Usein kysyttyä päätöksenteosta

Mikä päätöksenteossa kiinnostaa? Lue muiden esittämiä kysymyksiä tai kysy itse!

Suosittelemme käyttämään UKK-kysymyssivustoa ensisijaisesti näillä selaimilla: Edge, Chrome, Firefox ja Safari.

 • Mistä saan tietoa päätöksistä?

  Valtuuston kokoukset on tarkoitus streamata, eli kokouksia olisi mahdollista seurata netistä joko suorana tai myöhemmin tallenteena. Hallituksen kokoukset ovat suljettuja tilaisuuksia.
  Kaikkien Lapin hyvinvointialueen luottamuselinten kokousten esityslistat ja pöytäkirjat tulevat nähtäville nettiin, Lapin hyvinvointialueen nettisivuille osoitteeseen lapinhyvinvointialue.fi.
  Stiivrâ čuákkimijd lii tárguttâs vuolgâttiđ stream-vuolgâttâssân, te taid puávtáččii čuávvuđ neetist jo-uv njuolgist tâi maŋeláá vuárhást. Haldâttâs čuákkimeh iä lah almoliih.
  Puoh Laapi pyereestvaijeemkuávlu luáttámušorgaanij čuákkimij äššilistoh já pevdikirjeh puátih uáinimnáál neetin, Laapi pyereestvaijeemkuávlu puáttee nettisijđoid čujottâsân lapha.fi.
  Guovllustivrra čoahkkimiid lea dárkkuhus striimet, elege čoahkkimiid livčče vejolaš čuovvut neahta bokte juogo njuolgga dahje maŋŋá vurkehussan.
  Guovlluráđđehusa čoahkkimat leat giddejuvvon dilálašvuođat.
  Lappi buresveadjinguovllu buot luohttámušorgánaid čoahkkimiid áššelisttut ja beavdegirjjit bohtet oaidnin láhkai nehttii, Lappi buresveadjinguovllu neahttasiidduide čujuhussii lapha.fi.
  Välddõõzz såbbrid äiggap striiʹmjed, leʹbe såbbrid leʹčči vueiʹlvaž seuʹrrjed neeʹttest juʹna vuõiggvuõlttõssân leʹbe mâʹŋŋlubust liânttummšen. Halltõõzz såbbar jeäʹla äävai jeeʹres oummuid.
  Puki Lappi pueʹrrvââjamvuuʹd naʹddjemorgaani såbbri äʹššliist da påʹrddǩeeʹrj šâʹdde vueiʹnnemnalla netta, Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd puõʹtti neʹttseeidaid addrõʹsse lapha.fi.
 • Minkälaisia asioita aluevaltuusto päättää?

  Lapin hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin eli vate valmistelee esityksiä sekä aluevaltuuston että aluehallituksen ensimmäisiin kokouksiin.
  Jatkossa aluevaltuusto kokoontuu noin kerran kuussa ja aluehallitus lähes joka viikko. Erityisesti tänä ja ensi vuonna kokouksia on tiheästi, koska valmisteluvaiheessa on tehtävä paljon toiminnan käynnistämiseen liittyviä päätöksiä.
  Kevään ja kesän 2022 aikana luottamuselimet päättävät muun muassa hyvinvointialueen organisaatiorakenteesta, strategiasta ja korkeimpien viranhaltijoiden valinnoista. Syksyllä toiminta jatkuu budjettiin, toimintasuunnitelmaan ja palveluihin liittyvillä yksityiskohtaisemmilla päätöksillä.
  Magarijn aašijn kuávlustivrâ meerrid?
  Laapi pyereestvaijeemkuávlu koskâpuddâsâš valmâštâllâmtoimâorgaan (su. uánádâs vate) valmâštâl iävtuttâsâid sehe kuávlustiivrâ já kuávluhaldâttâs vuossâmuid čuákkimáid.
  Puátteevuođâst kuávlustivrâ čokkân suulân ohtii mánuppaajeest já kuávluhaldâttâs masa jyehi oho. Eromâšávt taan já puáttee ive čuákkimeh láá távjá, tastko valmâštâllâmmuddoost kalga toohâđ ennuv miärádâsâid, moh lohtâseh tooimâ aalgâtmân.
  Kiđđuv já keessiv luáttámušorgaaneh merideh eereeb iärrás pyereestvaijeemkuávlu ornijdumeráhtusist, strategiast já alemui virgehaldâšeijei valjiimijn. Čohčuv toimâ juátkoo budjetân, toimâvuáváámân já palvâlussáid lohtâseijee täärhib miärádâsâiguin.
  Makkár áššiin guovllustivra mearrida?
  Lappi buresveadjinguovllu gaskaboddosaš válmmaštallandoaibmaorgána elege vate válmmaštallá evttohusaid sihke guovllustivrra ja guovlluráđđehusa vuosttas čoahkkimiidda.
  Boahttevuođas guovllustivra čoahkkana sullii oktii mánotbajis ja guovlluráđđehus measta juohke vahkus. Erenomážit dán ja boahtte jagi čoahkkimat leat dávjá, danin go válmmaštallanmuttus galgá bargat olu mearrádusaid, mat laktásit doaimma álggaheapmái.
  Giđa ja geasi áigge luohttámušorgánat mearridit earret eará buresveadjinguovllu organisašuvdna- ráhkadusas, strategiijas ja alimus virgehálddašeaddjiid válljemis. Čakčat doaibma joatkašuvvá bušehttii, doaibmaplánii ja bálvalusaide laktáseaddji dárkilut mearrádusain.
  Måkam aaʹššid vuʹvddvälddõs tuʹmmai?
  Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd kõskkäiggsaž valmštõõllâmtåimmorgaan leʹbe vate valmštââll eʹtǩǩõõzzid nuʹt vuʹvddvälddõõzz ǥu vuʹvddhalltõõzz vuõssmõs såbbrid.
  Juätkast vuʹvddvälddõs noorââtt nuʹt õõut vuâra määnpââʹjest da vuʹvddhalltõs âlddsin juõʹǩǩ neäʹttel. Jeäʹrben tän da puõʹtti eeʹjj såbbar lij täujja, ǥu valmštõõllâmpââʹjest âlgg tuejjeed jiânnai tåimmjummuž alttummša õhttneei tuʹmmstõõǥǥid.
  Ǩiiđ da ǩieʹzz poodd naʹddjemorgaan tuʹmmje jeäʹrbi mieʹldd pueʹrrvââjjamvuuʹd organisaatioraajõõzzâst, strategiast da õllʼjab veeʹrjtuõʹllʼjeeʹji vaalšummšin. Čâhčča tåimmjummuž juätkkai budjetta, tuåimmjemplaaʹne da kääzzkõõzzid õhttneei tääʹrǩab tuʹmmstõõǥǥin.
 • Mistä näen hallintosäännön?

  Hyvinvointialueen voimassa olevan hallintosäännön voit katsoa nettisivuiltamme kohdasta päätöksenteko >>.

Etkö löydä kaipaamaasi vastausta?

Esitä meille kysymys alla olevalla lomakkeella. Luethan ensin huolellisesti, onko kysymykseesi jo vastattu. Vastaamme kysymyksiin pikku hiljaa sitä mukaa, kun valmistelu ja päätöksenteko etenevät. Kiitoksia, että osallistut, se on tärkeää!