Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta hyväksyi hyvinvointialueen järjestöavustusmallin
Lapin hyvinvointialueen hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta hyväksyi järjestöavustusmallin kokouksessaan...

Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta hyväksyi hyvinvointialueen järjestöavustusmallin

10.3.2023

Lue lisää

Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta hyväksyi hyvinvointialueen järjestöavustusmallin

10.3.2023

Lapin hyvinvointialueen hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta hyväksyi järjestöavustusmallin kokouksessaan 28.2.2023.

Osana hyväksyttyä avustusmallia hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta tarkensi kesäkuussa 2022 päätettyjä avustusten myöntämisen yleisiä ehtoja. Lisäksi lautakunta linjasi tilojen käyttöä ja vuokra-avutuksia koskevista periaatteista, avustusmääriin, avustusten hakuun ja käyttöön liittyvistä käytännöistä sekä avustusten myöntämisen ja kumppanuus- ja yhteistyösopimusten tekemisen kriteereistä.

Avustusmallin mukaisesti hyvinvointialue voi myöntää harkinnanvaraisia järjestöavustuksia lappilaisille tai Lapissa toimiville rekisteröidyille yhdistyksille. Avustusta voi hakea yksittäinen yhdistys tai useampi yhdistys yhdessä. Avustettavan toiminnan tulee edistää hyvinvointialueen strategian, alueellisen hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman sekä muiden toimintaa ohjaavien asiakirjojen tavoitteiden toteutumista. Samaan toimintaan avustusta voi saada hyvinvointialueelta tai kunnalta, ei molemmilta.

Hyvinvointialue voi myöntää toiminta-avustuksia ja kerta-avustuksia hyvinvointia, terveyttä ja arjen turvallisuutta edistävään sekä sosiaali- ja terveyspalveluita tukevaan toimintaan, joka toteutuu useamman kuin yhden Lapin kunnan alueella.

Avustusperustaisia kumppanuussopimuksia, muita kumppanuussopimuksia sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä yhteistyösopimuksia voidaan tehdä toiminnasta, joka tukee olennaisesti hyvinvointialueen järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluita. Tuettava toiminta voi toteutua yhden tai useamman Lapin kunnan alueella. Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksissa sovitaan mahdollisen rahallisen avustamisen lisäksi myös muusta yhteistyöstä.

Toiminta-avustukset ovat tulossa haettaviksi kevään 2023 aikana. Avustushausta tiedotetaan hyvinvointialueen verkkosivuilla. Myös kumppanuus- ja yhteistyösopimuksia on tarkoitus alkaa tehdä kevään 2023 aikana.

Tutustu tarkemmin Lapin hyvinvointialueen avustusperiaatteisiin ja avustuskäytäntöihin.

Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta hyväksyi hyvinvointialueen järjestöavustusmallin
10.3.2023
Lapin hyvinvointialueen hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta hyväksyi järjestöavustusmallin kokouksessaan...

Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta hyväksyi hyvinvointialueen järjestöavustusmallin


Lapin hyvinvointialueen hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta hyväksyi järjestöavustusmallin kokouksessaan 28.2.2023.