Vaikuta

Vaikuttamistoimielinten nimeämispyynnöt kuntiin ja Saamelaiskäräjille

 

Lapin hyvinvointialue pyytää alueen kuntia ja Saamelaiskäräjiä nimeämään jäsenet Lapin hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon, vammaisneuvostoon ja vanhusneuvostoon 30.8.2022 mennessä. Lisäksi hyvinvointialue pyytää kuntien ja Saamelaiskäräjien nuorisovaltuustoja, vammaisneuvostoja ja vanhusneuvostoja tai vastaavia vaikuttamistoimielimiä kommentoimaan alustavia vaikuttamistoimielinten toimintasääntöluonnoksia 15.9.2022 mennessä.

Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet varmistavat alueen nuorten, vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä tuovat edustamansa ryhmän näkökulmaa hyvinvointialueen toimintaan ja päätöksentekoon. Tehtävänä on myös tukea yhteistyötä Lapin kuntien ja niiden nuorisovaltuustojen välillä. Vaikuttamistoimielimet kokoavat edustamiensa ryhmien näkemyksiä esimerkiksi järjestämällä kyselyjä, tilaisuuksia ja tapahtumia sekä jalkautumalla kohdeyleisön tapahtumiin ja palvelupisteisiin. Vaikuttamistoimielimillä on myös läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvointialueen määrittämissä muissa toimielimissä. Jäseniä voidaan pyytää mukaan erilaisiin työryhmiin.

Vaikuttamistoimielimien jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin kunnan vaikuttamistoimielimestä valitaan yksi edustaja. Lisäksi saamelaiskäräjiä pyydetään nimeämään vastaavista vaikuttamistoimielimistä edustaja hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin. Vaikuttamistoimielimiin voidaan valita myös muita henkilöitä ja niihin voi kuulua edustajia hyvinvointialueen viranhaltijoista ja toimielimistä.

Vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston toimikausi on valtuustokausi. Nuorisovaltuusto asetetaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan huomioiden kuntien nuorisovaltuustojen tai vaikuttamisryhmien toimikaudet sekä nuorten elämäntilanteiden vaihtuvuus.

Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet käynnistävät toimintansa syksyllä 2022. Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet aloittavat toimintasäännösluonnosten käsittelyn heti toiminnan käynnistettyä, jolloin huomioidaan myös kuntien vaikuttamistoimielimiltä pyydetyt kommentit.

Tarkemmat tiedot nimeämispyynnöstä sekä toimintasääntöluonnokset löytyvät aluehallituksen esityslistoista/pöytäkirjoista >>. Linkki avautuu uudelle välilehdelle.

 

Lisätietoja:

osallisuusasiantuntija Heljä Rahikkala, helja.rahikkala@lapha.fi, 040 670 4054

 

Yhteystiedot

Heljä Rahikkala

osallisuusasiantuntija

helja.rahikkala@lapha.fi

Puh. +358 40 670 4054