Kuulutus: Hyvinvointialuelain 147 §:n mukainen ilmoitus hallinto-oikeuden välipäätöksestä
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 15.3.2023 antanut välipäätöksen 398/2023, Dnro...

Kuulutus: Hyvinvointialuelain 147 §:n mukainen ilmoitus hallinto-oikeuden välipäätöksestä

17.3.2023

Lue lisää

Kuulutus: Hyvinvointialuelain 147 §:n mukainen ilmoitus hallinto-oikeuden välipäätöksestä

17.3.2023

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 15.3.2023 antanut välipäätöksen 398/2023, Dnro 45/03.04.04.04.10/2023, kunnallisvalitukseen, joka oli tehty Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän hallituksen päätöksestä 08.11.2022 § 158.

Hallinto-oikeuden päätös on nähtävänä Lapin hyvinvointialueen kirjaamossa, osoite PL 8041, 96101 Rovaniemi, käyntiosoite Porokatu 39C, 96400 Rovaniemi.

Tämä ilmoitus on yleisessä tietoverkossa 17.3.-23.4.2023.

Kuulutus: Hyvinvointialuelain 147 §:n mukainen ilmoitus hallinto-oikeuden välipäätöksestä
17.3.2023
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 15.3.2023 antanut välipäätöksen 398/2023, Dnro...

Kuulutus: Hyvinvointialuelain 147 §:n mukainen ilmoitus hallinto-oikeuden välipäätöksestä


Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 15.3.2023 antanut välipäätöksen 398/2023, Dnro 45/03.04.04.04.10/2023, kunnallisvalitukseen, joka oli tehty Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän hallituksen päätöksestä 08.11.2022 § 158. Hallinto-oikeuden päätös on nähtävänä Lapin hyvinvointialueen kirjaamossa, osoite PL 8041, 96101 Rovaniemi, käyntiosoite Porokatu 39C, 96400 Rovaniemi. Tämä ilmoitus on yleisessä tietoverkossa 17.3.-23.4.2023.