Usein kysyttyä hyvinvointialueen organisaatiosta

Mikä tulevassa organisaatiossa kiinnostaa? Lue muiden esittämiä kysymyksiä tai kysy itse!

Suosittelemme käyttämään UKK-kysymyssivustoa ensisijaisesti näillä selaimilla: Edge, Chrome, Firefox ja Safari.

 • Koska hyvinvointialueen organisaatiomalli valmistuu?

  Lapin hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin eli vate valmistelee valtuuston käsiteltäväksi sekä hallintosääntöä että organisaatiomallia.

  Hallintosääntöön kirjataan muun muassa poliittisen organisaation rakenne eli aluevaltuuston, aluehallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten tehtävät ja jäsenmäärät. Lisäksi hallintosäännössä määritellään johtavien virkamiesten toimenkuvat ja vastuut sekä kuvataan muun muassa päätöksenteko- ja taloudenhallintaprosessit.

  Ensimmäinen lähinnä poliittista päätöksentekoa koskeva versio hallintosäännöstä menee jo ensimmäisen valtuuston käsiteltäväksi. Hallintosääntöä kuitenkin täydennetään vuoden edetessä sitä mukaa, kun hyvinvointialueen organisaation valmistelu etenee.

  Vuoden 2022 valmistellaan organisaatio, jolla hyvinvointialue aloittaa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen järjestämisen vuoden 2023 alussa. Tällä valmistelulla turvataan palvelujen jatkuminen keskeytyksettä vuodenvaihteen 2022-23 yli. Valmistelu jatkuu vuoden 2023 puolella, kun järjestämisvastuu, henkilöstö, jne. on siirretty hyvinvointialueelle.

 • Milloin vastuuyksikköjen tiimirakenteet (=keitä tiimiin kuuluu) valmistuvat?

  Rakenteet valmistuvat asteittain syksyn aikana.

 • Miten hoitotyön johtaminen vastuualueella on mietitty?

  Linjaorganisaatio menee yksijohtajamallilla vastuuyksikköjohtajaan saakka ja siitä alaspäin tarvittaessa ns. professiolinjat. Hoitotyön johtamisen osalta johto raportoi ja vastaa myös hoitotyön johtajalle, samoin kuin potilaiden hoidosta johtajaylilääkärille. Tämä täsmentyy ja kehittyy organisaation rakentuessa vielä.

 • Mihin neuvolat ja koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sijoittuvat?

  Neuvolat sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sijoittuvat sairauksien ehkäisyn ja hoidon alaisille palvelualueille, joilla jokaisella on oma alayksikkö ”terveyden edistäminen”. Siellä on koulu- ja opisk.th, äitiys- ja lastenneuvola sekä tässä vaiheessa oppilashuollon psykologipalvelut. Kuraattoripalvelut sosiaalipalvelujen alla tässä vaiheessa. Oppilas- ja opiskeluhuollon kokonaisuuteen on käynnistymässä tarkempi valmistelu, joka jatkuu ensi vuoteen.

 • Minne sosiaalipäivystys sijoittuu?

  On ajateltu, että sosiaalipäivystys sijoittuu sosiaalipalveluihin joko toimialan yhteisiin tai lapsi- ja perhepalveluihin. Ei ole vielä tarkkaan sijoitettu organisaatiossa.

 • Tuleeko hyvinvointialueen sosiaalitoimistoihin johtaja jokaiseen yksikköön, vai johtaako yksi henkilö yhden sektorin kaikkia alueen yksiköitä, kuten esimerkiksi ikäihmisten palveluita?

   

  Hyvinvointialueen sosiaalipalveluiden organisaatiota valmistellaan parhaillaan. Palvelualueiden vastuuyksikköjohtajien rekrytointi on parhaillaan käynnissä ja seuraavan tason esihenkilöistä on tehty esitys aluehallitukselle.

  Seuraavan organisaation tason valmistelu on vielä kesken, mutta sosiaalitoimistoihin ei tule keskitettyä johtoa. Esim. ikääntyneiden palveluiden vastuuyksikköjohtaja vastaa koko palvelualueen ikääntyneiden palveluista. Hänen alaisuudessaan toimii tarvittava määrä ikääntyneiden palveluiden palvelupäälliköitä ja lähiesihenkilöitä.

 • Ketkä vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä? Onko yksi vai useampi vastuuhenkilö?

  Viime kädessä aluevaltuusto vastaa palvelujen järjestämisestä. Hyvinvointialuejohtaja on lakisääteinen ylin viranhaltija.

 • Kuka on hyvinvointialueen johtaja?

  Hyvinvointialuejohtajaksi valittiin 2.5.2022 aluevaltuuston kokouksessa Jari Jokela. Lue lisää valinnasta >>

 • Mihin opiskeluhuollon koulupsykologit sijoittuvat organisaatiossa?

  Lähtökohta on, että oppilashuollosta siirtyvät psykologit palvelualueiden terveyden edistämisen kokonaisuuteen, jossa myös koulu- ja opiskeluterveydenhuolto. Psykologipalveluiden osalta tarvitaan yhteistä pohdintaa kaikkienkin psykologian osalta, koska osa on selkeästi jossain tietyssä palvelussa (esim. oppilashuolto, perheneuvola, mielenterveyspalvelut tms,) ja osa tekee hyvin laaja-alaista työtä. Eli ei ole vielä valmista mallia, tuolla yllä kuvatulla mentäneen siirtymävaiheen yli.

 • Onko organisaatiorakenne jo vahvistettu kustannuspaikkanumerotasolla?

  Ensimmäinen versio on vahvistettu kesällä (hyvinvointialuejohtajan viranhaltijapäätös), mutta siihen tiedetään nyt tulevan muutoksia.

 • Minne työterveyspalvelut jatkossa kuuluvat?

  Työterveyspalvelut hyvinvointialueen henkilöstölle järjestetään henkilöstöpalveluista. Hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluva alueen asukkaille ja työnantajille tarjottava työterveyshuolto kuuluu terveyspalveluille. Asiassa on tarkempi selvitys meneillään.

 • Onko saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palvelupäälliköllä vastuualueena myös saamenkieliset terveydenhuollon palvelut?

  Kyllä näin on tarkoitus, yhteistyössä terveyspalveluihin nimettävien vastuuhenkilöiden kanssa siten, että muodostuu yksi kokonaisuus.

 • Kuka on osastonsihteereiden ylin esimies, entä seuraava?

  Osastosihteerit kuuluvat hallinto ja toimistopalvelut vastuualueelle, jota johtaa toimistopalvelujohtaja. Seuraava esimiestaso on hallintopäällikkö ja sitä seuraava asiakasmaksupäällikkö. Laaditun suunnitelman mukaan sijoittuisivat asiakasmaksuyksikköön. Nykyisillä lähiesimiehillä edetään. Vie oman aikansa kunnes johtamisrakenteen palikat loksahtaa paikalleen.

  Tulemme järjestämään talous- ja toimistohenkilöstölle infon loka- marraskuussa.

Etkö löydä kaipaamaasi vastausta?

Esitä meille kysymys alla olevalla lomakkeella. Luethan ensin huolellisesti, onko kysymykseesi jo vastattu. Vastaamme kysymyksiin pikku hiljaa sitä mukaa, kun valmistelu ja päätöksenteko etenevät. Kiitoksia, että osallistut, se on tärkeää!