Tervia Logistiikan osakassopimus allekirjoitettiin
Perustamis- ja osakasasiakirjat allekirjoitettiin Kajaanissa YTA-päivien yhteydessä.

Tervia Logistiikan osakassopimus allekirjoitettiin

10.10.2023

Luuvâ lase

Takaisin edelliselle sivulle

Tervia Logistiikan osakassopimus allekirjoitettiin

10.10.2023

Perustamis- ja osakasasiakirjat allekirjoitettiin Kajaanissa YTA-päivien yhteydessä.

Tervia osuuskunta on Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueiden perustama osuuskuntakonserni, johon kuuluu vuonna 2020 perustettu Tervia Osaajat Oy sekä uusi Tervia Logistiikka Oy, jonka perustamis- ja osakasasiakirjat allekirjoitettiin Kajaanissa YTA-päivien yhteydessä.

”Tervia on käytännön yhteistyön väline pohjoisen hyvinvointialueille. Sen kautta voidaan hankkia sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä ja tuottaa esimerkiksi tärkeitä tukipalveluita. Yhteisissä yrityksissä emme kilpaile keskenämme, vaan jaamme resursseja kaikkien parhaaksi”, kommentoi Tervia Osuuskunnan toimitusjohtaja Erja Jaatinen.

Tervia Osaajat Oy on keskittynyt lääkäriosaamisen jakamiseen ja toimintaa pyritään laajentamaan myös muihin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmiin. Tervia Logistiikka Oy kattaa logistiikka-, kuljetus- ja hankintapalvelut. Yhtiö tulee ensi vaiheessa tuottamaan muun muassa Pohjois-Suomen yhteistyöalueen lakisääteiset liikkumista tukevat matkojen välityspalvelut, kyytien kilpailutukset ja hankinnat. 

Lisätietoja:
Osuuskunnan toimitusjohtaja Erja Jaatinen, 050 412 9433

Tervia Logistiikan osakassopimus allekirjoitettiin
10.10.2023
Perustamis- ja osakasasiakirjat allekirjoitettiin Kajaanissa YTA-päivien yhteydessä.

Tervia Logistiikan osakassopimus allekirjoitettiin


Perustamis- ja osakasasiakirjat allekirjoitettiin Kajaanissa YTA-päivien yhteydessä.

Tuoreimmat ajankohtaiset H2

Tuoreimmat ajankohtaiset

Asset Publisher

 1. Tervia Logistiikan osakassopimus allekirjoitettiin
  Perustamis- ja osakasasiakirjat allekirjoitettiin Kajaanissa YTA-päivien yhteydessä.

  Tervia Logistiikan osakassopimus allekirjoitettiin

  10.10.2023

  Luuvâ lase

  Takaisin edelliselle sivulle

  Tervia Logistiikan osakassopimus allekirjoitettiin

  10.10.2023

  Perustamis- ja osakasasiakirjat allekirjoitettiin Kajaanissa YTA-päivien yhteydessä.

  Tervia osuuskunta on Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueiden perustama osuuskuntakonserni, johon kuuluu vuonna 2020 perustettu Tervia Osaajat Oy sekä uusi Tervia Logistiikka Oy, jonka perustamis- ja osakasasiakirjat allekirjoitettiin Kajaanissa YTA-päivien yhteydessä.

  ”Tervia on käytännön yhteistyön väline pohjoisen hyvinvointialueille. Sen kautta voidaan hankkia sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä ja tuottaa esimerkiksi tärkeitä tukipalveluita. Yhteisissä yrityksissä emme kilpaile keskenämme, vaan jaamme resursseja kaikkien parhaaksi”, kommentoi Tervia Osuuskunnan toimitusjohtaja Erja Jaatinen.

  Tervia Osaajat Oy on keskittynyt lääkäriosaamisen jakamiseen ja toimintaa pyritään laajentamaan myös muihin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmiin. Tervia Logistiikka Oy kattaa logistiikka-, kuljetus- ja hankintapalvelut. Yhtiö tulee ensi vaiheessa tuottamaan muun muassa Pohjois-Suomen yhteistyöalueen lakisääteiset liikkumista tukevat matkojen välityspalvelut, kyytien kilpailutukset ja hankinnat. 

  Lisätietoja:
  Osuuskunnan toimitusjohtaja Erja Jaatinen, 050 412 9433

  Tervia Logistiikan osakassopimus allekirjoitettiin
  10.10.2023
  Perustamis- ja osakasasiakirjat allekirjoitettiin Kajaanissa YTA-päivien yhteydessä.

  Tervia Logistiikan osakassopimus allekirjoitettiin


  Perustamis- ja osakasasiakirjat allekirjoitettiin Kajaanissa YTA-päivien yhteydessä.

 2. Aluevaltuuston päätöksiä 12.6.2023
  Aluevaltuusto kannattaa neljän hyvinvointialueen yhteiseen logistiikkayhtiöön liittymistä. Aluevaltuusto...

  Aluevaltuuston päätöksiä 12.6.2023

  13.6.2023

  Luuvâ lase

  Takaisin edelliselle sivulle

  Aluevaltuuston päätöksiä 12.6.2023

  13.6.2023

  Aluevaltuusto kannattaa neljän hyvinvointialueen yhteiseen logistiikkayhtiöön liittymistä. Aluevaltuusto hyväksyi viime vuoden arviointikertomuksen: turvallinen siirtymä toteutui. Aluevaltuusto hyväksyi muutoksia hyvinvointialueen tämän vuoden talousarvioon.

  Aluevaltuusto kannattaa neljän hyvinvointialueen yhteiseen logistiikkayhtiöön liittymistä

  Lapin aluevaltuusto kannattaa yhteiseen matkapalveluihin keskittyvään Tervia Logistiikka Osakeyhtiöön liittymistä. Yhtiön perustavat Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta eli Tervia sekä Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun hyvinvointialueet. Muut hyvinvointialueet ovat jo aiemmin päättäneet liittyä yhtiöön. 

  Päätös syntyi äänestyksen jälkeen. 32 valtuutettua äänesti yhtiöön liittymisen puolesta ja 26 sitä vastaan. Yksi valtuutettu äänesti tyhjää. 

  Yhtiön perustamiseen voidaan käyttää noin 260 000 euroa, ja lisäksi maksettavaksi voi tulla mahdollinen siirtyvän henkilöstön lomapalkkavelka. Valtuuston periaatepäätöksen jälkeen yhtiön osakkaaksi liittymisestä ja käytännön asioista kuten osakassopimuksesta ja henkilöstön siirtymisestä päättää aluehallitus.  

  Rovaniemellä matkapalvelukeskus on toiminut jo pitkään. Hyvinvointialueen myötä Rovaniemen keskuksen toiminta laajenee vähitellen muihin Lapin kuntiin. Hyvinvointialueiden nykyiset matkapalvelukeskuspalvelut siirtyvät uudelle yhtiölle asteittain. Myöhemmin osakkaat voivat harkita esimerkiksi tavaraliikenteen siirtämistä yhteiseen yhtiöön.

  Aluevaltuusto hyväksyi viime vuoden arviointikertomuksen: turvallinen siirtymä toteutui

  Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi hyvinvointialueen viime vuoden tilintarkastuskertomuksen, hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Lisäksi aluevaltuusto merkitsi tiedoksi viime vuoden arviointikertomuksen ja lähetti sen aluehallitukselle toimenpiteitä varten. Aluehallitus antaa aluevaltuustolle syksyllä lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. 

  Arviointikertomuksen mukaan palvelujen, henkilöstön ja tilojen siirtyminen onnistui vuodenvaihteessa turvallisesti. Palkanmaksuun oli valmistauduttu hyvin, ja tammikuussa maksut toteutuivat suunnitellusti ja suhteellisen hyvin. Lapissa vasta vuoden 2021 kesällä aloitettu valmistelu eteni kiireisestä aikataulusta ja resurssien vähyydestä huolimatta hyvässä hengessä.   

  Taloudenpidossa hyvinvointialue onnistui hyvin, ja viime vuoden tulos oli ylijäämäinen. Tämän vuoden budjetti on alijäämäinen, ja 43,1 miljoonan euron alijäämä tulee kattaa vuoteen 2025 mennessä. Talouden tasapainottaminen edellyttää merkittäviä rakenteellisia uudistuksia.

  Aluevaltuusto hyväksyi muutoksia hyvinvointialueen tämän vuoden talousarvioon

  Lapin aluevaltuusto hyväksyi muutoksia hyvinvointialueen tämän vuoden talousarvioon. Suurimpia positiivisia muutoksia ovat viime vuodelta säästynyt 4,5 miljoonan euron valtion rahoitus sekä valtion rahoituksen niin sanottu kertakorvaus 23,9 miljoonaa euroa. 

  Toisaalta muun muassa Mehiläinen Länsi-Pohjan ostopalveluihin on syksyllä jäänyt budjetoimatta noin 9 miljoonaa euroa, joka nyt lisätään talousarvioon. Viime vuonna monia kuluja oli vielä mahdotonta arvioida tarkasti, minkä vuoksi esimerkiksi vuokrista kertyy kuluja reilu 3 miljoonaa arvioitua enemmän. 

  Muutosten myötä tämän vuoden arvioitu alijäämä pienentyy 43 miljoonasta noin 32 miljoonaan euroon.

  Muita päätöksiä

  Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi Lapin sairaanhoitopiirin, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin, Kolpeneen palvelukeskuksen ja Nordlabin viime vuoden tilintarkastuskertomukset sekä hyväksyi tilinpäätökset ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden. 
   
  Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi Meri-Lapin kuntapalvelut -liikelaitoskuntayhtymän viime vuoden toimintakertomuksen sekä hyväksyi tilinpäätöksen, loppuselvityksen ja esityksen viime vuoden tuloksen käsittelystä. Samalla aluevaltuusto myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. 
   
  Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen varallisuuden hoidon perusteet. 
   
  Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi luettelon valtuutettujen tekemistä aloitteista ja totesi osan aloitteista loppuun käsitellyiksi. Aluevaltuutetut jättivät viime vuonna yhteensä 26 valtuustoaloitetta. Loppuun käsitellyt aloitteet käsittelivät muun muassa matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja, hallintosäännön muokkaamista, sosiaalipäivystystä ja asiakastyytyväisyyden mittaamista. 
   
  Aluevaltuusto hyväksyi loppuvuoden kokousaikataulun. Kokouksia pidetään mahdollisuuksien mukaan eri paikkakunnilla ja kokouksiin järjestetään mahdollisuus osallistua sähköisellä yhteydellä. Aluevaltuuston puheenjohtaja päättää kokousten alkamisajat ja paikat sekä päättää mahdollisista muutoksista. Seuraavat aluevaltuuston varsinaiset kokoukset ovat 4. syyskuuta ja 23. lokakuuta. 

  Lisätietoja:
  aluevaltuuston puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä, johanna.ojala-niemela@lapha.fi
  hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998  

  Aluevaltuuston päätöksiä 12.6.2023
  13.6.2023
  Aluevaltuusto kannattaa neljän hyvinvointialueen yhteiseen logistiikkayhtiöön liittymistä. Aluevaltuusto...

  Aluevaltuuston päätöksiä 12.6.2023


  Aluevaltuusto kannattaa neljän hyvinvointialueen yhteiseen logistiikkayhtiöön liittymistä. Aluevaltuusto hyväksyi viime vuoden arviointikertomuksen: turvallinen siirtymä toteutui. Aluevaltuusto hyväksyi muutoksia hyvinvointialueen tämän vuoden talousarvioon.

Kaikki ajankohtaiset - Nappi