Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

ICT-muutosvalmistelu

Navigointivalikko

ICT-muutosvalmistelu

ICT-muutosvalmistelu

ICT-muutosvalmistelussa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestelmien muutokset vastaamaan hyvinvointialueen tarpeita. Toteutettavat muutokset ovat tärkeitä, jotta voidaan turvata potilasturvallisuus ja häiriötön siirtyminen hyvinvointialueelle.

Lapissa joudutaan merkittäviltä osin uudelleen rakentamaan ICT-infrastruktuuria, yhdenmukaistamaan hajanainen ICT-ympäristö ja purkamaan päällekkäisiä ICT-nykyrakenteita.

Lapin hyvinvointialueen ICT-ratkaisujen tavoitteet hyvinvointialueen 2023 alkaessa ovat:

  1. Asiakkaat saavat palvelua ja potilaat hoitoa keskeytyksettä ja ilman häiriöitä. Asiakas- ja potilasturvallisuus ei vaarannu.

  2. Asiakkaat ja potilaat saavat maksunsa ja laskunsa.

  3. Hyvinvointialue saa tulonsa (valtion rahoitus ja maksutulot).

  4. Sote-ammattilaiset saavat palkkansa.

 

ICT-muutosvalmistelun eteneminen

Olemme edenneet työssä laaditun suunnitelmien mukaisesti ja saaneet haasteista huolimatta uudistuksen kannalta tärkeimmät tehtävät käynnistettyä.

Vaikka hyvinvointialueen toiminta käynnistyy 1.1.2023, työ ICT -muutosvalmistelussa jatkuu. Lapin hyvinvointialue on yhä merkittävien ICT-haasteiden edessä. Alueemme on erittäin sirpaleinen kunnilta siirtyneiden kymmenien tietojärjestelmien, ICT-ratkaisuiden sekä ICT-palvelutuotannon suhteen. Lisäksi kaksi Lapin hyvinvointialueen aluejaon mukaista erikoissairaanhoitopiiriä (Lapin sairaanhoitopiiri ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri) ovat olleet ICT-ratkaisuiltaan itsenäisiä. Erillisratkaisut ovat osoittautuneet tehdyissä selvityksissä haasteellisiksi integroida yhteen mm. järjestelmien sisäisten integraatioiden ja niiden lukumäärän takia. Haaste tuee olemaan toiminnan järjestäytymisen näkökulmasta pitkäaikainen ja niiden yhteensovittamisessa on edettävä hallitusti ja vaiheistetusti. 

Hyvinvointialueen toiminta alkaa siis vuoden 2023 alusta siirtyvien organisaatioiden tuella ja väliaikaisratkaisuilla. Samalla aloitetaan hajallaan olevien ICT-toimintojen yhdistäminen, mikä ei ole ollut mahdollista aiemmin aikataulun, toiminnan ja potilasturvallisuuden varmistamisen näkökulmasta. Tämä koskee sekä tietojärjestelmiä että ICT-infrastruktuuria. Lisäksi hyvinvointialueelle jouduttiin 2022 hankkimaan väliaikaisia tietojärjestelmäratkaisuja esimerkiksi talous- ja henkilöstöhallintoon, jotka joudutaan kilpailuttamaan vuoden 2023 aikana.   

h2-lisätietoja

Lisätietoja

Sisältöjulkaisija

Kari Haapakoski

ICT-hankejohtaja

ICT-muutosvalmistelu

Yhteystiedot

Kari Haapakoski

ICT-hankejohtaja

ICT-muutosvalmistelu

Yhteystiedot


Matkapuhelinnumero

040 193 2938

Sähköposti

kari.haapakoski@lapha.fi

Kari Haapakoski

ICT-hankejohtaja

ICT-muutosvalmistelu

Yhteystiedot


Matkapuhelinnumero

040 193 2938

Sähköposti

kari.haapakoski@lapha.fi

nappi-hankkeiden yhteystiedot