Navigointivalikko

Navigointivalikko

Saamenkieliset asiakirjat

Saamenkieliset asiakirjat

Saamenkieliset asiakirjat

 

Tältä sivulta löydät saamenkieliset päätöksentekoon liittyvät asiakirjat. Aluehallituksen ja aluevaltuuston esityslistoista käännetään saamen kielille ne pykälät, jotka koskettavat erityisesti saamenkielistä väestöä. Saamen kielen lautakunnan kaikki kokousasiakirjat käännetään saamen kielille. 

 

Aluehallitus

Koltansaame:

Aluehallituksen kokous 29.5.2024, Vuodeosastotoiminnan ja ikääntyneiden asumispalveluiden muutosten kielellisten vaikutusten arviot

Aluehallituksen kokous 29.5.2024, Saamen kielen lautakunnan lausunnot vammaisten palveluiden ja erikoissairaanhoidon palvelurakennetta koskevista tarkentavista suunnitelmista

Aluehallituksen kokous 29.5.2024, Lapin hyvinvointialueen esitys saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi tarkoitetun valtionavustuksen määrästä ja toimintokohteista vuodelle 2026

Aluehallituksen kokous 10.4.2024, Saamen kielilain 31§:n mukaisen valtionavustuksen haku vuodelle 2024

Aluehallituksen kokous 28.2.2024, Erillisellä valtionrahoituksella rahoitettavien uusien virkojen ja toimien perustaminen

Aluehallituksen kokous 31.1.2024, Erillisellä valtionrahoituksella rahoitettavien uusien virkojen ja toimien perustaminen

Aluehallituksen kokous 17.1.2024, Erillisellä valtionrahoituksella rahoitettavien uusien virkojen ja toimien perustaminen

Aluehallituksen kokous 15.11.2023, Saamenkielisten palveluiden vuosikertomus ja Saamen kielen ohjausryhmän lausunto 2024 talousarvion ja -suunnitelman valmisteluun

Aluehallituksen kokous 4.10.2023, Saamen kielen lautakunnan asettaminen

Aluehallituksen kokous 20.9.2023, Ohje: Saamelaiskäräjälain 9§:n mukaiset neuvottelut Lapin hyvinvointialueella

Aluehallituksen kokous 20.9.2023, Tarkennettu esitys saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen käyttökohteista vuonna 2024

Aluehallituksen kokous 3.5.2023, Lapin hyvinvointialueen esitys saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi tarkoitetun valtionavustuksen määrästä ja toimintokohteista vuodelle 2025

Aluehallituksen kokous 19.4.2023, Saamen kielilain 31§:n mukaisen valtionavustuksen haku vuodelle 2023

Aluehallituksen kokous 7.2.2023, Asiantuntijatoimien perustaminen kehittämis- ja strategiapalvelut - toimialueelle

Aluehallituksen kokous 25.1.2023, Asiantuntijatoimien perustaminen Kehittämis- ja strategiapalvelut-toimialueelle

Aluehallituksen kokous 25.1.2023, Hyvinvointialuestrategia

Aluehallituksen kokous 25.1.2023, Lautakuntien resurssiesitykset

Aluehallituksen kokous 5.10.2022, Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen käyttökohteet vuonna 2023

Aluehallituksen kokous 21.9.2022, Sosiaalipalveluiden yksikköpäälliköiden virkojen perustaminen

Aluehallituksen kokous 17.8.2022, Saamen kielen lautakunnan kokoonpano/saamen kielen ohjausryhmän asettaminen

Inarinsaame:

Aluehallituksen kokous 4.10.2023, Saamen kielen lautakunnan asettaminen

Aluehallituksen kokous 3.5.2023, Lapin hyvinvointialueen esitys saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi tarkoitetun valtionavustuksen määrästä ja toimintokohteista vuodelle 2025

Aluehallituksen kokous 19.4.2023, Saamen kielilain 31§:n mukaisen valtionavustuksen haku vuodelle 2023

Aluehallituksen kokous 7.2.2023, Asiantuntijatoimien perustaminen kehittämis- ja strategiapalvelut - toimialueelle

Aluehallituksen kokous 25.1.2023, Asiantuntijatoimien perustaminen Kehittämis- ja strategiapalvelut-toimialueelle

Aluehallituksen kokous 25.1.2023, Hyvinvointialuestrategia

Aluehallituksen kokous 25.1.2023, Lautakuntien resurssiesitykset

Pohjoissaame:

Aluehallituksen kokous 28.2.2024, Erillisellä valtionrahoituksella rahoitettavien uusien virkojen ja toimien perustaminen

Aluehallituksen kokous 17.1.2024, Erillisellä valtionrahoituksella rahoitettavien uusien virkojen ja toimien perustaminen

Aluehallituksen kokous 4.10.2023, Saamen kielen lautakunnan asettaminen

Aluehallituksen kokous 20.9.2023, Ohje: Saamelaiskäräjälain 9§:n mukaiset neuvottelut Lapin hyvinvointialueella

Aluehallituksen kokous 20.9.2023, Tarkennettu esitys saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen käyttökohteista vuonna 2024

Aluehallituksen kokous 3.5.2023, Lapin hyvinvointialueen esitys saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi tarkoitetun valtionavustuksen määrästä ja toimintokohteista vuodelle 2025

 

Saamen kielen lautakunta

Koltansaame:

Saamen kielen lautakunnan kokous 26.3.2024, pöytäkirja

Saamen kielen lautakunnan kokous 12.2.2024, pöytäkirja

Inarinsaame: 

Saamen kielen lautakunnan kokous 26.3.2024, pöytäkirja

Pohjoissaame: 

Saamen kielen lautakunnan kokous 8.5.2024, pöytäkirja

Saamen kielen lautakunnan kokous 26.3.2024, pöytäkirja

Saamen kielen lautakunnan kokous 12.2.2024, pöytäkirja

 

Saamen kielen ohjausryhmä

Koltansaame:

Saamen kielen ohjausryhmän kokous 5.10.2023, pöytäkirja

Saamen kielen ohjausryhmän kokous 31.8.2023, pöytäkirja

Saamen kielen ohjausryhmän kokous 23.5.2023, pöytäkirja

Saamen kielen ohjausryhmän kokous 23.5.2023, esityslista

Saamen kielen ohjausryhmän kokous 25.4.2023, pöytäkirja

Saamen kielen ohjausryhmän kokous 11.4.2023, pöytäkirja

Saamen kielen ohjausryhmän kokous 11.4.2023, esityslista

Saamen kielen ohjausryhmän kokous 13.9.2022, pöytäkirja

Saamen kielen ohjausryhmän kokous 13.9.2022, esityslista

Inarinsaame:

Saamen kielen ohjausryhmän kokous 23.5.2023, esityslista

Saamen kielen ohjausryhmän kokous 11.4.2023, esityslista

Saamen kielen ohjausryhmän kokous 13.9.2022, esityslista

Pohjoissaame: 

Saamen kielen ohjausryhmän kokous 5.10.2023, pöytäkirja

Saamen kielen ohjausryhmän kokous 31.8.2023, pöytäkirja

Saamen kielen ohjausryhmän kokous 23.5.2023, pöytäkirja

Saamen kielen ohjausryhmän kokous 25.4.2023, pöytäkirja

Saamen kielen ohjausryhmän kokous 11.4.2023, pöytäkirja

Saamen kielen ohjausryhmän kokous 23.5.2023, esityslista

Saamen kielen ohjausryhmän kokous 11.4.2023, esityslista

Saamen kielen ohjausryhmän kokous 13.9.2022, esityslista

Suomi: 

Saamen kielen ohjausryhmän kokous 5.10.2023, pöytäkirja

Saamen kielen ohjausryhmän kokous 31.8.2023, pöytäkirja

Saamen kielen ohjausryhmän kokous 23.5.2023, pöytäkirja

Saamen kielen ohjausryhmän kokous 25.4.2023, pöytäkirja

Saamen kielen ohjausryhmän kokous 11.4.2023, pöytäkirja

Saamen kielen ohjausryhmän sähköpostikokous 24.10.2022 - 26.10.2022, pöytäkirja

Saamen kielen ohjausryhmän kokous 13.9.2022, pöytäkirja

 

Saamenkielisten palveluiden kehittämisen tuen hankkeen ohjausryhmä 1.6.2022-31.12.2022

Koltansaame: 

Saamenkielisten palveluiden kehittämisen tuen hankkeen ohjausryhmän kokous 23.1.2023, kokouskutsu

Saamenkielisten palveluiden kehittämisen tuen hankkeen ohjausryhmän kokous 23.1.2023, esityslista

Saamenkielisten palveluiden kehittämisen tuen hankkeen ohjausryhmän kokous 24.10.2022, kokouskutsu

Inarinsaame: 

Saamenkielisten palveluiden kehittämisen tuen hankkeen ohjausryhmän kokous 23.1.2023, esityslista

Saamenkielisten palveluiden kehittämisen tuen hankkeen ohjausryhmän kokous 23.1.2023, kokouskutsu

Pohjoissaame: 

Saamenkielisten palveluiden kehittämisen tuen hankkeen ohjausryhmän kokous 23.1.2023, esityslista

Saamenkielisten palveluiden kehittämisen tuen hankkeen ohjausryhmän kokous 23.1.2023, kokouskutsu

 

Aluevaltuusto

Koltansaame: 

Aluevaltuuston kokous 22.4.2024, Eropyyntö hyvinvointialueen luottamustoimesta / Feodoroff Anna-Katariina

Inarinsaame: 

 

Pohjoissaame: