Lapin Keskussairaalassa otetaan käyttöön syöpäpotilaan digihoitopolku
Terveyskylän digihoitopolkujen käyttö laajenee Lapin hyvinvointialueella. Huhtikuussa saatiin käyttöön...

Lapin Keskussairaalassa otetaan käyttöön syöpäpotilaan digihoitopolku

9.5.2023

Looǥǥ lââʹzz

Takaisin edelliselle sivulle

Lapin Keskussairaalassa otetaan käyttöön syöpäpotilaan digihoitopolku

Syöpätautien erikoislääkäri Svea Vaarala, ylilääkäri Minna Jääskeläinen ja erikoistuva lääkäri Iida Haataja.

Syöpätautien erikoislääkäri Svea Vaarala, ylilääkäri Minna Jääskeläinen ja erikoistuva lääkäri Iida Haataja.

9.5.2023

Terveyskylän digihoitopolkujen käyttö laajenee Lapin hyvinvointialueella. Huhtikuussa saatiin käyttöön digihoitopolku uniapneapotilaille. Nyt vuorostaan syöpäpotilaat saavat oman digihoitopolun.

Lapin keskussairaalassa on saatu käynnistettyä digihoitopolkujen kehitystyö hyvään vauhtiin. Lasten astman digihoitopolku on ollut käytössä vuodesta 2021 saakka. Tänä vuonna on otettu käyttöön uniapneapotilaan polku ja nyt vuorossa on syöpäpotilaan polku. 

Syöpäpotilaan digihoitopolku kopioitiin alun perin Turun yliopistollisesta keskussairaalasta Lapin keskussairaalaan. Polun sisältöä muokattiin Lapin keskussairaalan prosessiin sopivaksi, ja samalla tietosisältöjä lisättiin ja laajennettiin. Syöpäpotilaan polusta on tehty oma versionsa gynekologiselle syöpäpotilaalle, joka tullaan ottamaan käyttöön lähiaikoina. 

Syöpäpotilaan digihoitopolku antaa tietoa potilaalle ja läheisille 

Digihoitopolulle on koottu laaja tietopaketti syöpäpotilaalle ja hänen läheisilleen sairauden eri vaiheisiin liittyen. Syöpäsairaanhoitaja käyttää digihoitopolkua potilaan ohjaukseen ja neuvontaan ja samalla opettaa potilasta itse tutustumaan syöpäpolun tietosisältöön. Kattavan tietosisällön myötä potilaan ohjaus on tasalaatuista ja systemaattista. Lisäksi potilas pääsee omalla hoitopolullaan kertaamaan ohjauksessa läpikäytyjä asioita ja kotihoito-ohjeita aina kun siihen on tarve. 

-Pyrimme digihoitopolullamme tukemaan potilaan aktiivista otetta omahoitoon. Polullamme on yksityiskohtaisia ohjeita hoidon tavallisimpien haittavaikutusten lievittämiseen, ja siihen milloin potilaan tulee olla yhteydessä syöpäpoliklinikalle tai päivystykseen, kertoo syöpätautien ylilääkäri Minna Jääskeläinen

Jääskeläinen on ollut aktiivisesti rakentamassa polun sisältöä yhdessä syöpäklinikan sairaanhoitajien Hanna Määtän ja Paula Tapion sekä naistentautien syöpäpotilaita hoitavan kätilö Hanna Komulaisen kanssa. Määttä, Tapio ja Komulainen toteavat digihoitopolun rakentamisen olleen todella mukavaa moniammatillista yhteistyötä.

-Pääsimme alkuun yliopistosairaalan käsikirjoituksen pohjalta, mutta saimme lopulta luotua juuri Lapin syöpäpotilaille suunnatun sisällöllisesti, toiminnallisesti ja visuaalisestikin mielenkiintoisen kattavan ja monipuolisen polun. 

Digipalvelut ovat odotettu lisä palvelutarjontaan 

Kehittäjätiimin mukaan syöpätautien potilaat ovat osanneet jo odottaa digitaalisten palveluiden saapumista osaksi syöpäpotilaan hoitokokonaisuutta.  

-Potilaalle tiedon saaminen, oireiden omahoito ja toisaalta yhteydenotot hoitoyksikköön helpottuvat. Henkilökunta saa polulta tukea potilasohjaukseen, uuden henkilökunnan perehdyttämiseen ja potilaan voinnin seuraamiseen. Yksikössämme halutaan olla kehitystyön aallon harjalla mukana. Olemme tehneet isoja digiloikkia yksikössämme viime vuosien aikana ja yksikön henkilökunta on ollut innolla mukana myös tässä digihoitopolun kehittämistyössä.

Polulle on koottu perustietoa syöpäpoliklinikalla asioinnista, poliklinikan toimintatavoista sekä syövän hoitomuodoista. Potilas saa opastusta syövän hoitoihin ja lääkärin vastaanotoille valmistautumiseen, liikuntaan ja ravitsemukseen, tukipalveluiden saamiseen sekä syöpäjärjestöjen toimintaan. Lisäksi polku ohjaa potilasta luotettaville nettisivuille, joista voi saada lisätietoa omaan syöpäsairauteensa liittyen. 

Tärkeä osa polkua on hoidossa oleville potilaille suunnatut oirekyselyt, joiden avulla henkilökunta voi seurata potilaan vointia hoidon aikana ja toisaalta potilas oppii raportoimaan hoidon kannalta merkityksellisiä oireita hoitoyksikköön. 

-Hyödynnämme digihoitopolkua potilasohjauksessa. Opetamme potilaita hakemaan myös itse tietoa digihoitopolulta, sekä seuraamaan vointiaan raportoimaan meille oireistaan, Jääskeläinen toteaa. 

Yhteydenpito potilaan ja hoitohenkilökunnan välillä suoraviivaistuu 

Digihoitopolku toimii myös yhteydenpitokanavana potilaan ja hoitohenkilökunnan välillä. Digihoitopolun Viesti- toiminnolla potilaalle halutaan tarjota tapa ottaa yhteyttä hoitohenkilökuntaan silloin, kun se potilaalle itselleen sopii. Vastaavasti myös hoitajan työ rauhoittuu, kun puhelin ei soi koko aikaa, vaan hoitajalla on aika varattuna digihoitopolun viesteihin vastaamiseen ja potilasohjaukseen. Viesti-toiminto sopii ei kiireellisiin asioihin, sillä viesteihin vastataan 1–3 arkipäivän kuluessa. 

-Viesti-toiminto voi nopeuttaa kommunikointia potilaalle ja toivomme myös puheluiden määrän vähentyvän ja potilaan itseohjautuvuuden lisääntyvän, Määttä kertoo.   

Sairaanhoitaja voi välittää tietoa ja muistutuksia potilaalle myös digihoitopolun kalenteria hyödyntämällä. Kalenteri auttaa syöpäpotilasta muistamaan ja aikatauluttamaan tulevat käynnit, joita voi verikokeiden, röntgenkuvien ja lääkkeen antojen myötä olla lukuisia lyhyenkin ajan sisällä.  

Kiinnostuneita myös muissa keskussairaaloissa 

Lapin keskussairaalassa tehty kehittämistyö herättää kiinnostusta myös muissa keskussairaaloissa. 

-Hoitopolustamme on oltu hyvin kiinnostuneita myös yksikön rajojen ulkopuolella. Esimerkiksi kaikki Oulun yliopistollisen sairaalan yhteistyöalueen keskussairaalat ovat halunneet esittelyn digihoitopolustamme. Toivomme että polku otetaan innolla vastaan ja kun saamme käyttökokemusta, voimme jakaa polun myös muiden sairaaloiden käyttöön omien polkujensa rungoksi, Määttä kertoo. 

Digipalvelut tukemassa hoitoa perinteisten palvelujen rinnalla 

Terveyskylän palveluiden koordinoinnista Lapin hyvinvointialueella vastaa projektipäällikkö Anne Kellokumpu

-Työikäisten määrä suhteessa työelämän ulkopuolella oleviin vähenee voimakkaasti. Tämä näkyy myös terveydenhuollossa. Meidän tulee kehittää uusia toimintatapoja pystyäksemme toteuttamaan laadukasta hoitotyötä ja erilaiset digitaaliset palvelut ovat yksi keino tähän, Kellokumpu kertoo. 

-Lappi on myös maantieteellisesti laaja alue. Digitalisaation keinoin voimme helpottaa keskussairaalasta etäämmällä asuvien lappilaisten terveydenhuollossa asiointia. Aina ei tarvitse matkustaa sairaalaan saakka, vaan terveydenhuoltoon liittyviä asioita voi hoitaa myös kotoa käsin.  Kaikki potilaat eivät pysty käyttämään digitaalisia palveluita esimerkiksi älylaitteen tai pankkitunnuksien puuttumisen vuoksi. Heille tarjotaan yhä perinteistä ohjausta ja neuvontaa ja mahdollisuutta puhelinasiointiin. 

 

Terveyskylä-palvelukokonaisuus tuotettiin Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeessa Suomen kaikkien yliopistollisten sairaanhoitopiirien yhteisenä projektikokonaisuutena. Hankekauden (2016–2018) jälkeen yliopistosairaanhoitopiirit jatkoivat Terveyskylän kehittämistä ja ylläpitoa keskinäisellä sopimuksella. 

Terveydenhuollon digihoitopolkuja ja sosiaalihuollon digipalvelupolkuja on rakennettu jo noin 300 kappaletta eri yksiköihin ympäri Suomea. Digihoitopolut rakennetaan aina yksikkökohtaisesti, mutta sairaalat tekevät paljon yhteistyötä myös digihoitopolkujen suhteen. 

Syöpätautien erikoislääkäri Svea Vaarala, ylilääkäri Minna Jääskeläinen ja erikoistuva lääkäri Iida Haataja. Lapin Keskussairaalassa otetaan käyttöön syöpäpotilaan digihoitopolku
9.5.2023
Terveyskylän digihoitopolkujen käyttö laajenee Lapin hyvinvointialueella. Huhtikuussa saatiin käyttöön...
Syöpätautien erikoislääkäri Svea Vaarala, ylilääkäri Minna Jääskeläinen ja erikoistuva lääkäri Iida Haataja.

Lapin Keskussairaalassa otetaan käyttöön syöpäpotilaan digihoitopolku


Terveyskylän digihoitopolkujen käyttö laajenee Lapin hyvinvointialueella. Huhtikuussa saatiin käyttöön digihoitopolku uniapneapotilaille. Nyt vuorostaan syöpäpotilaat saavat oman digihoitopolun.

Tuoreimmat ajankohtaiset H2

Tuoreimmat ajankohtaiset

Asset Publisher

 1. Lapin keskussairaalan digitaalinen ajanvarauspalvelu poistuu käytöstä toistaiseksi
  1.4.2024 alkaen et enää pysty itse katsomaan, tarkistamaan, varaamaan tai siirtämään sinulle varattuja...

  Lapin keskussairaalan digitaalinen ajanvarauspalvelu poistuu käytöstä toistaiseksi

  18.3.2024

  Looǥǥ lââʹzz

  Takaisin edelliselle sivulle

  Lapin keskussairaalan digitaalinen ajanvarauspalvelu poistuu käytöstä toistaiseksi

  Ilmakuva Lapin keskussairaalasta pääsisäänkäynnin edestä.

  18.3.2024

  1.4.2024 alkaen et enää pysty itse katsomaan, tarkistamaan, varaamaan tai siirtämään sinulle varattuja aikoja Lapin keskussairaalaan sähköisen ajanvarauspalvelun kautta.

  Käytössä ollut digitaalinen ajanvarauspalvelu poistuu käytöstä toistaiseksi sopimusteknisistä syistä. 

  Jatkossa näet ajanvarauksesi ajanvarauskirjeestä. Lähetämme tiedon varatuista käynneistä myös tekstiviestillä. Hoitopuheluista ei tule tekstiviestiä. Mikäli olet tehnyt OmaPosti-sopimuksen, saat ajanvarauskirjeen edelleen myös OmaPosti-palveluun.

  Jos haluat varata ajan tai siirtää jo varattua aikaa, tee se soittamalla poliklinikalle. Tarkista soittoajat verkkosivuiltamme lapha.fi tai saamastasi ajanvarauskirjeestä.

  Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä poliklinikkaan. Kiitos yhteistyöstäsi ja ymmärryksestäsi tämän muutoksen suhteen.

  Laboratorioaikoja NordLabille voit varata kuten aiemminkin NordLabin ajanvarausjärjestelmän kautta.

  Ilmakuva Lapin keskussairaalasta pääsisäänkäynnin edestä. Lapin keskussairaalan digitaalinen ajanvarauspalvelu poistuu käytöstä toistaiseksi
  18.3.2024
  1.4.2024 alkaen et enää pysty itse katsomaan, tarkistamaan, varaamaan tai siirtämään sinulle varattuja...
  Ilmakuva Lapin keskussairaalasta pääsisäänkäynnin edestä.

  Lapin keskussairaalan digitaalinen ajanvarauspalvelu poistuu käytöstä toistaiseksi


  1.4.2024 alkaen et enää pysty itse katsomaan, tarkistamaan, varaamaan tai siirtämään sinulle varattuja aikoja Lapin keskussairaalaan sähköisen ajanvarauspalvelun kautta.

 2. Lapin Keskussairaalassa otetaan käyttöön syöpäpotilaan digihoitopolku
  Terveyskylän digihoitopolkujen käyttö laajenee Lapin hyvinvointialueella. Huhtikuussa saatiin käyttöön...

  Lapin Keskussairaalassa otetaan käyttöön syöpäpotilaan digihoitopolku

  9.5.2023

  Looǥǥ lââʹzz

  Takaisin edelliselle sivulle

  Lapin Keskussairaalassa otetaan käyttöön syöpäpotilaan digihoitopolku

  Syöpätautien erikoislääkäri Svea Vaarala, ylilääkäri Minna Jääskeläinen ja erikoistuva lääkäri Iida Haataja.

  Syöpätautien erikoislääkäri Svea Vaarala, ylilääkäri Minna Jääskeläinen ja erikoistuva lääkäri Iida Haataja.

  9.5.2023

  Terveyskylän digihoitopolkujen käyttö laajenee Lapin hyvinvointialueella. Huhtikuussa saatiin käyttöön digihoitopolku uniapneapotilaille. Nyt vuorostaan syöpäpotilaat saavat oman digihoitopolun.

  Lapin keskussairaalassa on saatu käynnistettyä digihoitopolkujen kehitystyö hyvään vauhtiin. Lasten astman digihoitopolku on ollut käytössä vuodesta 2021 saakka. Tänä vuonna on otettu käyttöön uniapneapotilaan polku ja nyt vuorossa on syöpäpotilaan polku. 

  Syöpäpotilaan digihoitopolku kopioitiin alun perin Turun yliopistollisesta keskussairaalasta Lapin keskussairaalaan. Polun sisältöä muokattiin Lapin keskussairaalan prosessiin sopivaksi, ja samalla tietosisältöjä lisättiin ja laajennettiin. Syöpäpotilaan polusta on tehty oma versionsa gynekologiselle syöpäpotilaalle, joka tullaan ottamaan käyttöön lähiaikoina. 

  Syöpäpotilaan digihoitopolku antaa tietoa potilaalle ja läheisille 

  Digihoitopolulle on koottu laaja tietopaketti syöpäpotilaalle ja hänen läheisilleen sairauden eri vaiheisiin liittyen. Syöpäsairaanhoitaja käyttää digihoitopolkua potilaan ohjaukseen ja neuvontaan ja samalla opettaa potilasta itse tutustumaan syöpäpolun tietosisältöön. Kattavan tietosisällön myötä potilaan ohjaus on tasalaatuista ja systemaattista. Lisäksi potilas pääsee omalla hoitopolullaan kertaamaan ohjauksessa läpikäytyjä asioita ja kotihoito-ohjeita aina kun siihen on tarve. 

  -Pyrimme digihoitopolullamme tukemaan potilaan aktiivista otetta omahoitoon. Polullamme on yksityiskohtaisia ohjeita hoidon tavallisimpien haittavaikutusten lievittämiseen, ja siihen milloin potilaan tulee olla yhteydessä syöpäpoliklinikalle tai päivystykseen, kertoo syöpätautien ylilääkäri Minna Jääskeläinen

  Jääskeläinen on ollut aktiivisesti rakentamassa polun sisältöä yhdessä syöpäklinikan sairaanhoitajien Hanna Määtän ja Paula Tapion sekä naistentautien syöpäpotilaita hoitavan kätilö Hanna Komulaisen kanssa. Määttä, Tapio ja Komulainen toteavat digihoitopolun rakentamisen olleen todella mukavaa moniammatillista yhteistyötä.

  -Pääsimme alkuun yliopistosairaalan käsikirjoituksen pohjalta, mutta saimme lopulta luotua juuri Lapin syöpäpotilaille suunnatun sisällöllisesti, toiminnallisesti ja visuaalisestikin mielenkiintoisen kattavan ja monipuolisen polun. 

  Digipalvelut ovat odotettu lisä palvelutarjontaan 

  Kehittäjätiimin mukaan syöpätautien potilaat ovat osanneet jo odottaa digitaalisten palveluiden saapumista osaksi syöpäpotilaan hoitokokonaisuutta.  

  -Potilaalle tiedon saaminen, oireiden omahoito ja toisaalta yhteydenotot hoitoyksikköön helpottuvat. Henkilökunta saa polulta tukea potilasohjaukseen, uuden henkilökunnan perehdyttämiseen ja potilaan voinnin seuraamiseen. Yksikössämme halutaan olla kehitystyön aallon harjalla mukana. Olemme tehneet isoja digiloikkia yksikössämme viime vuosien aikana ja yksikön henkilökunta on ollut innolla mukana myös tässä digihoitopolun kehittämistyössä.

  Polulle on koottu perustietoa syöpäpoliklinikalla asioinnista, poliklinikan toimintatavoista sekä syövän hoitomuodoista. Potilas saa opastusta syövän hoitoihin ja lääkärin vastaanotoille valmistautumiseen, liikuntaan ja ravitsemukseen, tukipalveluiden saamiseen sekä syöpäjärjestöjen toimintaan. Lisäksi polku ohjaa potilasta luotettaville nettisivuille, joista voi saada lisätietoa omaan syöpäsairauteensa liittyen. 

  Tärkeä osa polkua on hoidossa oleville potilaille suunnatut oirekyselyt, joiden avulla henkilökunta voi seurata potilaan vointia hoidon aikana ja toisaalta potilas oppii raportoimaan hoidon kannalta merkityksellisiä oireita hoitoyksikköön. 

  -Hyödynnämme digihoitopolkua potilasohjauksessa. Opetamme potilaita hakemaan myös itse tietoa digihoitopolulta, sekä seuraamaan vointiaan raportoimaan meille oireistaan, Jääskeläinen toteaa. 

  Yhteydenpito potilaan ja hoitohenkilökunnan välillä suoraviivaistuu 

  Digihoitopolku toimii myös yhteydenpitokanavana potilaan ja hoitohenkilökunnan välillä. Digihoitopolun Viesti- toiminnolla potilaalle halutaan tarjota tapa ottaa yhteyttä hoitohenkilökuntaan silloin, kun se potilaalle itselleen sopii. Vastaavasti myös hoitajan työ rauhoittuu, kun puhelin ei soi koko aikaa, vaan hoitajalla on aika varattuna digihoitopolun viesteihin vastaamiseen ja potilasohjaukseen. Viesti-toiminto sopii ei kiireellisiin asioihin, sillä viesteihin vastataan 1–3 arkipäivän kuluessa. 

  -Viesti-toiminto voi nopeuttaa kommunikointia potilaalle ja toivomme myös puheluiden määrän vähentyvän ja potilaan itseohjautuvuuden lisääntyvän, Määttä kertoo.   

  Sairaanhoitaja voi välittää tietoa ja muistutuksia potilaalle myös digihoitopolun kalenteria hyödyntämällä. Kalenteri auttaa syöpäpotilasta muistamaan ja aikatauluttamaan tulevat käynnit, joita voi verikokeiden, röntgenkuvien ja lääkkeen antojen myötä olla lukuisia lyhyenkin ajan sisällä.  

  Kiinnostuneita myös muissa keskussairaaloissa 

  Lapin keskussairaalassa tehty kehittämistyö herättää kiinnostusta myös muissa keskussairaaloissa. 

  -Hoitopolustamme on oltu hyvin kiinnostuneita myös yksikön rajojen ulkopuolella. Esimerkiksi kaikki Oulun yliopistollisen sairaalan yhteistyöalueen keskussairaalat ovat halunneet esittelyn digihoitopolustamme. Toivomme että polku otetaan innolla vastaan ja kun saamme käyttökokemusta, voimme jakaa polun myös muiden sairaaloiden käyttöön omien polkujensa rungoksi, Määttä kertoo. 

  Digipalvelut tukemassa hoitoa perinteisten palvelujen rinnalla 

  Terveyskylän palveluiden koordinoinnista Lapin hyvinvointialueella vastaa projektipäällikkö Anne Kellokumpu

  -Työikäisten määrä suhteessa työelämän ulkopuolella oleviin vähenee voimakkaasti. Tämä näkyy myös terveydenhuollossa. Meidän tulee kehittää uusia toimintatapoja pystyäksemme toteuttamaan laadukasta hoitotyötä ja erilaiset digitaaliset palvelut ovat yksi keino tähän, Kellokumpu kertoo. 

  -Lappi on myös maantieteellisesti laaja alue. Digitalisaation keinoin voimme helpottaa keskussairaalasta etäämmällä asuvien lappilaisten terveydenhuollossa asiointia. Aina ei tarvitse matkustaa sairaalaan saakka, vaan terveydenhuoltoon liittyviä asioita voi hoitaa myös kotoa käsin.  Kaikki potilaat eivät pysty käyttämään digitaalisia palveluita esimerkiksi älylaitteen tai pankkitunnuksien puuttumisen vuoksi. Heille tarjotaan yhä perinteistä ohjausta ja neuvontaa ja mahdollisuutta puhelinasiointiin. 

   

  Terveyskylä-palvelukokonaisuus tuotettiin Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeessa Suomen kaikkien yliopistollisten sairaanhoitopiirien yhteisenä projektikokonaisuutena. Hankekauden (2016–2018) jälkeen yliopistosairaanhoitopiirit jatkoivat Terveyskylän kehittämistä ja ylläpitoa keskinäisellä sopimuksella. 

  Terveydenhuollon digihoitopolkuja ja sosiaalihuollon digipalvelupolkuja on rakennettu jo noin 300 kappaletta eri yksiköihin ympäri Suomea. Digihoitopolut rakennetaan aina yksikkökohtaisesti, mutta sairaalat tekevät paljon yhteistyötä myös digihoitopolkujen suhteen. 

  Syöpätautien erikoislääkäri Svea Vaarala, ylilääkäri Minna Jääskeläinen ja erikoistuva lääkäri Iida Haataja. Lapin Keskussairaalassa otetaan käyttöön syöpäpotilaan digihoitopolku
  9.5.2023
  Terveyskylän digihoitopolkujen käyttö laajenee Lapin hyvinvointialueella. Huhtikuussa saatiin käyttöön...
  Syöpätautien erikoislääkäri Svea Vaarala, ylilääkäri Minna Jääskeläinen ja erikoistuva lääkäri Iida Haataja.

  Lapin Keskussairaalassa otetaan käyttöön syöpäpotilaan digihoitopolku


  Terveyskylän digihoitopolkujen käyttö laajenee Lapin hyvinvointialueella. Huhtikuussa saatiin käyttöön digihoitopolku uniapneapotilaille. Nyt vuorostaan syöpäpotilaat saavat oman digihoitopolun.

Kaikki ajankohtaiset - Nappi