Tietosuojaseloste

Viestinnän asiakasrekisteri

päivitetty 6.4.2022

1. Rekisterinpitäjä

Lapin hyvinvointialueen aluehallitus

Yhteystiedot

Lapin hyvinvointialue
PL 8056
96101 Rovaniemi
040 629 0505
lapinhyvinvointialue@lapha.fi

Rekisterin pitäjän vastuuhenkilö

vt. hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela
040 532 3998 , jari.jokela@lapha.fi

Rekisterin pitäjän yhteyshenkilö

viestintäpäällikkö Riitta Muhonen
040 524 5270, riitta.muhonen@lapha.fi

Tietosuojavastaava

Teija Karvonen
040 480 7809, teija.karvonen@lapha.fi

2. Käsittelyn käyttötarkoitus ja peruste

Lapin hyvinvointialueen viestinnän asiakasrekistereihin tallennettuja henkilötietoja käytetään hyvinvointialueen viestintään ja markkinointiin. Uutiskirjeen tilatessaan tilaaja antaa suostumuksensa, että hänen sähköpostinsa ja nimensä tallennetaan uutiskirjeen asiakasrekisteriin.

Lisäksi lapha.fi-sivulla on käytössä Google Analytics -seuranta. Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä.

Käsittelyn perusteena ovat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklat:
a) rekisteröitynyt on antanut suostumuksensa
e) yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterin pitäjän julkisen vallan käyttämiseksi.

3. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Rekisteröityjen ryhmät: Uutiskirjeen tilaajat ja lapha.fi-sivuston käyttäjät

Henkilötietoryhmät: Etunimi, sukunimi, sähköposti

4. Yleinen kuvaus asianmukaisista teknisistä ja organisatorisista suojaustoimenpiteistä

Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vai siihen oikeutetut henkilöt henkilökohtaisten käyttöoikeuksiensa perusteella. Käyttöoikeudet ovat vain henkilöillä, joiden työtehtäviin se kuuluu.

5. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään uutiskirjejärjestelmässämme kunnes suostumuksen antaja itse peruu uutiskirjeen tilauksensa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Uutiskirjeen tilaajat ja lapha.fi-sivuston käyttäjät.

7. Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin meidän toimestamme.

8. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen lapinhyvinvointialue@lapha.fi.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suostumuksen peruuttaminen

Uutiskirjeen tilaaja voi perua tilauksensa itse jokaisessa lähettämässämme uutiskirjeessä olevan linkin kautta tai lähettämällä viestin osoitteeseen viestinta@lapha.fi.

 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta kieltäydytään, annetaan asiakkaalle kirjallinen vastaus kieltäytymisen  perusteesta.  Asiakkaalla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00531 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen asian korjaamisesta.