Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Päätöksenteko

Murupolku

Navigointivalikko

Lapin hyvinvointialueen päätöksenteko

Lapin hyvinvointialueen päätöksenteko

Lapin hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää lappilaisten vaaleilla valitsema 59-jäseninen aluevaltuusto.

Meille on asetettu uudistuksessa tavoitteeksi tarjota yhdenvertaisia, laadukkaita ja kustannustehokkaita sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluja. Uusi ei tarkoita sitä, että kaikki säilyisi ennallaan, vaikka hyvinvointialueen alkuvaiheessa tavoitteena on se, että kaikki palvelut siirtyvät turvallisesti kunnilta ja muilta organisaatioilta meidän tuotettavaksi.

Valtakunnallinen tavoite on kaikille sama ja valtioneuvosto vahvistaa sen joka neljäs vuosi. 

Meillä Lapissa uudistuksen pohjana on yhdessä päätetty hyvinvointialuestrategia. Strategia ohjaa päätöksentekoa.

Valtuuston kokousten striimaus

Valtuuston kokoukset ovat julkisia

Aluevaltuusto kokoontuu noin kerran kuussa. Mahdollisuuksien mukaan aluevaltuuston kokoukset striimataan hyvinvointialueen Youtube-sivulla, eli kokouksia voi seurata netistä suorana. Yleisö on aina tervetullut paikanpäälle.

h2-Ajankohtaista aiheesta-otsikko

Ajankohtaista aiheesta

Ajankohtaista päätöksenteossa

 1. Lapin aluehallituksen päätöstiedote 30.5.2023 pidetystä kokouksesta
  Neljän hyvinvointialueen yhteisen logistiikkayhtiön perustaminen etenee aluevaltuustoon. Uusi toimia ja...

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 30.5.2023 pidetystä kokouksesta

  30.5.2023

  Lue lisää

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 30.5.2023 pidetystä kokouksesta

  30.5.2023

  Neljän hyvinvointialueen yhteisen logistiikkayhtiön perustaminen etenee aluevaltuustoon. Uusi toimia ja virkoja sosiaalipalveluihin sekä it-palveluihin.

  Neljän hyvinvointialueen yhteisen logistiikkayhtiön perustaminen etenee aluevaltuustoon 

  Aluehallitus käsitteli kokouksessaan yhteisen matkapalveluihin keskittyvän Tervia Logistiikka Oy:n perustamista. Yhtiön perustaisivat Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta eli Tervia sekä Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun hyvinvointialueet. 

  Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyisi osaltaan Tervia Logistiikka Oy:n perustamisen ja sen, että hyvinvointialue liittyy yhtiön osakkaaksi. Aluehallitus esittää myös, että yhtiön perustamiseen voidaan käyttää noin 260 000 euroa, ja lisäksi maksettavaksi voi tulla mahdollinen siirtyvän henkilöstön lomapalkkavelka. Valtuuston periaatepäätöksen jälkeen yhtiön osakkaaksi liittymisestä ja käytännön asioista kuten osakassopimuksesta ja henkilöstön siirtymisestä päättäisi aluehallitus. 

  Rovaniemellä matkapalvelukeskus on toiminut jo pitkään. Hyvinvointialueen myötä Rovaniemen keskuksen toiminta laajenee vähitellen muihin Lapin kuntiin. Hyvinvointialueiden nykyiset matkapalvelukeskuspalvelut siirtyisivät uudelle yhtiölle asteittain. Myöhemmin osakkaat voisivat harkita esimerkiksi tavaraliikenteen siirtämistä yhteiseen yhtiöön.  

  Uusi toimia ja virkoja sosiaalipalveluihin sekä it-palveluihin 

  Aluehallitus päätti perustaa sosiaalipalveluihin vastaavan kuraattorin toimen, yhdeksän palveluvastaavan virkaa, kuusi sosiaaliohjaajan virkaa, neljä palveluohjaajan virkaa, kaksi päivätoiminnan ohjaajan virkaa ja kuusi määräaikaista sosiaaliohjaajan virkaa. 

  Aluehallitus päätti perustaa tietohallinto ja digitaaliset palvelut -vastuualueelle kahden suunnittelijan ja yhden palvelupäällikön, hankejohtajan ja projektipäällikön vakituiset toimet ja yhden viestintäasiantuntijan määräaikaisen toimen. Tehtävät liittyvät asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistämiseen. 

  Lisäksi aluehallitus muutti asiakasmaksuyksikön kymmenen toimistosihteerin toimea toimistosihteerin viroiksi.   

  MUITA PÄÄTÖKSIÄ 

  Esitetään aluevaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Meri-Lapin kuntapalvelut -liikelaitoskuntayhtymän loppuselvityksen, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä myöntää vastuuvapauden yhtymän tilivelvollisille. Osa kuntayhtymästä siirtyi Lapin hyvinvointialueelle vuoden vaihteessa ja samalla kuntayhtymä purettiin. 

  Hyväksyttiin johtajaylilääkärin ja sosiaalijohtajan selvitykset, jotka koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen muistutusten käsittelyä. Aluehallitusvirasto on pyytänyt selvitystä, sillä kaikkiin muistutuksiin ei ole pystytty vastaamaan lain määräämässä ajassa eli 1-2 kuukauden kuluessa. Hyvinvointialue kehittää muistutusten käsittelyä nopeammaksi, yhdenmukaisemmaksi ja asiakaslähtöisemmäksi muun muassa lisäämällä koulutusta ja seurantaa sekä kehittämällä asianhallintaprosessia. 

  Hyväksyttiin aluehallituksen syksyn kokousaikataulu ja esitetään aluevaltuustolle aluevaltuuston syksyn kokousaikataulu. Ehdotetaan myös, että kokouksia järjestetään eri paikkakunnilla ja niihin järjestetään mahdollisuus osallistua sähköisen yhteyden avulla.  

  • ke 16.8.2023 aluehallituksen kokous  
  • ma 21.8.2023 aluevaltuuston strategiaseminaari  
  • ke 30.8.2023 aluehallituksen kokous  
  • ma 4.9.2023 aluevaltuuston kokous  
  • ke 6.9.2023 aluehallituksen kokous (tarvittaessa)  
  • ke 20.9.2023 aluehallituksen kokous  
  • ke 4.10.2023 aluehallituksen kokous  
  • ke 18.10.2023 aluehallituksen kokous  
  • ma 23.10.2023 aluevaltuuston kokous  
  • ke 1.11.2023 aluehallituksen kokous  
  • ti-ke 7.-8.11.2023 aluehallituksen ja johtoryhmän talousarvioseminaari  
  • ke 15.11.2023 aluehallituksen kokous  
  • ma 20.11.2023 aluevaltuuston kokous  
  • ke 29.11.2023 aluehallituksen kokous  
  • ke 13.12.2023 aluehallituksen kokous  
  • ma 18.12.2023 aluevaltuuston kokous  
  • ke 20.12.2023 aluehallituksen kokous  

   
  Päätettiin, että myös varavaltuutettuja voidaan tietyin perustein kutsua aluevaltuuston seminaareihin, selostustilaisuuksiin ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin. Osallistumisesta maksetaan samat taloudelliset etuudet kuin varsinaisille jäsenille.
   
  Merkittiin tiedoksi talousraportti ajalta 1.1.-30.4.2023. Talousraportti ei kerro vielä täysin todenmukaista tilannetta hyvinvointialueen taloudesta, koska muun muassa lomapalkkavelka kirjaantuu vielä virheellisesti. Myös saatavia tuloja puuttuu laskelmasta. Oikaistun alijäämän arvioidaan olevan huhtikuun lopussa noin 15 miljoonaa euroa.  

  Merkittiin tiedoksi asukaspaneelikokeiluun saatu Sitran rahoituspäätös. Asukaspaneelikokeilulla parannetaan lappilaisten vaikutusmahdollisuuksia. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 210 000 euroa, josta puolet rahoittaa Sitra. Hyvinvointialueen omarahoitus koostuu pääosin työntekijöiden työpanoksesta. 

  Hyväksyttiin lisäykset Tervolan kunnalta vuokrattaviin toimitiloihin. Tervolan kunnalta vuokrataan kaikkiaan yhdeksän kohdetta, joista neljä puuttui aiemmin hyväksytystä listauksesta.  

  Hylättiin oikaisuvaatimus, joka koski vääristä palohälytyksistä määrättyä erhemaksua. 
   
  Hyväksyttiin vastaukset valtuustoaloitteisiin, jotka koskevat koulukuraattoreiden hälytyspainikkeita, omaishoitajien jaksamista ja valtuustoaloitteiden näkyvyyden parantamista. Lisäksi esitetään, että aluevaltuusto toteaa käsitellyt aloitteet loppuun käsitellyiksi.  

   

  Lisätietoja:

  aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311
  hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998 

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 30.5.2023 pidetystä kokouksesta
  30.5.2023
  Neljän hyvinvointialueen yhteisen logistiikkayhtiön perustaminen etenee aluevaltuustoon. Uusi toimia ja...

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 30.5.2023 pidetystä kokouksesta


  Neljän hyvinvointialueen yhteisen logistiikkayhtiön perustaminen etenee aluevaltuustoon. Uusi toimia ja virkoja sosiaalipalveluihin sekä it-palveluihin.

 2. Aluehallitus esittää muutoksia tämän vuoden talousarvioon
  Lapin aluehallitus hyväksyi omalta osaltaan muutoksia hyvinvointialueen tämän vuoden talousarvioon....

  Aluehallitus esittää muutoksia tämän vuoden talousarvioon

  19.5.2023

  Lue lisää

  Aluehallitus esittää muutoksia tämän vuoden talousarvioon

  19.5.2023

  Lapin aluehallitus hyväksyi omalta osaltaan muutoksia hyvinvointialueen tämän vuoden talousarvioon. Suurimpia positiivisia muutoksia ovat viime vuodelta säästynyt 4,5 miljoonan euron valtion rahoitus sekä valtion rahoituksen niin sanottu kertakorvaus 23,9 miljoonaa euroa. Toisaalta muun muassa Mehiläinen Länsi-Pohjan ostopalveluihin on syksyllä jäänyt budjetoimatta noin 9 miljoonaa euroa, joka nyt lisätään talousarvioon. Muutosten myötä tämän vuoden arvioitu alijäämä pienentyisi 43 miljoonasta noin 32 miljoonaan euroon.

  Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyisi muutokset.

  Aluehallitus esittää muutoksia tämän vuoden talousarvioon
  19.5.2023
  Lapin aluehallitus hyväksyi omalta osaltaan muutoksia hyvinvointialueen tämän vuoden talousarvioon....

  Aluehallitus esittää muutoksia tämän vuoden talousarvioon


  Lapin aluehallitus hyväksyi omalta osaltaan muutoksia hyvinvointialueen tämän vuoden talousarvioon. Suurimpia positiivisia muutoksia ovat viime vuodelta säästynyt 4,5 miljoonan euron valtion rahoitus sekä valtion rahoituksen niin sanottu kertakorvaus 23,9 miljoonaa euroa. Toisaalta muun muassa Mehiläinen Länsi-Pohjan ostopalveluihin on syksyllä jäänyt budjetoimatta noin 9 miljoonaa euroa, joka nyt lisätään talousarvioon. Muutosten myötä tämän vuoden arvioitu alijäämä pienentyisi 43...

 3. Aluehallitus käsitteli valtuustoaloitteita
  Aluehallitus käsitteli valtuustoaloitteita ja hyväksyi niihin annettavat vastaukset. Esimerkiksi...

  Aluehallitus käsitteli valtuustoaloitteita

  19.5.2023

  Lue lisää

  Aluehallitus käsitteli valtuustoaloitteita

  19.5.2023

  Aluehallitus käsitteli valtuustoaloitteita ja hyväksyi niihin annettavat vastaukset. Esimerkiksi hallintosäännön muuttamista koskeva aloite etenee niin, että hallintosäännön muutostarpeita selvitetään jo tämän vuoden aikana. Muut aloitteet koskivat muun muassa asiakastyytyväisyyden mittaamista, pelastussukeltajakoulutusta, mielenterveyspalveluja sekä sosiaalipäivystyksen järjestämistä päivystyksen yhteydessä.

  Löydät jätetyt valtuustoaloitteet verkkosivuiltamme.

  Aluehallitus käsitteli valtuustoaloitteita
  19.5.2023
  Aluehallitus käsitteli valtuustoaloitteita ja hyväksyi niihin annettavat vastaukset. Esimerkiksi...

  Aluehallitus käsitteli valtuustoaloitteita


  Aluehallitus käsitteli valtuustoaloitteita ja hyväksyi niihin annettavat vastaukset. Esimerkiksi hallintosäännön muuttamista koskeva aloite etenee niin, että hallintosäännön muutostarpeita selvitetään jo tämän vuoden aikana. Muut aloitteet koskivat muun muassa asiakastyytyväisyyden mittaamista, pelastussukeltajakoulutusta, mielenterveyspalveluja sekä sosiaalipäivystyksen järjestämistä päivystyksen yhteydessä. Löydät jätetyt valtuustoaloitteet verkkosivuiltamme.

 4. Lapin hyvinvointialue arvioi taloutta ja palvelujen nykytilannetta
  Lapin aluehallitus hyväksyi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ja ministeriöille toimitettavat...

  Lapin hyvinvointialue arvioi taloutta ja palvelujen nykytilannetta

  19.5.2023

  Lue lisää

  Lapin hyvinvointialue arvioi taloutta ja palvelujen nykytilannetta

  19.5.2023

  Lapin aluehallitus hyväksyi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ja ministeriöille toimitettavat selvitykset sote- ja pelastuspalvelujen taloudesta ja palvelujen nykytilanteesta.

  Selvityksen mukaan hyvinvointialue kokee haasteikseen muun muassa osaavan henkilöstön riittävyyden. Keskimääräistä paremmin Lappi taas kokee onnistuneensa muun muassa palvelujen yhdenvertaisuudessa, kuraattoripalvelujen riittävyydessä sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen monipuolisuudessa.

  Ministeriöt ovat pyytäneet selvitykset kaikilta hyvinvointialueilta. Selvitys sisältää myös hyvinvointialueen investointisuunnitelman.

  Lapin hyvinvointialue arvioi taloutta ja palvelujen nykytilannetta
  19.5.2023
  Lapin aluehallitus hyväksyi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ja ministeriöille toimitettavat...

  Lapin hyvinvointialue arvioi taloutta ja palvelujen nykytilannetta


  Lapin aluehallitus hyväksyi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ja ministeriöille toimitettavat selvitykset sote- ja pelastuspalvelujen taloudesta ja palvelujen nykytilanteesta. Selvityksen mukaan hyvinvointialue kokee haasteikseen muun muassa osaavan henkilöstön riittävyyden. Keskimääräistä paremmin Lappi taas kokee onnistuneensa muun muassa palvelujen yhdenvertaisuudessa, kuraattoripalvelujen riittävyydessä sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen monipuolisuudessa. Ministeriöt ovat...

 5. Aluehallituksen päätöksiä 17.5.2023
  Aluehallitus esittää muutoksia tämän vuoden talousarvioon. Hyvinvointialue käynnistää asumis- ja...

  Aluehallituksen päätöksiä 17.5.2023

  17.5.2023

  Lue lisää

  Aluehallituksen päätöksiä 17.5.2023

  17.5.2023

  Aluehallitus esittää muutoksia tämän vuoden talousarvioon. Hyvinvointialue käynnistää asumis- ja työtoimintapalvelujen kilpailutuksia.

  Lapin hyvinvointialue arvioi taloutta ja palvelujen nykytilannetta

  Lapin aluehallitus hyväksyi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ja ministeriöille toimitettavat selvitykset sote- ja pelastuspalvelujen taloudesta ja palvelujen nykytilanteesta.

  Selvityksen mukaan hyvinvointialue kokee haasteikseen muun muassa osaavan henkilöstön riittävyyden. Keskimääräistä paremmin Lappi taas kokee onnistuneensa muun muassa palvelujen yhdenvertaisuudessa, kuraattoripalvelujen riittävyydessä sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen monipuolisuudessa.

  Ministeriöt ovat pyytäneet selvitykset kaikilta hyvinvointialueilta. Selvitys sisältää myös hyvinvointialueen investointisuunnitelman.

   

  Aluehallitus esittää muutoksia tämän vuoden talousarvioon

  Lapin aluehallitus hyväksyi omalta osaltaan muutoksia hyvinvointialueen tämän vuoden talousarvioon. Suurimpia positiivisia muutoksia ovat viime vuodelta säästynyt 4,5 miljoonan euron valtion rahoitus sekä valtion rahoituksen niin sanottu kertakorvaus 23,9 miljoonaa euroa. Toisaalta muun muassa Mehiläinen Länsi-Pohjan ostopalveluihin on syksyllä jäänyt budjetoimatta noin 9 miljoonaa euroa, joka nyt lisätään talousarvioon. Muutosten myötä tämän vuoden arvioitu alijäämä pienentyisi 43 miljoonasta noin 32 miljoonaan euroon.

  Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyisi muutokset.  

   

  Hyvinvointialue käynnistää asumis- ja työtoimintapalvelujen kilpailutuksia

  Lapin hyvinvointialue kilpailuttaa kehitysvammaisten työtoiminnan järjestämisen Rovaniemellä, Torniossa, Simossa, Keminmaassa ja Kemissä. Palvelu kilpailutetaan vuosiksi 2024–2026, Kemiin vuosiksi 2025–2026. Hankinnan arvo on arviolta noin 4,5 miljoonaa euroa. Muilla paikkakunnilla hyvinvointialue järjestää palvelun pääosin omana toimintana.

  Lisäksi hyvinvointialue käynnistää kilpailutuksen vammaisten asumispalvelujen järjestämisestä siltä osin, kun palvelun järjestäminen ei ole mahdollista hyvinvointialueen omana toimintana tai palveluseteillä. Kilpailutus koskee vuosia 2024–2027, ja hankinnan kokonaisarvo on arviolta noin 25 miljoonaa euroa.

  Kilpailutusprosessin ajan Lapin hyvinvointialue ostaa Attendo Oy:lta suorahankintana vammaisten asumispalveluja Rovaniemellä, Kemissä, Keminmaalla ja Sallassa sekä päivätoimintapalveluja Keminmaassa ja Sallassa.

  Lisäksi Lapin hyvinvointialue kilpailuttaa erikseen palvelujen järjestämisen Karigasniemelle kesäkuussa 2023 valmistuvaan asumispalveluyksikköön. Yksikköön on tulossa tiloja palveluasumisen, terveyspalvelujen ja SámiSosterin käyttöön. Kilpailutus koskee vuosia 2023–2027, ja hankinnan kokonaisarvoksi arvioidaan 5 miljoonaa euroa.

   

  Aluehallitus käsitteli valtuustoaloitteita

  Aluehallitus käsitteli valtuustoaloitteita ja hyväksyi niihin annettavat vastaukset. Esimerkiksi hallintosäännön muuttamista koskeva aloite etenee niin, että hallintosäännön muutostarpeita selvitetään jo tämän vuoden aikana. Muut aloitteet koskivat muun muassa asiakastyytyväisyyden mittaamista, pelastussukeltajakoulutusta, mielenterveyspalveluja sekä sosiaalipäivystyksen järjestämistä päivystyksen yhteydessä.

   

  Muita päätöksiä

  Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy hyvinvointialueen varallisuuden hoidon perusteet. Varallisuuden hoito pitää sisällään kiinteistöt ja rakennukset, koneet ja laitteet sekä osakkeet ja osuudet. Varallisuuden hoidossa otetaan huomioon julkisyhteisöön kohdistuvat yhteiskunnalliset velvoitteet ja toimintaperiaatteet.

  Aluehallitus muutti sosiaalipalvelujen kaksi koulukuraattorin tointa määräaikaisista vakituisiksi. Lisäksi turvallisuus- ja valmiuspalveluihin perustettiin kaksi määräaikaista valmiussuunnittelijan toimea.

  Aluehallitus hyväksyi nuorisovaltuuston toimintasäännön. Nuorisovaltuusto tuo nuorten näkökulmaa hyvinvointialueen päätöksentekoon ja toimintaan.

  Aluehallitus hyväksyi sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman vuodelle 2023.

  Rovaniemen kaupunki on vaatinut, että Lapin hyvinvointialue palauttaa Lapin sairaanhoitopiirin perimiä siirtoviivemaksuja sairaanhoitopiirin entisille jäsenkunnille. Siirtoviivemaksut tarkoittavat maksuja, joita jäsenkunnat ovat maksaneet sairaanhoitopiirille, jos kunnat eivät ole pystyneet vastaanottamaan sairaalasta kotiutettavia potilaita esimerkiksi vuodeosastoilleen.

  Aluehallitus hyväksyi vastineen, jonka mukaan Lapin hyvinvointialueella ei ole velvollisuutta korvata siirtoviivemaksuja, vaan niiden mahdollinen tasaaminen jäsenkuntien kesken on jäsenkuntien välinen asia.

  Aluehallitus valtuutti lakiasiainjohtajan, henkilöstölakimiehen, sopimuslakimiehen, hallintolakimiehet sekä pelastusjohtajan käyttämään hyvinvointialueen puhevaltaa ja toimimaan hyvinvointialueen asiamiehenä tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa aluehallituksen ja hyvinvointialuejohtajan ohella.

   

  Lisätietoja:

  aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311
  hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998

  Aluehallituksen päätöksiä 17.5.2023
  17.5.2023
  Aluehallitus esittää muutoksia tämän vuoden talousarvioon. Hyvinvointialue käynnistää asumis- ja...

  Aluehallituksen päätöksiä 17.5.2023


  Aluehallitus esittää muutoksia tämän vuoden talousarvioon. Hyvinvointialue käynnistää asumis- ja työtoimintapalvelujen kilpailutuksia.