Navigointivalikko

Navigointivalikko

Valtakunnallinen sote-uudistus

Navigointivalikko

Valtakunnallinen sote-uudistus

Miksi hyvinvointialueet?

Palvelut siirtyvät yksittäisiltä kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille, jotta asukkaat saisivat aiempaa tasavertaisempia sote- ja pelastuspalveluja kaikkialla Suomessa. Uudistus parantaa palvelujen saatavuutta ja turvaa resurssien riittävyyden myös tulevaisuudessa. Uudistuksen tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten kasvuja.

Sote-uudistuksessa painopiste on julkisten palvelujen kehittämisessä. Julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat palveluja, jotka valtio ja kunnat rahoittavat verovaroilla. Näitä ovat muun muassa

  • sosiaalihuollon palvelut, kuten sosiaaliohjaus ja sosiaalinen kuntoutus
  • avoterveydenhuollon palvelut (tarkoittaa yleensä terveysasemien vastaanottopalveluja sekä muun muassa ennaltaehkäiseviä neuvolapalveluja)
  • sairaalapalvelut
  • suun terveydenhuolto
  • mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • lastensuojelu
  • vammaispalvelut
  • ikäihmisten asumispalvelut
  • kotihoito

 

Lainsäädäntö

Sote-uudistusta koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.7.2021. Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy uusille hyvinvointialueille 1.1.2023.

Laki hyvinvointialueesta

 

Asukkaiden oikeus osallistua ja vaikuttaa

Hyvinvointialueesta annettavassa laissa säädetään alueen asukkaiden oikeuksista osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Äänioikeuden lisäksi hyvinvointialueen asukkailla on äänestysoikeus hyvinvointialueen kansanäänestyksissä. Asukkailla ja palvelujen käyttäjällä on lisäksi oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan muun muassa tekemällä aloitteita.

Usein kysyttyjä kysymyksiä sote-uudistuksesta

Sote-uudistus linkit

Lisätietoa sote-uudistuksesta:

Valtakunnallinen soteuudistus.fi -sivusto

Taloudesta valtionvarainministeriön sivuilla

Ohjeita valmistelua varten Kelan sivuilla

Aluevaaleista vaalit.fi -sivustolla