Henkilöstöasioiden valmistelu

Päivitetty 24.8.22

 

Henkilöstöpalveluiden vastuualueen yksikkörakenne on muodostettu, ja suurin osa tulevista toimista ja viroista on perustettu

Lapin hyvinvointialueen henkilöstöpalveluiden vastuualueen yksikkörakenne on muodostettu. Henkilöstöpalveluiden vastuualueella on henkilöstövoimavarojen johtamisen sekä henkilöstön kehittämisen ja rekrytoinnin vastuuyksiköt. Kyseiset vastuuyksiköt jakautuvat palvelussuhdeasioiden, neuvottelutoiminnan, työhyvinvoinnin, työsuojelun ja osaamisen kehittämisen ja rekrytoinnin alayksiköihin. Yksiköiden virat ja toimet on perustettu elokuussa 2022, ja ne pyritään täyttämään alkusyksyn aikana.

 

Hierarkiakaavio, jonka ylimpänä on laatikko, jossa lukee henkilöstöpalvelut, henkilöstöjohtaja Marjo Kuittinen. Tästä lähtee kaksi viivaa, joiden alla on toiset laatikot. Vasemmalla on henkilöstövoimavarojen johtaminen, henkilöstöpäällikkö Minna Mölläri. Tämän alla on kaksi laatikkoa, palvelussuhdeasiat, palvelussuhdepäälliköt Hanna Hyvönen, Suvi Jänkälä ja Annukka Varjonen (Tiina Määttä 30.9.2023 asti) ja neuvottelutoiminta, neuvottelupäällikkö. Toinen laatikko on henkilöstön kehittäminen ja rekrytointi, osaamis- ja rekrytointipäällikkö Kaisa Kuusela. Tästä lähtee kolme viivaa. Ensimmäisen viivan alla on laatikko työhyvinvointi, työhyvinvointipäällikkö Tuula Valkola. Toisena työsuojelu, työsuojelupäällikkö Leena Liimatainen. Kolmantena osaamisen kehittäminen ja rekrytointi.

Palvelussuhdeasioihin kolme alueellista tiimiä

Palvelussuhdeasioiden yksikköön muodostetaan kolme alueellista tiimiä, joista jokaisella hoidetaan 2400-2800 työntekijän/viranhaltijan palvelussuhdeasioihin liittyviä neuvonta-, tarkastus ja selvitystehtäviä. Tiimit jakautuvat alueellisesti, jotta jokaisella esihenkilöllä ja työntekijällä olisi selkeä tieto siitä, ketä lähestyä palvelussuhdeasioihin liittyen. Jokaisella tiimillä on oma palvelussuhdepäällikkö, joka aloittaa oman alueensa palvelussuhdeasioiden erityispiirteisiin tutustumisen jo syksyn ja loppuvuoden 2022 aikana. Tällä pyritään turvaamaan henkilöstön palkanmaksun kannalta turvallinen siirtymä nykyisistä organisaatioista Lapin hyvinvointialueelle. Muut henkilöstöpalveluiden yksiköt palvelevat kaikkia alueita.

 

Järjestelmien käyttöönotto etenee hyvin

Palkanlaskentajärjestelmän sekä sen itseasioinnin ESS7:n valmistelutyöt etenevät aikataulussa. Myös titania-työvuorosuunnittelun sekä matkalaskujärjestelmä M2:sen valmistelutyöt etenevät hyvin. Myös rekrytointijärjestelmän käyttöönottoa valmistellaan.

Lisätietoja henkilöstöasioiden valmistelusta

Marjo Kuittinen

henkilöstöjohtaja

marjo.kuittinen@lapha.fi

Puh. +358 40 757 6530