Navigointivalikko

Navigointivalikko

Meidän strategia

Navigointivalikko

Lapin hyvinvointialueen strategia

Lapin hyvinvointialueen strategia

Lapin hyvinvointialueen tavoitteena on, että ihmiset ja palvelut kohtaavat oikeissa paikoissa oikeaan aikaan ja Lapissa eletään hyvää ja turvallista elämää.

Lue koko strategia tästä linkistä:

Lapin hyvinvointialueen hyvinvointialuestrategia

Strategian visio, missio ja arvot

Strategian visio, arvot ja missio


Strategia on pohja kaikelle sille työlle, jota Lapin hyvinvointialue tekee lappilaisten ja asiakkaittensa eteen. Strategia toimii pohjana päätöksenteolle ja sitä ovat olleet valmistelemassa ja päättämässä vaaleilla valitut aluevaltuutetut. Lapin hyvinvointialue haluaa olla yhdenvertainen, vastuullinen, luotettava ja inhimillinen toimija. 

Meillä on visio Lapista, missä eletään hyvää ja turvallista elämää. Hyvinvointialue, jossa ihmiset ja palvelut kohtaavat oikeissa paikoissa oikeaan aikaan.

Missiomme on olla turvallinen kumppani läpi elämän.

Toimimme neljän arvon mukaan eli olemme

 1. Yhdenvertainen
 2. Vastuullinen
 3. Luotettava
 4. Inhimillinen

 

Strategian ohjelmatyö

Strategia tulee eläväksi tekemällä

Meillä on vahva ote strategian viemiseksi käytännön työhön, ammattilaisten asiakaskohtaamisiin, kumppaneiden yhteistyöhön, palveluihin ja johtamisen arkeen. Strategian toteutumista tullaan aktiivisesti seuraamaan ja arvioimaan ja erityisesti haetaan lappilaisilta itseltään kokemuksia ja palautetta siitä, miten strategian koetaan arjen tasolla onnistuvan.  

Kevään 2023 aikana yhtenä tärkeimmistä tehtävistä tulee olemaan strategiaa toimeenpanevien toteuttamisohjelmien laatiminen. Saamen kielen ja kulttuurin mukaiset palvelut huomioidaan kaikissa ohjelmissa. Talouden tasapainon näkökulma sisältyy vahvasti myös ohjelmatyöhön.

Valmistelu tapahtuu laajan osallistamisen periaatteella.

h2-Ajankohtaista aiheesta-otsikko

Ajankohtaista aiheesta

Sisältöjulkaisija

 1. Strategian toteuttamisessa huomioidaan talouden tasapaino
  Aluehallituksen päätöstiedote 1.3.2023 pidetystä kokouksesta.

  Strategian toteuttamisessa huomioidaan talouden tasapaino

  2.3.2023

  Lue lisää
  Laajakuva henkilöstä kävelemässä koirien kanssa talvisessa Äkäskerossa Muoniossa.

  Kuva: Lapin materiaalipankki, Markus Kiili

  Strategian toteuttamisessa huomioidaan talouden tasapaino

  2.3.2023

  Aluehallituksen päätöstiedote 1.3.2023 pidetystä kokouksesta.

  Lapin hyvinvointialueen strategian toteuttamiseksi käynnistetään viisi toteuttamisohjelmaa, joiden valmisteluvastuut on jaettu seuraavasti:

  • Palvelustrategia – Aluehallitus
  • Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden suunnitelma – Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta
  • Palvelutasopäätös (Pela), Valmiussuunnitelma 24 – Pelastus- ja valmiuslautakunta
  • Osallisuusohjelma – Osallisuus- ja asiakkuuslautakunta
  • Henkilöstöohjelma – Henkilöstöjaosto

  Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia on lakisääteinen. Palvelustrategiassa päätetään hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien sosiaali- ja terveyspalvelujen pitkän ajan tavoitteet.

  Talouden sopeuttamista valmistellaan aluevaltuuston päätöksen mukaisesti siten, että maalis-huhtikuussa käsitellään ensimmäinen talouden tasapainottamisen esitys. 

  Aluehallitus nimesi strategian toteuttamisohjelmatyöhön ohjausryhmän, jonka tehtävänä on varmistaa ohjelmakokonaisuuksien yhteensovittaminen. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimettiin aluehallituksen puheenjohtaja. Lisäksi ohjausryhmään nimettiin aluehallituksen edustajat, ohjelmakokonaisuuksien puheenjohtajat, saamen kielen ohjausryhmän puheenjohtaja, henkilöjärjestöjen edustajat sekä koko hyvinvointialueen johtoryhmä.

  Aluehallitus päätti asettaa myös laajemman seurantaryhmän, johon kutsutaan keskeisiä strategisia kumppaneita ja sidosryhmiä. Seurantaryhmän kokoonpanosta päätetään myöhemmin.

  Laajakuva henkilöstä kävelemässä koirien kanssa talvisessa Äkäskerossa Muoniossa. Strategian toteuttamisessa huomioidaan talouden tasapaino
  2.3.2023
  Aluehallituksen päätöstiedote 1.3.2023 pidetystä kokouksesta.
  Laajakuva henkilöstä kävelemässä koirien kanssa talvisessa Äkäskerossa Muoniossa.

  Strategian toteuttamisessa huomioidaan talouden tasapaino


  Aluehallituksen päätöstiedote 1.3.2023 pidetystä kokouksesta.

 2. Lapin hyvinvointialueen tavoite: Lapissa eletään hyvää ja turvallista elämää
  Lapin hyvinvointialueella on nyt hyvinvointialuestrategia, jonka on hyväksynyt aluevaltuusto.

  Lapin hyvinvointialueen tavoite: Lapissa eletään hyvää ja turvallista elämää

  13.2.2023

  Lue lisää
  Tunturimaisema Kittilästä. Keltainen taivas. Talvinen autotie nousee tunturin päälle.

  Meillä on nyt yhteinen suunta, jota kohti mennä. Kuvassa talvinen tie Kittilästä. Kuva: Lapin materiaalipankki, Markus Kiili.

  Lapin hyvinvointialueen tavoite: Lapissa eletään hyvää ja turvallista elämää

  13.2.2023

  Lapin hyvinvointialueella on nyt hyvinvointialuestrategia, jonka on hyväksynyt aluevaltuusto.

  Lapin hyvinvointialueen tavoitteena on, että ihmiset ja palvelut kohtaavat oikeissa paikoissa oikeaan aikaan ja että Lapissa eletään hyvää ja turvallista elämää. 
  Strategia toimii pohjana päätöksenteolle ja sitä ovat olleet valmistelemassa, ja nyt päättämässä, vaaleilla valitut aluevaltuutetut. Strategiaa on käsitelty sekä aluehallituksessa että aluevaltuustossa useita eri kertoja.


  Strategiatyöhön ovat päässeet vaikuttamaan kansalaisten lisäksi monet eri tahot lausuntojen ja kuulemisten välityksellä. Erityisesti Lapin kunnat ovat aktiivisesti ottaneet kantaa koko strategiakokonaisuuteen ja tuoneet siihen merkittävällä tavalla asukkaidensa näkökulmaa.

  Lue strategia kokonaisuudessaan täältä.


  5 painopistettä: asiakkaiden ja henkilöstön kokemus, hyvä johtaminen, talouden tasapaino ja vaikuttavuus toiminnassa 

  Strategia on pohja kaikelle sille työlle, jota Lapin hyvinvointialue tekee lappilaisten ja asiakkaittensa eteen. Strategian painopisteeksi on nostettu asiakkaiden ja henkilöstön kokemus, vaikuttavuus toiminnassa, hyvä johtaminen sekä tasapainoinen talous. Lapin hyvinvointialue haluaa olla yhdenvertainen, vastuullinen, luotettava ja inhimillinen toimija.


  Tästä eteenpäin strategiatyössä keskitytään strategian tavoitteiden ja arvojen viemiseen osaksi arjen käytäntöjä. Strategian toteutumista tullaan aktiivisesti seuraamaan ja arvioimaan. Erityisesti haetaan lappilaisilta itseltään kokemuksia ja palautetta siitä, miten strategian koetaan arjen tasolla onnistuvan. 
   
  Kevään 2023 yhtenä tärkeimmistä tehtävistä tulee olemaan strategiaa toimeenpanevien toteuttamisohjelmien laatiminen. Kansalliset strategiset tavoitteet, koskien sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä Pelastuslaitosta, huomioidaan valmistelussa.

  Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa: lue, mitkä 5 ohjelmaa Lapin hyvinvointialueelle on tulossa 

   
  Lapin hyvinvointialueen aluevaltuusto on linjannut, että Lapissa tulee olemaan viisi eri strategian toteuttamisohjelmaa. Ohjelmien valmistelu tapahtuu laajan osallistamisen periaatteella. Saamen kielen ja kulttuurin mukaiset palvelut huomioidaan kaikissa ohjelmissa. Talouden tasapainon näkökulma sisältyy vahvasti myös ohjelmatyöhön. 

  Palvelustrategiassa linjataan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen tavoitteet ja toimenpiteet, ottaen huomioon väestön tarpeet, Lapin olosuhteet, palvelujen saavutettavuus ja saatavuus sekä tasapainoinen talous. 

  • Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden suunnitelmassa painopisteenä ovat sellaiset varhaiset toimenpiteet ja ennaltaehkäisy, joilla vaikutetaan väestön tunnistettuihin tarpeisiin ja hyvinvointi- ja terveyseroihin.  
  • Yhteisenä toteuttamisohjelmana valmistellaan Pelastuslaitoksen ja ensihoidon palvelutasopäätös sekä päivystyksellisten palveluiden ja valmiussuunnitelman tarkemmat linjaukset. 
  • Osallisuusohjelmassa konkretisoidaan kansalaisten ja asiakkaiden mahdollisuudet osallistumiseen ja vaikuttamiseen Lapin hyvinvointialueen toiminnan kehittämiseen. 
  • Henkilöstöohjelma tulee sisältämään monipuolisia keinoja tulevaisuuden työvoiman saatavuuden haasteisiin vastaamiseksi ja se laaditaan yhteistyössä henkilöstön kanssa.   

   
  Palvelustrategiassa halutaan vahvasti näkyvän peruspalvelujen vahvistaminen sekä ennaltaehkäisevä työ  


  Lapin hyvinvointialueen aluevaltuusto linjasi strategian hyväksyessään nyt alkavaa ohjelmatyötä. Palvelustrategian osalta jatkotyön linjauksia ovat muun muassa peruspalvelujen vahvistaminen, ennaltaehkäisevän työn korostaminen, lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut sekä hoidon ja palvelujen yhteensovittaminen. Kokonaisuudessaan on tärkeää turvata hoidon ja palvelujen jatkuvuus jokaisen asiakkaan ja potilaan kohdalla. 
   
  Tavoitteena jatkossa on palvelurakenteen keventäminen, jota toimiva palveluverkko sekä digitalisaation hyödyntäminen tukevat siten, että palvelujen saatavuus ja saavutettavuus pystytään turvaamaan lappilaisille hyvin myös tulevaisuudessa.

  Lisätietoja:

  strategiajohtaja Sirkka-Liisa Olli, sirkka-liisa.olli@lapha.fi p. 0406629916

  hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, p. 0405323998

  Tunturimaisema Kittilästä. Keltainen taivas. Talvinen autotie nousee tunturin päälle. Lapin hyvinvointialueen tavoite: Lapissa eletään hyvää ja turvallista elämää
  13.2.2023
  Lapin hyvinvointialueella on nyt hyvinvointialuestrategia, jonka on hyväksynyt aluevaltuusto.
  Tunturimaisema Kittilästä. Keltainen taivas. Talvinen autotie nousee tunturin päälle.

  Lapin hyvinvointialueen tavoite: Lapissa eletään hyvää ja turvallista elämää


  Lapin hyvinvointialueella on nyt hyvinvointialuestrategia, jonka on hyväksynyt aluevaltuusto.

 3. Hyvinvointialuestrategia valtuuston hyväksyttäväksi
  Lapin hyvinvointialuestrategia on valmistunut. Strategia toimii pohjana päätöksenteolle ja työlle Lapin...

  Hyvinvointialuestrategia valtuuston hyväksyttäväksi

  26.1.2023

  Lue lisää
  Lähikuvassa kynäpurkki, taustalla vanhus ja hoitaja.

  Kuva: STM

  Hyvinvointialuestrategia valtuuston hyväksyttäväksi

  26.1.2023

  Lapin hyvinvointialuestrategia on valmistunut. Strategia toimii pohjana päätöksenteolle ja työlle Lapin hyvinvointialueella. Viisi valittua painopistettä ovat asiakaskokemus, henkilöstökokemus, vaikuttavuus, talouden tasapaino ja hyvä johtaminen.

  Aluevaltuusto päättää strategian hyväksymisestä kokouksessaan 6. helmikuuta. 

  Strategiassa on linjattu missio, visio sekä arvot. Visio tarkoittaa hyvinvointialueen pitkäntähtäimen tahtotilaa. Missio on näkemys organisaation keskeisistä tehtävistä ja olemassaolon syystä. 

  Visio: Lapissa elämme hyvää ja turvallista elämää. Meillä ihmiset ja palvelut kohtaavat oikeissa paikoissa oikeaan aikaan. 
  Missio: Lapin hyvinvointialue – turvallinen kumppani läpi elämän. 

  Hyvinvointialueen arvoja ovat yhdenvertaisuus, vastuullisuus, luotettavuus ja inhimillisyys. 

  Lapin hyvinvointialuestrategian tärkeimmät kärkitoimenpiteet ovat:

  • Kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävän elämäntavan tukeminen
  • Ikääntyneiden toimintakyvyn ja osallisuuden tukeminen
  • Lasten ja nuorten mielenterveyden tukeminen
  • Kansalaisten arjen turvallisuuden tukeminen 

  Strategiatyössä on ollut mukana laaja joukko ihmisiä ja lausuntoja on pyydetty tuoreimpana muun muassa kunnilta. Useissa lausunnoissa viitattiin jo hyvinvointialueen järjestämiin palveluihin, ja näistä lausunnoista hyvinvointialue saa hyvää pohjaa palveluja linjaavaan strategiaohjelmatyöhön. 

  Kunnat kokivat strategian pääosin selkeänä ja tavoitteellisena. Kuntien mukaan toimeenpanon kärjet ovat onnistuneita ja oikean suuntaisia. Kunnat pitävät tärkeänä palvelujen ja erityisesti lähipalvelujen saatavuuden turvaamista sekä kumppanuutta ja yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa. 

  Useat kunnat nostivat esiin ennaltaehkäisevien palvelujen merkityksen niin terveyden, hyvinvoinnin kuin turvallisuuden näkökulmasta. Lisäksi saamenkieliset kunnat korostivat saamelaisten lainsäädännöllistä asemaa. 

  Seuraavaksi hyvinvointialue laatii strategian käytännön toteuttamisohjelmat, joista ensimmäisenä alkaa palvelujen järjestämisohjelman valmistelu. Palvelujen osalta linjataan niiden tarve, saatavuus sekä kustannukset. Painopisteitä ovat peruspalvelujen vahvistaminen, ennaltaehkäisevän työn korostaminen, lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut, palvelujen yhteensovittaminen (perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalipalvelut sekä pelastuspalvelut), hoidon jatkuvuuden turvaaminen ja palvelurakenteen keventäminen. Palveluverkkosuunnittelu sisältää toimipisteiden sijainnin ja palvelutason määrittelyn.

  Lähikuvassa kynäpurkki, taustalla vanhus ja hoitaja. Hyvinvointialuestrategia valtuuston hyväksyttäväksi
  26.1.2023
  Lapin hyvinvointialuestrategia on valmistunut. Strategia toimii pohjana päätöksenteolle ja työlle Lapin...
  Lähikuvassa kynäpurkki, taustalla vanhus ja hoitaja.

  Hyvinvointialuestrategia valtuuston hyväksyttäväksi


  Lapin hyvinvointialuestrategia on valmistunut. Strategia toimii pohjana päätöksenteolle ja työlle Lapin hyvinvointialueella. Viisi valittua painopistettä ovat asiakaskokemus, henkilöstökokemus, vaikuttavuus, talouden tasapaino ja hyvä johtaminen.