Usein kysyttyä tukipalveluista

Mikä tukipalveluissa kiinnostaa? Lue muiden esittämiä kysymyksiä tai kysy itse!

Suosittelemme käyttämään UKK-kysymyssivustoa ensisijaisesti näillä selaimilla: Edge, Chrome, Firefox ja Safari.

 • Miten määritellään tukipalvelujen henkilöiden työpanos hyvinvointialueelle?

  Tukipalveluhenkilöstön asemaa määrittää voimaanpanolain 18§. Mikäli tukitehtäviä hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet (50%) on sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä tukitehtäviä, työntekijä siirtyy liikkeenluovutusperiaatteella hyvinvointialueen palvelukseen.

  Mikäli henkilön työajasta esim.  60 %  sisältää terveyskeskuksen ja palvelutalojen siivousta, henkilö siirtyy hv-alueen palvelukseen. Mikäli kyseisen työntekijän työajasta 40%  on koulujen tai päiväkotien siivousta , voidaan kunnan ja hv-alueen kesken sopia siten, että kunta ostaa hv-alueelta kyseisen 40% työpanoksen. Tässä tapauksessa työntekijän tehtävän sisältö säilyisi ennallaan.

 • Miten lääkehuolto järjestetään?

  Lääkehuollon järjestämistä on valmisteltu niin, että se tulisi osaksi lääkinnällisiä tukipalveluita. Lääkinnälliset tukipalvelut puolestaan tulisi terveyspalvelujen toimialan somaattisen erikoissairaanhoidon vastuualueen alaiseksi vastuuyksiköksi. Lääkehuoltoa päätoimisesti toteuttava henkilöstö (käytännössä farmasian alan ammattihenkilöt) tulisivat tämän vastuuyksikön alaisiksi. Samoin nykyiset lääkehuoltoon liittyvät sopimukset on kartoitettu ja vastuu niistä siirtyy hyvinvointialueelle.

  Lääkehuollon osalta tavoitteena on turvallinen siirtymä eikä siirtymävaiheessa tavoitella muutoksia lääkehuollon käytänteisiin. Suunnitelmat täsmentyvät syksyn 2022 ja muutostarpeiden osalta myös vuoden 2023 aikana.

 • Tuleeko hallinnon työpaikat sisäiseen hakuun?

  Osa hallinnon tehtävistä tulee sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn. Suurin osa henkilöstöstä tulee kuitenkin siirtymään hyvinvointialueelle ilman sisäistä ilmoittautumismenettelyä, eli he siirtyvät hyvinvointialueelle 1.1.2023 ilman erillistä ilmoittautumista liikkeenluovutuksen perusteella. Nämä tehtävät eivät tule sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn ammattiryhmästä riippumatta.

 • Keskitetäänkö hallinnon kaikki työt vai hajautetaanko niitä ympäri Lappia?

  Kaikkia hallinnon tehtäviä ei keskitetä yhteen toimipisteeseen. Siirtyvää hallinnon henkilöstöä työskentelee useilla eri paikkakunnilla. Hallinnollisten tehtävien sijoittamisesta eri paikkakunnille ei voida tehdä yleistä periaatetta, vaan tilanteet ja muun muassa työn luonne on katsottava aina tapauskohtaisesti.

 • Säilyykö henkilöstöllä ns. lähituki, jos on kysyttävää lomista tai eläkkeistä jne?

  Kyllä säilyy, tosin ”lähituki” ei välttämättä aina löydy fyysisesti oman toimipisteen tiloista, vaan voi antaa neuvontaa esimerkiksi joko puhelimitse, sähköpostitse tai Teamsin kautta.

 • Mitä kuuluu sairaanhoidollisiin tukipalveluihin?

  Patologia, seulontojen järjestäminen, lab palvelujen järjestäminen, kuvantaminen, farmasian palvelut, välinehuolto.

 • Kulkeeko posti jatkossa kunnan palveluihin, kuten päiväkoteihin ja kouluihin, sisäisesti kuten ennenkin vai valtakunnan postin kautta?

  Tavoitteena on, että kuntien lähettipalvelut säilyvät siirtymävaiheessa ennallaan tai palvelun järjestämiseen etsitään jokin muu tarkoituksenmukainen ratkaisu. Lähettipalvelut on järjestetty kunnissa eri tavoin. Tästä johtuen lähettipalveluista sovitaan kuntakohtaisesti. Vastuuvalmistelijana toimii Seija Säkkinen (seija.sakkinen@lapha.fi)

 • Mihin laitoshuolto sijoittuu organisaatiossa? Kenellä on vastuu ja kuka johtaa?

  Puhtaus- ja tekstiilihuollon vastuuyksikön valmistelussa on ollut tavoitteena, että hyvinvointialueen laitoshuoltajat/siivoojat saavat ammatillisen esimiehen ja että alueelle muodostetaan työnjohtoalueita tarvittava määrä. Asian valmistelu on vielä kesken, koska uusi toimintamalli edellyttää uusia vakansseja.

Etkö löydä kaipaamaasi vastausta?

Esitä meille kysymys alla olevalla lomakkeella. Luethan ensin huolellisesti, onko kysymykseesi jo vastattu. Vastaamme kysymyksiin pikku hiljaa sitä mukaa, kun valmistelu ja päätöksenteko etenevät. Kiitoksia, että osallistut, se on tärkeää!