Usein kysyttyä palkoista ja lomista

Miten muutos vaikuttaa nykyisiin palkkoihin ja lomiin? Lue muiden esittämiä kysymyksiä tai kysy itse!

Suosittelemme käyttämään UKK-kysymyssivustoa ensisijaisesti näillä selaimilla: Edge, Chrome, Firefox ja Safari.

 • Säilyvätkö henkilökohtaiset lisät?

  Henkilökohtaiset lisät säilyvät sellaisenaan

 • Saako lomarahat vaihtaa jatkossakin vapaiksi?

  Tästä ei ole vielä linjauksia Lapin hyvinvointialueella, valmistelu ei ole vielä näin pitkällä

 • Miten käy säästöön kertyneille lomapäiville?

  Lomat ja muut kertyneet etuudet siirtyvät työntekijän mukana, ne eivät katoa minnekään.

 • Miten palkkojen harmonisointi ja tasapuolisuus tullaan toteuttamaan?

  Harmonisointi pyritään aloittamaan, kun tieto siirtyvästä henkilöstöstä, palkoista ja tehtäväkuvauksista on saatu hyvinvointialueelle. Työ on haastavaa ja ottaa aikaa, jopa useita vuosia, mutta tarkistukset tehdään takautuvasti 1.1.2023 alkaen ja kenenkään kokonaispalkka ei alene.

 • Ketä palkkojen harmonisointi koskee?

  Palkkaharmonisointi tulee koskemaan kaikkia ammattiryhmiä.

 • Harmonisoidaanko palkat nimikkeittäin?

  Nykyisen tiedon mukaan palkat harmonisoidaan tehtävittäin, eli samanlaista tehtävää suorittavilla tulee olemaan samanlainen palkka. Harmonisointi ei koske lisiä, vain tehtäväkohtaisia palkkoja. Palkat eivät laske, mutta palkkauksen rakenne voi muuttua.

 • Voiko palkkani pienentyä?

  Palkkojen harmonisoinnin kaikkia yksityiskohtia ei ole vielä tiedossa. Linjauksia sovitaan valtakunnallisesti eri osapuolten kesken. Kenenkään palkka ei kuitenkaan pienene.

 • Mikä tulee olemaan koulukuraattorin palkka?

  Palkan suuruudesta ei ole vielä tietoa. Koulukuraattoreiden palkat vaihtelevat tehtävän vaativuuden ja myös koulutuksen mukaan. Koulukuraattoreissa on sekä AMK- että YtM- taustaisia henkilöitä. Kaikkien koulukuraattoreiden tehtäväkohtainen palkka ei jatkossakaan ole samansuuruinen, mutta saman vaativuustason tehtävissä kyllä. Palkkojen harmonisointi voi kestää vuosia. Kenenkään palkka ei alene.

 • Työntekijä eläköityy 1.4.2023, saako hän pitää siihen mennessä kertyneet lomapäivät ennen eläkkeelle siirtymistä?

  Siirtyvän henkilöstön siirtohetkellä pitämättä olevat vuosilomat, säästövapaat, lomarahavapaat ja lomarahakertymät siirtyvät pidettäväksi tai maksettavaksi hyvinvointialueella.

 • Mitä tarkoitetaan varsinaisella palkalla henkilöstön siirtosopimusluonnoksessa?

  Siirtosopimusluonnoksen kohdassa 8 mainitulla varsinaisella palkalla tarkoitetaan kokonaisansiota eli kaikkien palkanosien (tehtäväkohtainen palkka, työkokemuslisä ja muut mahdolliset lisät) summaa tai kokonaispalkkausta. Liikkeenluovutuksessa henkilön kokonaisansio ei muutu, mutta erilaisia palkanosia voidaan yhtenäistää.

   

  Siirtosopimusluonnokseen voi tutustua aluehallituksen pöytäkirjoissa, kokous 7, 11.5.2022, pykälä 108 täällä >>

 • Saako keväälle jo anoa ja vahvistaa lomia?

  Kyllä saa.

 • Pitääkö vuoden 2021 lomapäivät pitää vuodenvaihteeseen mennessä?

  Niiden tulisi olla joko pidettynä tai säästöön siirrettynä. Lomavuoden 2021 lomapäivät olisi työehtosopimuksen mukaan pidettävä viimeistään 30.9.22 mennessä (ja vain sovittaessa noin pitkään, muutoin 30.4.2022 mennessä). Nyt pidettävänä tulisi olla lomavuoden 2022 lomapäiviä sekä mahdollisia säästövapaapäiviä. Myös lomavuoden 2023 lomapäivät (joita ansaitaan ajalta 1.4.2022-31.3.2023) siirtyvät hyvinvointialueelle.

 • Pitääkö vuoden 2021 lomat käyttää ennen vuotta 2023 esim. äitiyslomalla olevien kohdalla?

  Niiden tulisi olla joko pidettynä tai säästöön siirrettynä. Lomavuoden 2021 lomapäivät olisi työehtosopimuksen mukaan pidettävä viimeistään 30.9.22 mennessä (ja vain sovittaessa noin pitkään, muutoin 30.4.2022 mennessä). Nyt pidettävänä tulisi olla lomavuoden 2022 lomapäiviä sekä mahdollisia säästövapaapäiviä. Myös lomavuoden 2023 lomapäivät (joita ansaitaan ajalta 1.4.2022-31.3.2023) siirtyvät hyvinvointialueelle.

  Yllä oleva viesti koskee kaikkia, myös myös perhevapailla olevia. Perhevapailla olevien osalta on kuitenkin aina tärkeää varmistaa, ettei lomaa vahvisteta sille osalle perhevapaata, johon sitä ei kannata vahvistaa. Työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiset pitoajat kuitenkin koskevat myös perhevapailla olevia, osa perhevapaista voidaan tarvittaessa keskeyttää vuosiloman ajaksi.

 • Hyvinvointialueelle siirryttäessä saisi olla 20 säästövapaata, onko se maksimimäärä myös jatkossa?

  Tätä ei ole pohdittu vielä ollenkaan, valmistelu ei ole näin pitkällä.

 • Onko lomarahan vaihtovapaat pidettävä vuoden loppuun mennessä ?

  Lomarahavapaiden ajankohdasta on sovittava, eli mikäli niitä on pitämättä 31.12.2022, ne siirtyvät hyvinvointialueelle.

 • Jos henkilöstön on myös itse varmistettava, että palkat ja lomat siirtyvät oikein, niin tuleeko siihen jokin ohjeistus?

  Kyllä tulee. Se, että työntekijöitä ohjeistetaan tarkistamaan tiettyjä asioita, ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö tarkastusta tehtäisi myös luovuttavien organisaatioiden sekä hyvinvointialueen toimesta.

 • Koska on palkanmaksupäivä vakituisilla/määräaikaisilla työntekijöillä?

  Vakituisten palkanmaksupäivä on joka kuun 15. päivä. Määräaikaisilla palkanmaksupäivä on kuun viimeinen arkipäivä.

 • Miten on taattu, että henkilöstön palkat tulevat ajallaan?

  Lapissa on tehty kovasti töitä sen eteen, että palkat menevät 1.1.2023 jälkeenkin maksuun ilman ongelmia ja ilman suurempia ylimääräisiä toimenpiteitä. Tuontantokonversioaineistoista palkanmaksun kannalta kriittisimmät on jo tehty ja myös muun konversioaineiston valmistuminen etenee hyvin. Meillä on pitkä, lähes kahden kuukauden pituinen rinnakkaiskäyttövaihe, jonka aikana ylläpidetään tietoja sekä nykyisissä että Lapin hyvinvointialueen tulevassa palkanlaskentaohjelmistossa. Testausta on tehty paljon, ja tullaan jatkamaan koko loppuvuoden ajan.

  Jos ensimmäisestä palkanmaksupäivästä 13.1.2023 jää kaikesta valmistautumisesta huolimatta puuttumaan henkilöitä tai palkanosia, maksetaan ne ylimääräisenä maksupäivänä 16.1.2023. Myös kassamaksuvalmius on mikäli tämän jälkeenkin koko palkka olisi jäänyt saamatta. Vuodenvaihteeseen on Lapissa siis valmistauduttu hyvin. Lapin hyvinvointialue on ulkoistanut Sarastialle palkanlaskennan peruspalvelun, mutta Lapin hyvinvointialueella on myös omaa henkilöstöpalveluosaamista toiminnan sujuvuuden varmistamiseksi.

  Ohjelmisto, jolla Lapin hyvinvointialueen palkat Lapissa maksetaan on  Personec F, joka on Visman hyvin pitkään kehittämä palkanlaskennan ohjelmisto ja ollut jo Lapissa laajasti käytössä ja toiminut kuntapuolen työ- ja virkaehtosopimusten käsittelyyn hyvin.