logistiikkayhtiöön liittymistä. Aluevaltuusto...

  Aluevaltuuston päätöksiä 12.6.2023

  13.6.2023

  Luuvâ lase

  Takaisin edelliselle sivulle

  Aluevaltuuston päätöksiä 12.6.2023

  13.6.2023

  Aluevaltuusto kannattaa neljän hyvinvointialueen yhteiseen logistiikkayhtiöön liittymistä. Aluevaltuusto hyväksyi viime vuoden arviointikertomuksen: turvallinen siirtymä toteutui. Aluevaltuusto hyväksyi muutoksia hyvinvointialueen tämän vuoden talousarvioon.

  Aluevaltuusto kannattaa neljän hyvinvointialueen yhteiseen logistiikkayhtiöön liittymistä

  Lapin aluevaltuusto kannattaa yhteiseen matkapalveluihin keskittyvään Tervia Logistiikka Osakeyhtiöön liittymistä. Yhtiön perustavat Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta eli Tervia sekä Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun hyvinvointialueet. Muut hyvinvointialueet ovat jo aiemmin päättäneet liittyä yhtiöön. 

  Päätös syntyi äänestyksen jälkeen. 32 valtuutettua äänesti yhtiöön liittymisen puolesta ja 26 sitä vastaan. Yksi valtuutettu äänesti tyhjää. 

  Yhtiön perustamiseen voidaan käyttää noin 260 000 euroa, ja lisäksi maksettavaksi voi tulla mahdollinen siirtyvän henkilöstön lomapalkkavelka. Valtuuston periaatepäätöksen jälkeen yhtiön osakkaaksi liittymisestä ja käytännön asioista kuten osakassopimuksesta ja henkilöstön siirtymisestä päättää aluehallitus.  

  Rovaniemellä matkapalvelukeskus on toiminut jo pitkään. Hyvinvointialueen myötä Rovaniemen keskuksen toiminta laajenee vähitellen muihin Lapin kuntiin. Hyvinvointialueiden nykyiset matkapalvelukeskuspalvelut siirtyvät uudelle yhtiölle asteittain. Myöhemmin osakkaat voivat harkita esimerkiksi tavaraliikenteen siirtämistä yhteiseen yhtiöön.

  Aluevaltuusto hyväksyi viime vuoden arviointikertomuksen: turvallinen siirtymä toteutui

  Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi hyvinvointialueen viime vuoden tilintarkastuskertomuksen, hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Lisäksi aluevaltuusto merkitsi tiedoksi viime vuoden arviointikertomuksen ja lähetti sen aluehallitukselle toimenpiteitä varten. Aluehallitus antaa aluevaltuustolle syksyllä lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. 

  Arviointikertomuksen mukaan palvelujen, henkilöstön ja tilojen siirtyminen onnistui vuodenvaihteessa turvallisesti. Palkanmaksuun oli valmistauduttu hyvin, ja tammikuussa maksut toteutuivat suunnitellusti ja suhteellisen hyvin. Lapissa vasta vuoden 2021 kesällä aloitettu valmistelu eteni kiireisestä aikataulusta ja resurssien vähyydestä huolimatta hyvässä hengessä.   

  Taloudenpidossa hyvinvointialue onnistui hyvin, ja viime vuoden tulos oli ylijäämäinen. Tämän vuoden budjetti on alijäämäinen, ja 43,1 miljoonan euron alijäämä tulee kattaa vuoteen 2025 mennessä. Talouden tasapainottaminen edellyttää merkittäviä rakenteellisia uudistuksia.

  Aluevaltuusto hyväksyi muutoksia hyvinvointialueen tämän vuoden talousarvioon

  Lapin aluevaltuusto hyväksyi muutoksia hyvinvointialueen tämän vuoden talousarvioon. Suurimpia positiivisia muutoksia ovat viime vuodelta säästynyt 4,5 miljoonan euron valtion rahoitus sekä valtion rahoituksen niin sanottu kertakorvaus 23,9 miljoonaa euroa. 

  Toisaalta muun muassa Mehiläinen Länsi-Pohjan ostopalveluihin on syksyllä jäänyt budjetoimatta noin 9 miljoonaa euroa, joka nyt lisätään talousarvioon. Viime vuonna monia kuluja oli vielä mahdotonta arvioida tarkasti, minkä vuoksi esimerkiksi vuokrista kertyy kuluja reilu 3 miljoonaa arvioitua enemmän. 

  Muutosten myötä tämän vuoden arvioitu alijäämä pienentyy 43 miljoonasta noin 32 miljoonaan euroon.

  Muita päätöksiä

  Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi Lapin sairaanhoitopiirin, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin, Kolpeneen palvelukeskuksen ja Nordlabin viime vuoden tilintarkastuskertomukset sekä hyväksyi tilinpäätökset ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden. 
   
  Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi Meri-Lapin kuntapalvelut -liikelaitoskuntayhtymän viime vuoden toimintakertomuksen sekä hyväksyi tilinpäätöksen, loppuselvityksen ja esityksen viime vuoden tuloksen käsittelystä. Samalla aluevaltuusto myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. 
   
  Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen varallisuuden hoidon perusteet. 
   
  Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi luettelon valtuutettujen tekemistä aloitteista ja totesi osan aloitteista loppuun käsitellyiksi. Aluevaltuutetut jättivät viime vuonna yhteensä 26 valtuustoaloitetta. Loppuun käsitellyt aloitteet käsittelivät muun muassa matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja, hallintosäännön muokkaamista, sosiaalipäivystystä ja asiakastyytyväisyyden mittaamista. 
   
  Aluevaltuusto hyväksyi loppuvuoden kokousaikataulun. Kokouksia pidetään mahdollisuuksien mukaan eri paikkakunnilla ja kokouksiin järjestetään mahdollisuus osallistua sähköisellä yhteydellä. Aluevaltuuston puheenjohtaja päättää kokousten alkamisajat ja paikat sekä päättää mahdollisista muutoksista. Seuraavat aluevaltuuston varsinaiset kokoukset ovat 4. syyskuuta ja 23. lokakuuta. 

  Lisätietoja:
  aluevaltuuston puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä, johanna.ojala-niemela@lapha.fi
  hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998  

  Aluevaltuuston päätöksiä 12.6.2023
  13.6.2023
  Aluevaltuusto kannattaa neljän hyvinvointialueen yhteiseen logistiikkayhtiöön liittymistä. Aluevaltuusto...

  Aluevaltuuston päätöksiä 12.6.2023


  Aluevaltuusto kannattaa neljän hyvinvointialueen yhteiseen logistiikkayhtiöön liittymistä. Aluevaltuusto hyväksyi viime vuoden arviointikertomuksen: turvallinen siirtymä toteutui. Aluevaltuusto hyväksyi muutoksia hyvinvointialueen tämän vuoden talousarvioon.

Kaikki ajankohtaiset - Nappi