Navigointivalikko

Navigointivalikko

Valtuustoaloitteet

Valtuustoaloitteet

Valtuustoaloitteet

 

Tänä vuonna aluevaltuustossa tehdyt aloitteet löytyvät tältä sivulta. Aloitteet julkaistaan aluevaltuuston kokouksen pöytäkirjan liitteenä. Voit katsoa kaikki aloitteet asianhallintajärjestelmästä haluamasi kokouksen kohdalta. Tiedostot eivät ole saavutettavia.

20.11.2023

Aloite valtuutettu Berg: Lapin hyvinvointialueen on havahduttava nopeasti kasvaneen talouden alijäämän kattamisvelvoitteelle

Aloite Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä: Palveluseteleiden myöntäminen

Aloite Keskustan aluevaltuustoryhmä: Lähipalvelut turvattava Lapin hyvinvointialueella

Aloite Vasemmistoliiton valtuustoryhmä: Lapin hyvinvointialue on alueensa merkittävä toimija ja hankkija

Aloite Kokoomuksen ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmä: Turhaa byrokratiaa vältettävä omassa toiminnassa

23.10.2023

Aloite Keskustan aluevaltuustoryhmän puolesta Katri Kulmuni: Digilääkärinvastaanotto käyttöön kaikille lappilaisille

Aloite Seppänen Sara: Mielenterveyshoitajat koulujen arkeen

Aloite Keskustan, SDP:n Kokoomuksen ja KD:n, Vasemmistoliiton, Sitoutumattomien ja Vihreiden aluevaltuustoryhmät: Ryhmärahakäytännön päivittäminen

Aloite Juha Berg: Oman palvelutuotannon ja yksityiseltä palveluntuottajalta hankittujen palveluiden systemaattinen vertailu

12.6.2023

Aloite valtuutettu Pakisjärvi: Työsuojelun yhteistoimintaorganisaatio

Aloite valtuutettu Salmijärvi: Esitys nuorisovaltuuston työskentelyn toimintatapoihin

Aloite valtuutettu Henttunen: Kelakyytien omavastuu

Aloite Vihreiden valtuustoryhmä: kulttuurihyvinvoinnin huomioiminen osana palveluita

Aloite Vihreiden valtuustoryhmä: mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointi

4.4.2023

Aloite Keskustan valtuustoryhmä: Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi EVA ja maaseutuvaikutusten arviointi MVA

Aloite Sitoutumattomien valtuustoryhmä: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön kohdentaminen ja hoidollisten tarpeiden määrittäminen yksilöllisesti lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöiden voimakkaasti kasvaessa

Aloite Valtuutettu Henttunen: Palvelutuottajille viivästyneet maksut

6.2.2023

Aloite valtuutettu Henttunen: Omaishoitajien jaksaminen

Aloite valtuutettu Ahlakorpi ym. Sateenkaariväestön oikeudet ja kohtaaminen palveluissa

Aloite KOK ja KD Matkailun huomioiminen rahoituksessa

Aloite valtuutettu Kilpeläinen-Tuoma ym. Avosairaanhoidon lääkäripalveluiden asiakasmaksut

Aloite valtuutettu Koskiniemi Opetussairaala Lappiin

Aloite valtuutettu Ylisaukko-oja ym. Liikuntaneuvonta yhdyspinnoilla

Aloite Lapin sitoutumattomat Hyvinvoinnin ja terveyden uudistaminen hyvinvointialueella

Aloite valtuutettu Peurasaari ym. Sosiaalisen luototuksen enimmäismäärän korottamisesta

Aloite valtuutettu Trög 1 Alueellinen pelastussukeltajakoulutus, 2 Koulukuraattorien turvallisuus

Aloite valtuutettu Parviainen: Henkilökunnan suojavaatetuksesta selvitys

Aloite valtuutettu Puuronen ym.: Ei tavaraa vaan rahaa

Vastaukset vuoden 2022 valtuustoaloitteisiin

Aloite valtuutettu Berg: Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnan Lapin hyvinvointialuestrategia

Aloite valtuutettu Liinamaa: Ikääntyneiden neuvonnan ja terveyden edistämisen virka

Aloite valtuutettu Trög: Valtuustoaloitteiden näkyvyys

Aloite valtuutetut Berg ym.: Asiakastyytyväisyyden mittaaminen

Aloite valtuutetut Tiitinen ym.:  Hallintosäännön jatkovalmistelu

Aloite valtuutettu Parviainen: Sosiaalipäivystyksen järjestäminen

Aloite valtuutetut Huilaja ja Keski-Panula: Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut

Aloite valtuutettu Koskiniemi: Mielenterveysambulanssi

Aloite valtuutettu Henttunen: Pahoinvointiin puuttuminen