Työterveyshuollon palvelut

Vuodesta 2023 lukien työterveyshuollon järjestämisen vastuu ja terveydenhuoltolain 18 §:n mukaiset tehtävät siirtyvät kunnilta Lapin hyvinvointialueelle. Työterveyshuolto tulee järjestää ja toteuttaa siinä laajuudessa kuin työstä, työjärjestelyistä, henkilöstöstä, työpaikan olosuhteista ja niiden muutoksista johtuva tarve edellyttää.

Työnantaja voi järjestää (työterveyshuoltolaki 7§) työterveyshuollon palvelut:

1) hankkimalla tarvitsemansa palvelut kansanterveyslaissa (66/1972) tarkoitetulta terveyskeskukselta;

2) järjestämällä tarvitsemansa työterveyshuoltopalvelut itse tai yhdessä toisten työnantajien kanssa; tai

3) hankkimalla tarvitsemansa palvelut muulta työterveyshuoltopalvelujen tuottamiseen oikeutetulta toimintayksiköltä tai henkilöltä.

 

Työterveyshuollon palvelujen tuottaja voi hankkia työterveyshuoltoon kuuluvat laboratorio- ja kuvantamispalvelut, kliinisfysiologiset tutkimukset sekä kliiniset neurofysiologiset tutkimukset myös sairaanhoitopiirin toimintayksiköltä tai yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tarkoitetulta terveydenhuollon toimintayksiköltä.

 

Työterveyshuollon työryhmän tehtävänä on laatia palveluista nykytila-analyysi ja esitys Lapin hyvinvointialueen työterveyshuollon palveluiden järjestämistavasta.

Työryhmän jäsenet:

  • Ulla Hiltunen, suunnittelija, LSHP
  • Jyri Keränen, palopäällikkö, Lapin pelastuslaitos
  • Johanna Korteniemi, vastuuvalmistelija (hallinnon palvelut)
  • Maritta Rissanen, hallintoylihoitaja, LPSHP
  • Miikka Ruokamo, hallintolakimies, LPSHP
  • Teemu Taulavuori, johtava lääkäri, Enontekiö-Muonio
  • Harri Tiuraniemi, vastuuvalmistelija, Lapin hyvinvointialue
  • Ulla Ylläsjärvi, johtava lääkäri, Kolari

Lisätietoja työterveyshuollon palveluista

Ulla Hiltunen

ylihoitaja

ulla.hiltunen@lshp.fi

Puh. +358 40 821 1301

Miikka Ruokamo

lakiasiainjohtaja

miikka.ruokamo@lapha.fi

Puh. +358 40 843 5067

Harri Tiuraniemi

hallintojohtaja

harri.tiuraniemi@lapha.fi

Puh. +358 40 665 9734