Töitä tarjolla, tekijää kaivataan -hanke

 

 

”Töitä tarjolla, tekijää kaivataan – Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveysalan resurssikeskus helpottamaan alueen hoitajapulaa” -hanke

HALLINNOIJA: Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Vuoden 2023 alusta lähtien Lapin hyvinvointialue

KESTO: 31.10.2023 saakka

OSATOTEUTTAJIA: Kemin kaupunki, Tornion kaupunki ja Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

OHJAUSRYHMÄN KAUTTA MUKANA: Lapin hyvinvointialue, LSHP, Lapin AMK, Keminmaa, Simo, Tervola, Ylitornio ja TE-palvelut

KUSTANNUKSET: Kokonaiskustannus 538 625 €

RAHOITUS: ESR-rahoitus 90 %, toteuttajat 10 %

 

Hankkeen tavoitteet

Töitä tarjolla, tekijää kaivataan -hankkeen avulla pyritään vaikuttamaan sosiaali- ja terveysalan työvoimapulaan edistämällä nuorten, työttömien, maahanmuuttajien ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä alalle. Lisäksi hankkeessa etsitään keinoja saada vakautta ja pidempiaikaisia työsuhteita epävakaiden, esim. pätkätyösuhteiden, tilalle.

Hankkeessa kehitetään

 • rekrytoinnin ja työllistämisen käytäntöjä
 • toimintamalleja työntekijöiden sitouttamiseen ja kiinnittämiseen organisaatioihin
 • veto- ja pitovoimaan vaikuttavia tekijöitä sekä työnantajakuvaa
 • työnantaja-oppilaitos yhteistyötä sekä yhteistä tieto-, neuvonta- ja ohjaustoimintaa

 

Hanke toteutetaan viidessä työpaketissa

 • TP 1: hankkeen hallinnointi
 • TP 2: Työntekijöiden poluttaminen sote-alalle hyvän rekrytoinnin keinoin
 • TP 3: Epävakaasta työmarkkina-asemasta kohti optimaalista työmarkkinakohtaantoa
 • TP 4: Oppilaitosyhteistyön kehittäminen alan työllisyyden lisäämiseksi
 • TP 5: Toimintamallien juurruttaminen Lapin hyvinvointialueelle

 

Hankkeen tuloksina saadaan

 • Resurssikeskuksen toimintamalli Lapin hyvinvointialueelle
 • Toimintamalli asiakasohjaukseen
 • Uudenlaisia polkuja sosiaali- ja terveysalalle
 • Uudenlaisia työn organisointimalleja
 • Rekrytointiosaamisen kehittyminen
 • Toimintamalli tieto-, neuvonta- ja ohjaustoiminnalle (oppilaitosyhteistyönä) osana resurssikeskusta
 • Keinoja työnantajakuvan sekä alueen organisaatioiden veto- ja pitovoiman lisäämiseen

Lisätietoja hankkeesta:

 

Hankepäällikkö Tiina Okkonen, tiina.okkonen@lapha.fi, puh. 040 663 7963

 

Kemin resurssikeskus:

Tornion resurssikeskus

Kemissä ja Torniossa pilotoidaan Resurssikeskuksen toimintamallia 29.8.22 lähtien

 

Lappia:

Projektivastaava Ritva Jalosalmi, ritva.jalosalmi@lappia.fi, puh. 050 461 1876;

Kehittäjäopettaja Tuula Nietula-Ukonaho, tuula.nietula-ukonaho@lappia.fi, puh. 050 310 9457