Valmistelun eteneminen

Lapin hyvinvointialueen valmistelu etenee aikataulussa

Valtakunnalliset tiekartat ohjaavat valmistelua

Ministeriöt ovat laatineet hyvinvointialueiden valmistelun avuksi tiekartan, jonka mukaan valmistelu Lapissakin etenee. Tiekartta kertoo, mitkä asiat täytyy valmistella kiireellisesti ja mitkä asiat ehtii myöhemmin.
Tutustu valmistelun tiekarttaan valtakunnallisella soteuudistus.fi-sivustolla>> (siirryt linkistä toiselle verkkosivulle)

Tiekartta pitää sisällään viisi valmisteluryhmää, jotka jakaantuvat tehtäväkokonaisuuksiksi.

 1. Hallinto, talous ja tukipalvelut (8 tehtäväkokonaisuutta)
 2. Johtaminen ja osaaminen (5 tehtäväkokonaisuutta)
 3. Palveluiden järjestäminen (8 tehtäväkokonaisuutta)
 4. Yhdyspinnat (5 tehtäväkokonaisuutta)
 5. ICT (5 tehtäväkokonaisuutta)
kaavio selitetty tekstissä
Hyvinvointialueiden toimeenpanon tiekartta. Kuva: soteuudistus.fi. Siirryt linkistä toiselle verkkosivulle.

Alueen toimeenpanon tiekartan mukainen valmiusaste 2/2022

 1. Hallinto, talous ja tukipalvelut 31% tehtävissä valmius siirtyä/valmiita
 2. Johtaminen ja osaaminen 37% tehtävissä valmius siirtyä/valmiita
 3. Palveluiden järjestäminen 11% tehtävissä valmius siirtyä/valmiita
 4. Yhdyspinnat 16% tehtävissä valmius siirtyä/valmiita
 5. ICT 9% tehtävissä valmius siirtyä/valmiita

 

 • Alueen toimeenpano etenee suunnitellusti aikataulussa
 • Strategiatyö on käynnissä ja organisaatiorakennetta valmistellaan
 • Taloushallinnon tärkeimmät järjestelmävalinnat on tehty
 • Simon kunnan osalta jatketaan edelleen selvitystä, joka keskittyy lainsäädännön näkökulmaan. Asiaa on tarkoitus käsitellä toukokuussa valtuuston kokouksessa.

Lähde: Alueiden tilannekuva. STM. Siirryt linkistä toiselle verkkosivulle. Linkki tiedostoon >>

Väliaikainen valmistelutoimielin

Lapin hyvinvointialuetta on valmistellut väliaikainen valmistelutoimielin eli vate. Vaten päätösvalta loppuu, kun aluevaltuusto aloittaa toimintansa 1.3.2022. Lähes kaikki toimielimen jäsenet kuitenkin jatkavat valmistelutyötä siihen asti, että hyvinvointialueelle valitaan viimeistään kesällä 2022 johtavat viranhaltijat jatkamaan valmistelutyötä.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen aiemmat pöytäkirjat ovat LPSHP:n sivuilla. Katso kokousasiakirjat LPSHP:n julkaisujärjestelmästä >> (siirryt toiselle verkkosivulle)

Poliittinen seurantaryhmä

Virkamiehistä koostuvan vaten toimintaa ohjasi väliaikainen poliittinen seurantaryhmä.

Poliittisen seurantaryhmän pöytäkirjat

Pöytäkirjat avautuvat uudelle välilehdelle

Valmistelun alasivut