Sinä olet osa muutosta

Siirtyvää henkilöstöä on yhteensä noin 7600 henkilöä:

Sosiaali- ja terveydenhuolto noin 6100 henkilöä
Tukipalvelutehtävät noin 1340 henkilöä
Pelastuslaitos noin 180 henkilöä
Sopimuspalokuntien 900 sopimuspalokuntalaista

Henkilöstöjaosto

Aluehallituksen alaisen henkilöstöjaoston tehtävä on seurata ja edistää henkilöstöpolitiikkaa, strategisia tavoitteita, henkilöstön saatavuutta, työhyvinvointia ja työterveyshuoltoa. Lisäksi jaosto edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa hyvinvointialueella.

Henkilöstöjaosto päättää muun muassa henkilöstöhallintoa koskevista yleisistä periaatteista ja linjauksista, paikallisten sopimusten vahvistamisesta, henkilöstö‐ ja koulutussuunnitelman hyväksymisestä sekä paikallisten järjestelyerien neuvottelutuloksen hyväksymisestä.

 Henkilöstöjaoston jäsenet >>