ICT-muutosvalmistelu

ICT-muutosvalmistelussa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestelmien muutokset vastaamaan hyvinvointialueen tarpeita. Toteutettavat muutokset ovat tärkeitä, jotta voidaan turvata potilasturvallisuus ja häiriötön siirtyminen hyvinvointialueelle.

Lapissa joudutaan merkittäviltä osin uudelleen rakentamaan ICT-infrastruktuuria, yhdenmukaistamaan hajanainen ICT-ympäristö ja purkamaan päällekkäisiä ICT-nykyrakenteita.

 

Lapin hyvinvointialueen ICT-ratkaisujen tavoitteet hyvinvointialueen 2023 alkaessa ovat:

 1. Asiakkaat saavat palvelua ja potilaat hoitoa keskeytyksettä ja ilman häiriöitä. Asiakas- ja potilasturvallisuus ei vaarannu.
 2. Asiakkaat ja potilaat saavat maksunsa ja laskunsa
 3. Hyvinvointialue saa tulonsa (valtion rahoitus ja maksutulot)
 4. Sote-ammattilaiset saavat palkkansa

 

ICT-muutosvalmistelussa hyvinvointialueella työskentelee noin 20 työntekijää.  Tästä linkistä löydät työntekijöiden yhteystiedot.

Valmistelua hankkeiden kautta

ICT- ja Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeiden hankejohtajat Rea Karanta ja Mikko Päkkilä kertovat, miten hyvinvointialueen valmistelu etenee myös hankkeiden kautta. Videon kesto on noin 20 minuuttia.

ICT-tiekartta

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut hyvinvointialueiden toimeenpanon tueksi tiekartan vuosille 2021-2023.Tiekartta pitää sisällään viiden valmisteluryhmän osalta keskeiset tehtäväkokonaisuudet, tehtävät ja osatehtävät toimeenpanon eri vaiheissa. Yksi valmisteluryhmä on ICT-valmistelu. Alueellisen toimeenpanon tiekartta löytyy valtakunnallisilta sote-uudistuksen verkkosivuilta. Linkki tiekartan verkkosivuille (linkki avautuu uudelle välilehdelle).

Kuvan sisältö kerrottu tekstissä.
Alueellisen valmistelun tiekartta, ICT-tiekartta (STM 2022)

ICT-tiekartta koostuu viidestä tehtäväkokonaisuudesta, jotka jakaantuvat useiksi eri tehtäviksi. Tehtäväkokonaisuudet ovat:

 1. Hallinnolliset tehtävät: tämä sisältää nykytilan kartoituksen, sopimusten kartoituksen, ICT-valmistelun organisoitumisen ja yleiset suunnittelutehtävät
 2. Toimialariippumattomat järjestelmät: tämä sisältää väliaikaishallinnon järjestelmät, tietohallinnon palvelut, talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät, tiedolla johtamisen järjestelmät sekä sähköposti- ja toimistosovellukset
 3. Toimialasidonnaiset järjestelmät: tämä sisältää asiakas- ja potilastietojärjestelmät, pelastustoimen järjestelmät, ensihoidon järjestelmät, kliinisten tukipalveluiden ja lääketieteellisen tekniikan järjestelmät, tukipalveluiden järjestelmät, kansalaisten digipalvelut sekä asiakas- ja potilastiedon arkistoinnin
 4. ICT-infra: tämä sisältää hallinnon turvallisuusverkon, alueelliset tietoverkot, kansallisen pelastustoimen vaatimukset, tietoturvan ja tietosuojan, päätelaitteet ja muut laitteet sekä kapasiteettipalvelut
 5. ICT-infran järjestelmät: tämä sisältää puhelinjärjestelmät, kulunvalvonnan, integraatiot sekä identiteetin hallinnan

Mitä ICT-muutosvalmistelussa tapahtuu Lapissa vuoden 2022 aikana?

ICT-muutosvalmistelussa rakennetaan pohja yhteiselle hyvinvointialueelle. ICT-muutokset ovat välttämättömiä, jotta hyvinvointialue voi aloittaa toiminnan 1.1.2023.

Toimialariippumattomat (TORI) järjestelmät sisältävät talous- ja henkilöstöhallinnon sekä viestinnän järjestelmät ja tietojohtamisen. Yhteensä toimialariippumattomia järjestelmiä on alueella noin 180. Välttämättömien toimialariippumattomien muutostöiden lista on pitkä ja vaatii runsaasti resursseja, jotta vuoden 2022 aikana päästään tavoitteeseen.

Tehtäviä muutostöitä ovat mm.

 • Taloushallinnon uuden järjestelmäkokonaisuuden hankinta, määrittely, toteutus ja käyttöönotto
 • Henkilöstöhallinnon järjestelmäkokonaisuuden hankinta, määrittely, toteutus ja käyttöönotto
 • Työvuorosuunnittelu- ja työajanseurantajärjestelmän toteutus
 • Asianhallintajärjestelmän suunnittelu ja toteutus
 • Hyvinvointialueen verkkosivut ja intra

 

Toimialasidonnaiset (TOSI) järjestelmät sisältävät asiakas- ja potilastietojärjestelmät, suun terveydenhuollon järjestelmät ja laboratorion sekä kuvantamisen järjestelmät sekä tukipalveluiden järjestelmät. Yhteensä sote-järjestelmiä on alueella yli 200. Kuntien sote-tietojärjestelmien päivitysvelka on edelleen suuri ja organisaatioiden käytössä olevissa järjestelmissä on versioeroja.

Välttämättömien toimialasidonnaisten muutostyöt vuoden 2022 aikana ovat mm.

 • Järjestelmien hallittu siirto hyvinvointialueelle sekä niiden integrointi taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon uusiin järjestelmäkokonaisuuksiin
 • Laboratorio ja kuvantamisjärjestelmien toiminnan varmistaminen osana palvelukokonaisuutta
 • UNA ytimen/tilannekuvan käyttöönotto operatiivisen toiminnan tueksi
 • Sähköisen asioinnin ja digitalisaation edellyttämät välttämättömät ratkaisut
 • Uusien tietojärjestelmien hankinnan valmistelu ja kilpailutus

 

ICT-infra sisältää mm. tietoliikennepalvelut, palvelin- ja kapasiteettipalvelut sekä käyttäjähallinnan. Lapissa on kuntakohtaisia toteutuksia sekä kaksi erillistä sairaanhoitopiiriä ja 21 kuntaa. Ne kätkevät sisäänsä satoja kriittisiä ICT-toiminnallisuuksia ja keskinäisiä integraatiota, joiden purkaminen, yhdistäminen ja yhteensovittaminen on laaja ja iso tehtävä.

ICT-infran välttämättömät muutostyöt vuoden 2022 aikana mm:

 • Hallinnon PELA:n turvallisuusverkon suunnittelu ja TUVE-yhteydet
 • Alueellisten tietoverkkojen yhdistäminen
 • Organisaatioiden palvelimien siirto hyvinvointialueiden kapasiteettipalveluiden piiriin
 • Hyvinvointialueen työasemien ja muiden päätelaitteiden yhtenäistäminen
 • Varmistaa työntekijöiden pääsy työasemille ja sovelluksiin

Lisätietoja ICT-muutosvalmistelusta

Mikko Päkkilä

tietohallintojohtaja, ICT-hankejohtaja

mikko.pakkila@lapha.fi

Puh. +358 40 487 1835

Kari Haapakoski

IT-projektipäällikkö, toimialariippumattomat järjestelmät ja henkilöstöhallinto

kari.haapakoski@lapha.fi

Puh. +358 40 193 2938

Sirpa Hakamaa

IT-projektipäällikkö, toimialasidonnaiset järjestelmät

sirpa.hakamaa@lapha.fi

Puh. +358 40 626 4632