Navigointivalikko

Navigointivalikko

Palvelusetelien arvot

Palvelusetelien arvot

Palvelusetelien enimmäisarvot

Ympärivuorokautinen palveluasuminen 

 • 1.1.–31.3.2023 160 euroa/vuorokausi
 • 1.4.–31.12.2023  180 euroa/vuorokausi

Yhteisöllinen asuminen

 • 63,90 euroa/kuukausi

Kotihoidon palveluseteli           

 • 36 euroa/ tunti ja alla taulukossa olevat kertoimet

Palveluntuottajan tulee hinnoitella kotihoidonpalvelulle neljä tuntiperusteista hintaa:

Palvelun toteuttamisaika

 kello 

kerroin

Palveluhinta euroa/tunti (kertoimella laskettuna)

arkisin

7–18

1

36

arkisin, ilta

18–22

1,15

41,4

lauantaisin

7–18

 1,2

43,2

lauantai  ja arkipyhän aatto

18–22

 2

72

arkipyhät ja sunnuntai

7–22

 2

72

 

Sijaisomaishoito 

 • 36 euroa/tunti ja alla taulukossa olevat kertoimet

Myös asiakkaan palvelusetelin perusarvoa korotetaan kertoimella, kuin palvelun käyttö on virka-ajan ulkopuolella.

Palvelun toteuttamisaika

 kello 

kerroin

Palvelusetelin arvo euroa/tunti (kertoimella laskettuna)

arkisin

7–18

1

36

arkisin, ilta

18–22

1,15

41,4

lauantaisin

7–18

1,2

43,2

lauantai  ja arkipyhän aatto

18–22

2

72

arkipyhät ja sunnuntai

7–22

2

72

 

Lääkkeiden annosjakelun palveluseteli

4,40 euroa/viikko.

Lue tiedote palvelusetelin arvon korotuksesta 15.8.2023

Vammaisten asumispalvelut

Kehitysvammalain mukainen asumispalvelun palveluseteli:

 • Palvelutuote 1. Yhteisöllinen asuminen (palveluasuminen). Palvelusetelin arvo 97 euroa.
 • Palvelutuote 2. Ympärivuorokautinen palveluasuminen I. Palvelusetelin arvo 120 euroa. 
 • Palvelutuote 3. Ympärivuorokautinen palveluasuminen II. Palvelusetelin arvo 160 euroa.
 • Palvelutuote 4. Ympärivuorokautinen palveluasuminen III. Palvelusetelin arvo 185 euroa.
 • Palvelutuote 5. Ympärivuorokautinen palveluasuminen IV. Palvelusetelin arvo yksilöllinen.
 • Vammaispalvelulain mukainen asumispalvelun palveluseteli:
 • Palvelutuote 6. Ympärivuorokautinen palveluasuminen I. Palvelusetelin arvo 120 euroa. 
 • Palvelutuote 7. Ympärivuorokautinen palveluasuminen II. Palvelusetelin arvo 160 euroa.
 • Palvelutuote 8. Ympärivuorokautinen palveluasuminen III. Palvelusetelin arvo 185 euroa.
 • Palvelutuote 9. Ympärivuorokautinen palveluasuminen IV. Palvelusetelin arvo yksilöllinen.

Henkilökohtaisen avun palveluseteli

Avustajapalvelu:

 • arkipäivä (kello 6–18)  26 euroa /tunti
 • arki-ilta (kello 18–21) 29,90 euroa/tunti
 • lauantai ja sunnuntai  42,25 euroa/tunti

Ammatillinen avustajapalvelu:

 • arkipäivä (kello 6–18)  36 euroa /tunti
 • arki-ilta (kello 18–21) 41,4 euroa/tunti
 • Lauantai ja sunnuntai  52 euroa/tunti

Tukipalvelujen palvelusetelit

Tulorajat: yksin asuva henkilö 1452 euroa kuukaudessa. Hakijan ja hänen kanssaan asuvan puolison tai avopuolison bruttotulot 2602 euroa kuukaudessa.

 • Ateriapalvelu 3 euroa/ateria, maksimi 93 euroa kuukaudessa.
 • Siivous 20 euroa/tunti
 • Asiointipalvelujen, saattajapalvelujen, osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä tukevien palvelujen sekä muiden tukipalvelujen palveluseteli on arvoltaan 25 euroa/tunti
 • Päivätoiminnan palveluseteli on arvoltaan 60 euroa/päivä, jonka arvosta vähennetään muilta kuin kehitysvammahuollon ja vammaispalvleujen asiakkailta vahvistettu päivätoiminnan asiakasmaksu. 

nappi-laskutus-ja-laskutusosoitteet