Navigointivalikko

Navigointivalikko

Asiakirjajulkisuus

Murupolku

Navigointivalikko

Asiakirjajulkisuus

Asiakirjajulkisuus

Lapin hyvinvointialue ylläpitää asiakirjajulkisuuskuvausta hallinnoimistaan tietovarannoista ja asiakirjarekistereistä tiedonhallintalain (906/2019) 28 §:n mukaisesti. 

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on antaa Lapin hyvinvointialueella asuville asukkaille yleiskuvaus siitä, miten Lapin hyvinvointialueen asiarekisterit ja palvelujen tiedonhallinta on toteutettu. Asiakirjajulkisuuskuvauksessa kerrotaan, missä laajuudessa Lapin hyvinvointialue käsittelee tietoja tuottaessaan palveluja tai käsitellessään asioita.

 

Julkisuuslaki

Julkisuuslain mukaisesti Lapin hyvinvointialueen asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia. Poikkeuksena ne asiakirjat, jotka jonkin lain perusteella on määrätty salassa pidettäväksi.

Julkisuusperiaatteen, eli julkisen hallinnon avoimuuden vuoksi, jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta. 

Hyvinvointialueen toimielinten kokoukset ovat julkisia. Lapin hyvinvointialueen valtuuston kokoukset pyritään näyttämään livestriiminä.

 

Asiakirja

Julkisuudesta annetun lain mukaisella asiakirjalla tarkoitetaan sellaista asiakirjaa, joka on Lapin hyvinvointialueen hallussa ja sen on laatinut hyvinvointialueen viranhaltija tai organisaation palveluksessa oleva työntekijä. Asiakirja voi olla myös toimitettu viranhaltijalle asian käsittelyä varten tai muuten hyvinvointialueen toimialaan tai tehtäviin kuuluvissa asioissa.

Asiakirja voi olla myös viranhaltijan toimeksiannosta laadittu tai viranhaltijan toimeksiannosta tai sen lukuun toimivalle toimeksiantotehtävän suorittamista varten. 

Viranhaltijan laatimana pidetään myös asiakirjaa, joka on laadittu viranhaltijan toimeksiannon johdosta, ja viranomaiselle toimitettuna asiakirjana asiakirjaa, joka on annettu viranomaisen toimeksiannosta tai muuten sen lukuun toimivalle toimeksiantotehtävän suorittamista varten.

Lue lisää viranomaisen asiakirjaa määrittelevästä laista.